Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier"— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier F/Ö4 F/Ö5 Likströmsnät Tvåpolsatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter Tvåpol mät och sim KK2 LAB2 F/Ö8 F/Ö9 Växelström Effekt KK3 LAB3 Oscilloskopet Växelströmskretsar j-räkning F/Ö10 F/Ö11 F/Ö12 Enkla filter F/Ö13 F/Ö14 KK4 LAB4 Filter resonanskrets F/Ö15 tentamen Trafo Ömsinduktans Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! William Sandqvist

2 Effekt-triangel 26/ URMS = ? IRMS = ? cos = ? P = ? Rita effekttriangel P Q S

3 Effekt-triangel Strömmen är 45 före spänningen, kretsen är således kapacitiv.

4 Effekt-triangel Effekt-triangel

5 William Sandqvist william@kth.se

6 William Sandqvist william@kth.se
Växelströmseffekt 27/ En spole har den inre resistansen 100 Ω och okänd induktans. När spolen matas med 200V, 50Hz blir den aktiva effekten 100W. Hur stor blir den aktiva effekten om frekvensen ökas till 100 Hz och spänningen fortfarande är 200V. P = ? [W] William Sandqvist

7 William Sandqvist william@kth.se
Växelströmseffekt William Sandqvist

8 William Sandqvist william@kth.se
Växelströmseffekt William Sandqvist

9 William Sandqvist william@kth.se

10 William Sandqvist william@kth.se
Lysdiodslampan 24/ En lysdiodslampa består av en likriktare och ett antal serie/parallell-kopplade lysdioder. Lampan drar 1W vid spänningen 10 V, och en seriekondensator begränsar spänningen över lampan till U = 10V.  C = ? [F]  Hur stor reaktiv effekt QC ”genererar” kondensatorn? William Sandqvist

11 William Sandqvist william@kth.se
Lysdiodslampan C, QC William Sandqvist

12 William Sandqvist william@kth.se
Enfasmotor En liten enfasmotor har den elektriska effekten P = 50 W och effektfaktorn cosfi = 0,6 (IND). Motorn belyses av lysdiodslampan (KAP).  Vad blir den resulterande effektfaktorn för Motor+LED-lampa? cos(TOT) = ? William Sandqvist

13 William Sandqvist william@kth.se
Lampa + Enfasmotor Motor: P = 50 W “cosfi” = 0,6 COSFI blev 16% bättre när man tände lampan! William Sandqvist

14 William Sandqvist william@kth.se

15 William Sandqvist william@kth.se
SL:s acesskort 20/ SL:s access-kort innehåller en RFID-tag som kommunicerar med spärr-läsaren på frekvensen 13,56 MHz och med datahastigheten 70 KHz. För att kunna ”läsa” datasignalen i den hastigheten måste de resonans­kretsar som ingår i kort och spärr-läsare ha en bandbredd som är åtminstone dubbelt så stor som data­hastig­heten: dvs. 270 = 140 kHz. L = 2,5 H r = 1,5  C = 55 pF. Kretsens parallellresistans RX symboliserar den övriga utrust­ningen som anslutits till resonanskretsen, och som förbrukar ström från resonanskretsen. William Sandqvist

16 William Sandqvist william@kth.se
SL:s acesskort Spolen Q-värde: Överräkning av r Parallellresistans för bandbredden 140 kHz William Sandqvist

17 William Sandqvist william@kth.se

18 Radiokontrollerad klocka
27/ Radiokontrollerad klocka Radiokontrollerade klockor styrs av en tidssignal från en sändare i Tyskland, på långvåg 77,5 kHz. Tidssignalen består av pulser som kodats digitalt. Signalstyrkan är svag så därför behöver en sådan mottagare en avstämd resonanskrets med L och C. Spolen har en ferritkärna, och denna används också som antenn. L = 1,5 mH, C = 2,8 nF. Figuren visar hur man kan mäta spolens Q-värde. UIN = 15V är en sinusspänning med frekvensen 77,5 kHz (resonansfrekvensen) som spänningsdelas ned till 15 mV. Över kondensatorn mäter man då spänningen UUT = 1,73 V.  Hur stort är spolens Q-värde? William Sandqvist

19 Radiokontrollerad klocka
Kontroll av resonansfrekvens 77,5 KHz Spänningsdelaren: Stort jämfört med 0,1 från spänningsdelaren. William Sandqvist

20 William Sandqvist william@kth.se

21 Resonanskretsens bandbredd
25/ uppg 5 En resonanskrets består av två spolar, två kondensatorer och en resistor. De två spolarna är oberoende av varandra (de är monterade så att de inte delar något flöde). L1 = 4 mH r1 = 20 L2 = 6 mH r2 = 30 C1 = 3nF C2 =2nF R1 = 50k Beräkna resonansfrekvensen. f = ? [kHz] och bandbredden. BW = ? [kHz] William Sandqvist

22 Resonanskretsens bandbredd
Ersättningsspolens Q-värde: Spolens Q värde är högre än 10, räkna över serieresistansen till parallellresistans: William Sandqvist

23 Resonanskretsens bandbredd
Parallellresistansen är parallellkopplad med R1 : Den resulterande bandbredden fås ur resonanskretsens Q-värde: William Sandqvist

24 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier"

Liknande presentationer


Google-annonser