Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag Agenda del 3 - processarbete 150201  Kl. 10-10.05Hej & välkomna  Kl. 10.05-10.30Faktorer som kan påverka resten av dagens arbete (bör finnas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag Agenda del 3 - processarbete 150201  Kl. 10-10.05Hej & välkomna  Kl. 10.05-10.30Faktorer som kan påverka resten av dagens arbete (bör finnas."— Presentationens avskrift:

1 Förslag Agenda del 3 - processarbete 150201  Kl. 10-10.05Hej & välkomna  Kl. 10.05-10.30Faktorer som kan påverka resten av dagens arbete (bör finnas med när vi jobbar i grupperna) - Vi kikar snabbt på vilka olika roller/aktiviteter som föreningen har idag – saknar vi någon för framtiden? - Hur ser verksamhetsåret ut idag & när gör vi vad? - - Vad krävs för att ha lag i seriespel  Kl. 10.30-11.00Arbete gruppvis/verksamhetsområde - vart vi siktar om 5 år (2019/2020) samt Mål om 3 år (2017/2018)  Kl. 11-11.15Genomgång / presentation för varandra - vart vi siktar om 5 år (2019/2020) samt Mål om 3 år (2017/2018)  Kl. 11.15-12Arbete gruppvis/verksamhetsområde – Sätta mål för 2015-2016, skriva ner ramarna för detta samt påbörja att spåna på strategin (HUR/Aktiviteter för att uppnå målen)  Kl. 12-12.45Lunch  Kl. 12.45-13.15Fortsätta grupparbetet & förbereda presentation för målsättning 2015-2016, inkl. ramar och den strategi man hunnit spåna fram  Kl. 13.15-14Presentation av 2015-2016 av respektive verksamhetsområde – vi hjälps åt att spåna fler HUR-aktiviteter  Kl. 14-14.30Avstämning mot Vision – Värdeord – Verksamhetsidé – Stadgar, efter det vi kommit fram till idag – behöver vi revidera något, i så fall vad samt konkreta förslag  14.30-15Hur fortsätter vi detta arbete nu? Restlista våren 2015 ex. fördela arbetsuppgifterna, jobba med någon HUR/aktivitet, sätta siffror till budgeten/verksamhetsområde

2 2015/2016KidsvolleyUngdomsvolleyMotionsvolleyBeachvolley Utbildning Träning Externa tävlingar (turnering, cup) Hemsideadministratör Valberedare Tränare/ Ledare AktivFörälderFunktionär Ordförande, kassör, styrelseledamot, suppleant, revisor Representant Avesta Volley ??? Trettondagen 2016 Årsmöte Volleydag VolleyDiggarDan´ Styrelsemöten Matchresan Föreningsutveckling Olympic Day ? ? ? ? ?

3 Verksamhetsåret Beachverksamhet maj-augusti Styrelsen ”ledig” – inga möten Inomhussäsongen startar v 35 (12 trän/term) Innan dess: - Annonser - TAG & nycklar - Material till nya medlemmar / listor / hemsida uppdat Upptakt styrelsemöte (aug) – sen ca 4 möten ht Städa undan beachen (sep) Volleydag (Kids&Ungdom) 1 på Ht (okt) Början av året mötesfritt styrelsen (jan) Ev. föreningsutv.aktiviteter (jan-feb) Ev. ansökningar sponsorer Redovisa LOK för Ht (feb) Planerar nästkommande verksamhetsår (mars) Verksamhetsberättelse (mars) Budget nya året (mars) Valberedning (mars) Årsmöteshandlingar klara (april) VolleyDiggarDan´(april) Bokningsmöte halltider kommande år (april) Nytt verksamhetsår börjar 1 maj Ett första styrelsemöte efter årsmötet (maj) Beachsäsongen startar (maj) Avslutar träningsterminen till 1:a dec Dec månad mötesfri för styrelsen VinterVår SommarHöst

4 ? SM Seriespel Volleyboll ? Ungdomsvolley (U11-U13-U15) Kidsvolley (Level 0-2) Motionsvolley Beachvolley På vilken nivå ska vi specificera vår verksamhet?

5 Div 1 Div 2 Div 3 U15 U13 U11 Kidsvolley Level 2 Kidsvolley Level 1 Kidsvolley Level 0 Motionsvolley Beachvolley På vilken nivå ska vi specificera vår verksamhet?

6 1Ha 30 anmälda lag på VolleyDiggarDan´ 2Det finns Kidsvolleyträning i fler hallar i kommunen än i D-hagen 3Arrangera vår andra nationella turnering i beach 4 5 6 7 8 9 10 2019/2020, om 5 år siktar vi på att…..

7 1Vi finns på plats i andra hallar inom kommunen med Kidsvolley (level 0-1) 2I centrum har vi två träningstillfällen – ett för 0-1 (1 dag) och ett för 1-2 (1 dag) 3Vi har en god och kontinuerlig relation med fler än 1 skola i kommunen kring Kids 4Vi har sedan 2-3 år tillbaka arrangerat en skolturnering åk 3 5Vi arrangerar en Kidsvolleyturnering per termin och siktar på att vara mellersta Sveriges största arrangör 6 7 8 9 10 2019/2020, om 5 år siktar vi på med Kidsvolley att…..

8 1Vi finns på plats i tre andra hallar förutom centrala Avesta 2Vi har vuxit så pass mycket antalsmässigt med Kidsvolleyn att det nu blir aktuellt att utöka till två träningstillfällen per vecka 3Vi jobbar aktivt med att skapa en god och kontinuerlig relation med skolorna inom kommunen 4Vi arrangerar vår första skolturnering åk 3 5Vi jobbar aktivt med sprida vår egen Kidsvolleyturnering till andra klubbar inom Sverige 6Vi har 20 Kidsvolleybarn level 0 (kommer in nya/behöver vara på 0:an) centralt i Avesta 7Vi har minst 4 tränare till level 0 i centrala Avesta 8Vi har mellan 15-20 Kidsvolleybarn i level 1 i centrala Avesta 9Vi har minst 4 tränare till level 1 i centrala Avesta 10Vi har mellan 10-15 Kidsvolleybarn i level 2 i centrala Avesta // Vi har minst 3 tränare till level 2 i centrala Avesta Målsättning (långsiktiga – om 3 år) för 2017/2018 är att….

9 1Sprida budskapet att vi söker föräldrar/intresserade som vill hålla i Kidsträningar i sin närort 2Vi erbjuder dessa nya föräldrar/intresserade att gå Kidsvolleyutbildning 3Vi erbjuder dessa nya föräldrar/intresserade att få stöd och stöttning från klubben med ex.utrustning (startpaket, bollar och snöre) 4Vi erbjuder dessa nya föräldrar/intresserade stöd och stöttning i träningsupplägg och att vara på plats vid 1-2 tillfällen ute hos dem 5Söka halltid för ett till två extratillfällen per termin för träning 6Vi erbjuder/informerar samtliga skolor om Kidsvolleyutbildningarna som arrangeras i närområdet (delta gratis) 7Vi erbjuder skolorna i kommunen ett besök från föreningen och stöd/stöttning med Kidsvolleylektion under skoltid 8Vi erbjuder lärare att komma på spontanbesök under våra träningar 9Vi tar reda på vad som krävs för att hålla en skolturnering åk 3 10Vi tar reda på vad som krävs för att hålla en turnering om 2 år Målsättning (kortsiktiga – nästa verksamhetsår) för Kidsvolley 2015/2016 är att….

10 1110 helt nya barn i åldern 6-7 år som provar på och förhoppningsvis fortsätter efter två träningstillfällen 125-10 nya barn i åldern 8-9 år som provar på och förhoppningsvis fortsätter efter två träningstillfällen 135-6 nya barn i åldern 10-11 år som provar på och förhoppningsvis fortsätter efter två träningstillfällen 14Knyta an tre nya ledare som stöttar leve 0-1 15Ha en tränare som ansvarar för level 0-1 16Knyta an 2 nya ledare som stöttar level 1-2 17Han en tränare som ansvarar för level 1-2 18Knyta an en ledare som stöttar level 2 19Ha en tränare som ansvarar för level 2 Målsättning (kortsiktiga – nästa verksamhetsår) för Kidsvolley 2015/2016 är att….

11 Ramar för 2015/2016 (Ordinarie verksamhet - träning, tävling, andra ev. aktiviteter) Målgrupp för dessa ramar är: VADNÄRVAR 12 Ordinarie träningstillfällen per terminV35-v47Avesta 2 Extratillfällen per terminAvesta Delta på 1 Volleydag per terminOkt/febAvesta Genomföra ett tränarmöte per termin - Presentationsmöte Innan startAvesta Genomföra ett tränarmöte - planeringEfter 2-3 första veckorna Avesta Nya tränare/ledare deltar på KidsvolleyutbildningUnder åretDär det arrangeras

12 15 grupper är igång och tränar Kidsvolley 2Varje grupp är mellan 8-10 barn 3Varje grupp har 1 utbildad Kidsvolleytränare 4 5 6 7 8 9 10 Målsättning (långsiktiga – om 3 år) för 2017/2018 är att….

13 Formulera Mål till Verksamhetsplanen 2015/2016 SMARTA MÅL är…. -Sspecifikt -Mmätbart -Aangeläget -Rrealistiskt -Ttidsbestämt -Aaktuellt

14 SMARTA MÅL - checklista Specifikt Det ska vara tydligt vad som ska uppnås. Mätbart Redan då man sätter målet ska det beslutas om hur ni mäter att ni lyckats. Mål kan alltid mätas men det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till. Är det i kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etc.? Accepterat De som ska uppfylla målen måste ”vara med på tåget” annars blir motivationen låg och möjligheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i framtagande är ett nyckelord. Realistiskt Det ska vara faktiskt möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskussion är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos medarbetarna. Tidsbundet Det ska finnas en tydlig deadline och prioritering för målet.

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Målsättning (kortsiktiga – nästa verksamhetsår) för 2015/2016 är att….

16 Formulera ”ramarna” för Verksamhetsplan 2015/2016 VAD ska ni göra VAR & NÄR ska ni göra det -Målgrupp -För vem eller vilka vänder vi oss till för vår verksamhet -Vad -Träningar -Turneringar/Cuper -Matcher -Utbildningar/Kurser -Sportlovsaktivitet/Prova på m.m. -När -Fr o m – T o m (veckor) -Önskad veckodag/veckodagar - Ev. Extratillfällen -Var -Önskad lokal & önskad tid

17 Ramar för 2015/2016 (Ordinarie verksamhet - träning, tävling, andra ev. aktiviteter) Målgrupp för dessa ramar är: VADNÄRVAR

18 Strategi för 2015/2016 HUR ska vi uppnå målen? Vilka aktiviteter (vad) behöver genomföras för att nå målet? (rekrytering, utbildning, aktiviteter, material osv) Målgrupp för denna strategi är: HUR / Aktiviteter (vad)NÄRNotis/kommentarVem ansvarar

19 Kort om Marknadsföring (inom idrotten)… bra att känna till..

20 Intern Marknadsföring Ex.  Hemsidan  Styrelse och tränares kontakter med medlemmarna  Skriftligt informationsmaterial Extern Marknadsföring Ex.  Annonser  Hemsidan  Turneringar/cuper osv  Reklamblad & affischer  Texter & reportage i media  Profilkläder

21 Den interna marknadsföring riktas till alla medlemmar. Syftet är att påverka medlemmarnas attityder och beteende och få medlemmarna engagerade i föreningen och dess verksamheter. Intern marknadsföring handlar om att informera, sporra och skola samt skapa en gemenskapsanda. Målet är att medlemmarna ska vara nöjda och uppleva föreningens verksamhet som sina. Intern marknadsföring

22 Målgruppen för extern marknadsföring är potentiellt nya medlemmar och övriga utomstående parter. Syftet med extern marknadsföring är att göra allmänheten medvetna om föreningens existens, få allmänheten och utomstående parter intresserade av föreningen och vår verksamhet/aktiviteter. Extern marknadsföring

23 En aktiv och fungerande förening där spelare, tränare och funktionärer trivs och vill vara delaktiga. Vision

24 Glädje Delaktighet & Gemensamt ansvar Värdeord

25 De senaste tre årens utveckling av antal medlemmar (1= Motion, 2= Kids, 3=Volley 2000, 4=Veteran, 5 = Totalt) Om vi tittar i backspegen…


Ladda ner ppt "Förslag Agenda del 3 - processarbete 150201  Kl. 10-10.05Hej & välkomna  Kl. 10.05-10.30Faktorer som kan påverka resten av dagens arbete (bör finnas."

Liknande presentationer


Google-annonser