Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."— Presentationens avskrift:

1 IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist william@kth.se F/Ö5 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen F/Ö11 Magnetkrets Kondensator Transienter F/Ö14 Trafo Ömsinduktans Tvåpol mät och sim Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! KK2 LAB2 KK4 LAB4 Mätning av U och I KK1 LAB1 F/Ö7 F/Ö8 F/Ö9 Växelström Effekt Oscilloskopet KK3 LAB3 Filter resonanskrets

2 Effekt-triangel U RMS = ? I RMS = ? cos  = ? P = ? Rita effekttriangel P Q S 26/5-2009 6.

3 Effekt-triangel Strömmen är 45  före spänningen, kretsen är således kapacitiv.

4 Effekt-triangel

5 William Sandqvist william@kth.se

6 Växelströmseffekt En spole har den inre resistansen 100 Ω och okänd induktans. När spolen matas med 200V, 50Hz blir den aktiva effekten 100W. Hur stor blir den aktiva effekten om frekvensen ökas till 100 Hz och spänningen fortfarande är 200V. P = ? [W] 27/5 2011 6. William Sandqvist william@kth.se

7 Växelströmseffekt William Sandqvist william@kth.se

8 Växelströmseffekt William Sandqvist william@kth.se

9

10 Lysdiodslampan Lampan drar 1W vid spänningen 10 V, och en seriekondensator begränsar spänningen över lampan till U = 10V. En lysdiodslampa består av en likriktare och ett antal serie/parallell- kopplade lysdioder.  C = ? [  F]  Hur stor reaktiv effekt Q C ”genererar” kondensatorn? 24/5 2010 6. William Sandqvist william@kth.se

11 Lysdiodslampan C, Q C William Sandqvist william@kth.se

12 Enfasmotor En liten enfasmotor har den elektriska effekten P = 50 W och effektfaktorn cosfi = 0,6 (IND). Motorn belyses av lysdiodslampan (KAP).  Vad blir den resulterande effektfaktorn för Motor+LED-lampa? cos(  TOT ) = ? William Sandqvist william@kth.se

13 Lampa + Enfasmotor Motor: P = 50 W “cosfi” = 0,6 COSFI blev 16% bättre när man tände lampan! William Sandqvist william@kth.se

14

15 SL:s acesskort SL:s access-kort innehåller en RFID-tag som kommunicerar med spärr- läsaren på frekvensen 13,56 MHz och med datahastigheten 70 KHz. För att kunna ”läsa” datasignalen i den hastigheten måste de resonans­ kretsar som ingår i kort och spärr-läsare ha en bandbredd som är åtminstone dubbelt så stor som data­hastig­heten: dvs. 2  70 = 140 kHz. L = 2,5  H r = 1,5  C = 55 pF. Kretsens parallellresistans R X symboliserar den övriga utrust­ningen som anslutits till resonanskretsen, och som förbrukar ström från resonanskretsen. 20/8 2010 7.

16 William Sandqvist william@kth.se SL:s acesskort Spolen Q-värde: Överräkning av r Parallellresistans för bandbredden 140 kHz

17 William Sandqvist william@kth.se

18 Radiokontrollerad klocka Radiokontrollerade klockor styrs av en tidssignal från en sändare i Tyskland, på långvåg 77,5 kHz. Tidssignalen består av pulser som kodats digitalt. Signalstyrkan är svag så därför behöver en sådan mottagare en avstämd resonanskrets med L och C. Spolen har en ferritkärna, och denna används också som antenn. L = 1,5 mH, C = 2,8 nF. U IN = 15V är en sinusspänning med frekvensen 77,5 kHz (resonansfrekvensen) som spänningsdelas ned till 15 mV. Över kondensatorn mäter man då spänningen U UT = 1,73 V. Figuren visar hur man kan mäta spolens Q-värde.  Hur stort är spolens Q-värde? 27/5 2011 7.

19 William Sandqvist william@kth.se Radiokontrollerad klocka Kontroll av resonansfrekvens 77,5 KHz Stort jämfört med 0,1  från spänningsdelaren. Spänningsdelaren:

20 William Sandqvist william@kth.se

21 Resonanskretsens bandbredd 25/5-2010 uppg 5 En resonanskrets består av två spolar, två kondensatorer och en resistor. De två spolarna är oberoende av varandra (de är monterade så att de inte delar något flöde). L 1 = 4 mH r 1 = 20  L 2 = 6 mH r 2 = 30  C 1 = 3nF C 2 =2nF R 1 = 50k  Beräkna resonansfrekvensen. f = ? [kHz] och bandbredden. BW = ? [kHz]

22 William Sandqvist william@kth.se Resonanskretsens bandbredd Ersättningsspolens Q-värde: Spolens Q värde är högre än 10, räkna över serieresistansen till parallellresistans:

23 William Sandqvist william@kth.se Resonanskretsens bandbredd Parallellresistansen är parallellkopplad med R 1 : Den resulterande bandbredden fås ur resonanskretsens Q-värde:

24 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."

Liknande presentationer


Google-annonser