Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F3_be_03_PS1 Telekommunikation Amplitudmodulering (AM)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F3_be_03_PS1 Telekommunikation Amplitudmodulering (AM)"— Presentationens avskrift:

1 F3_be_03_PS1 Telekommunikation Amplitudmodulering (AM)

2 F3_be_03_PS2 MODULERING Bärvåg (”carrier”): Information: Informationen skall på något sätt präglas på Bärvågen.

3 F3_be_03_PS3 Bärvåg har 3 karaktäristiska egenskaper: 1.Amplitud 2.Frekvens 3.Fas

4 F3_be_03_PS4 Vi talar därför om: 1.Amplitud – modulering (AM) 2.Frekvens –modulering (FM) 3.Fas – modulering (PM) Vilken modulationstyp ? tid

5 F3_be_03_PS5 Vilken modulationstyp ?

6 F3_be_03_PS6 Amplitudmodulering ( AM ) f m(t) 0 fmax fc- fmax fc fc+fmax m(t) = message bärvåg (”carrier”) fc = bärfrekvens [Hz]  c = bärfrekvens [rad/s]

7 F3_be_03_PS7 Lite matematik:

8 F3_be_03_PS8 Lite matematik forts: -0 A/2 Hur beskriva på motsvarande sätt?

9 F3_be_03_PS9 Lite matematik forts: Re Im

10 F3_be_03_PS10 W 0 Basband W=bandbredd m(t) wc-W wc wc+W Typiskt: wc>>W

11 F3_be_03_PS11 wc-W wc wc+W Upper side-bandLower side-band DSB-SC: Double sideband, Supressed carrier m(t)

12 F3_be_03_PS12 m(t)  kallas modulationsgrad, wc-W wc wc+W Upper side-band Lower side-band Normal AM carrier

13 F3_be_03_PS13 Bandpass-signal

14 F3_be_03_PS14 Demodulering av en AM-signal dvs transformering av signalen från Passband till Basband kan utföras med en synkron detektor: m(t) ?? m(t)

15 F3_be_03_PS15 Bas-bands- signal

16 F3_be_03_PS16 Effektförhållanden i en AM-signal: Grundformel: P = U eff 2 /R [W] U eff = Effektivvärde (antag spänning) [V] R = Resistans [  ] Ex:

17 F3_be_03_PS17 Bärvågens effektivvärde: Vardera sidbands effektivvärde: Motsvarande effekter: Bärvågens effekt: Vardera sidbands effektivvärde:

18 F3_be_03_PS18 0 36 40 44 0.5w 12.5w 0.5w Föreslå någon åtgärd för att minska effektspillet (effekt kostar pengar, bandbredd kostar pengar) Bandbredd

19 F3_be_03_PS19 Bilaga: Gauss-funktion

20 F3_be_03_PS20 svans Sannolikheten för svans ? >> x = 0;sigma=0.5;my = -1;arg = (x-my)/sigma; >> sannolikhet = 0.5*erfc(arg/sqrt(2)) sannolikhet = 0.0228 = sannolikheten att ”0” tolkas som ”1” 97.72% ”0” ”1”

21 F3_be_03_PS21 %gauss_2.m N=100000; x=0.5*randn(1,N); plot(x-1,'k'); y=length(find( (x-1)>0)); y*100/N Ger typiskt svaret 2.28 (%)


Ladda ner ppt "F3_be_03_PS1 Telekommunikation Amplitudmodulering (AM)"

Liknande presentationer


Google-annonser