Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag Agenda del 3 - processarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag Agenda del 3 - processarbete"— Presentationens avskrift:

1 Förslag Agenda del 3 - processarbete 150201
Kl Hej & välkomna Kl Faktorer som kan påverka resten av dagens arbete (bör finnas med när vi jobbar i grupperna) - Vi kikar snabbt på vilka olika roller/aktiviteter som föreningen har idag – saknar vi någon för framtiden? - Hur ser verksamhetsåret ut idag & när gör vi vad? - - Vad krävs för att ha lag i seriespel Kl Arbete gruppvis/verksamhetsområde - vart vi siktar om 5 år (2019/2020) samt Mål om 3 år (2017/2018) Kl Genomgång / presentation för varandra - vart vi siktar om 5 år (2019/2020) samt Mål om 3 år (2017/2018) Kl Arbete gruppvis/verksamhetsområde – Sätta mål för , skriva ner ramarna för detta samt påbörja att spåna på strategin (HUR/Aktiviteter för att uppnå målen) Kl Lunch Kl Fortsätta grupparbetet & förbereda presentation för målsättning , inkl. ramar och den strategi man hunnit spåna fram Kl Presentation av av respektive verksamhetsområde – vi hjälps åt att spåna fler HUR-aktiviteter Kl Avstämning mot Vision – Värdeord – Verksamhetsidé – Stadgar, efter det vi kommit fram till idag – behöver vi revidera något, i så fall vad samt konkreta förslag Hur fortsätter vi detta arbete nu? Restlista våren ex. fördela arbetsuppgifterna, jobba med någon HUR/aktivitet, sätta siffror till budgeten/verksamhetsområde

2 Externa tävlingar (turnering, cup) Föreningsutveckling
Olympic Day Matchresan Trettondagen 2016 ? 2015/2016 Kidsvolley Ungdomsvolley Motionsvolley Beachvolley VolleyDiggarDan´ Utbildning Externa tävlingar (turnering, cup) Föreningsutveckling ? Volleydag Styrelsemöten ? ? Träning Årsmöte ? Ordförande, kassör, styrelseledamot, suppleant, revisor Valberedare Tränare/Ledare Aktiv Förälder Funktionär Representant Avesta Volley Hemsideadministratör ? ? ?

3 Verksamhetsåret Avslutar träningsterminen till 1:a dec
Vinter Avslutar träningsterminen till 1:a dec Dec månad mötesfri för styrelsen Vår Början av året mötesfritt styrelsen (jan) Ev. föreningsutv.aktiviteter (jan-feb) Ev. ansökningar sponsorer Redovisa LOK för Ht (feb) Planerar nästkommande verksamhetsår (mars) Verksamhetsberättelse (mars) Budget nya året (mars) Valberedning (mars) Årsmöteshandlingar klara (april) VolleyDiggarDan´(april) Bokningsmöte halltider kommande år (april) Nytt verksamhetsår börjar 1 maj Ett första styrelsemöte efter årsmötet (maj) Beachsäsongen startar (maj) Sommar Beachverksamhet maj-augusti Styrelsen ”ledig” – inga möten Höst Inomhussäsongen startar v 35 (12 trän/term) Innan dess: - Annonser - TAG & nycklar - Material till nya medlemmar / listor / hemsida uppdat Upptakt styrelsemöte (aug) – sen ca 4 möten ht Städa undan beachen (sep) Volleydag (Kids&Ungdom) 1 på Ht (okt)

4 Ungdomsvolley (U11-U13-U15)
På vilken nivå ska vi specificera vår verksamhet? ? SM Seriespel Volleyboll Ungdomsvolley (U11-U13-U15) Kidsvolley (Level 0-2) Motionsvolley Beachvolley

5 Div 1 Div 2 Div 3 U15 U13 U11 Kidsvolley Level 2 Kidsvolley Level 1
På vilken nivå ska vi specificera vår verksamhet? Div 1 Div 2 Div 3 U15 U13 U11 Kidsvolley Level 2 Kidsvolley Level 1 Kidsvolley Level 0 Motionsvolley Beachvolley

6 2019/2020, om 5 år siktar vi på att….. 1 Ha 30 anmälda lag på VolleyDiggarDan´ 2 Det finns Kidsvolleyträning i fler hallar i kommunen än i D-hagen 3 Arrangera vår andra nationella turnering i beach 4 5 6 7 8 9 10

7 2019/2020, om 5 år siktar vi på med Kidsvolley att…..
Vi finns på plats i andra hallar inom kommunen med Kidsvolley (level 0-1) 2 I centrum har vi två träningstillfällen – ett för 0-1 (1 dag) och ett för 1-2 (1 dag) 3 Vi har en god och kontinuerlig relation med fler än 1 skola i kommunen kring Kids 4 Vi har sedan 2-3 år tillbaka arrangerat en skolturnering åk 3 5 Vi arrangerar en Kidsvolleyturnering per termin och siktar på att vara mellersta Sveriges största arrangör 6 7 8 9 10

8 Målsättning (långsiktiga – om 3 år) för 2017/2018 är att….
Vi finns på plats i tre andra hallar förutom centrala Avesta 2 Vi har vuxit så pass mycket antalsmässigt med Kidsvolleyn att det nu blir aktuellt att utöka till två träningstillfällen per vecka 3 Vi jobbar aktivt med att skapa en god och kontinuerlig relation med skolorna inom kommunen 4 Vi arrangerar vår första skolturnering åk 3 5 Vi jobbar aktivt med sprida vår egen Kidsvolleyturnering till andra klubbar inom Sverige 6 Vi har 20 Kidsvolleybarn level 0 (kommer in nya/behöver vara på 0:an) centralt i Avesta 7 Vi har minst 4 tränare till level 0 i centrala Avesta 8 Vi har mellan Kidsvolleybarn i level 1 i centrala Avesta 9 Vi har minst 4 tränare till level 1 i centrala Avesta 10 Vi har mellan Kidsvolleybarn i level 2 i centrala Avesta // Vi har minst 3 tränare till level 2 i centrala Avesta

9 Målsättning (kortsiktiga – nästa verksamhetsår) för Kidsvolley 2015/2016 är att….
Sprida budskapet att vi söker föräldrar/intresserade som vill hålla i Kidsträningar i sin närort 2 Vi erbjuder dessa nya föräldrar/intresserade att gå Kidsvolleyutbildning 3 Vi erbjuder dessa nya föräldrar/intresserade att få stöd och stöttning från klubben med ex.utrustning (startpaket, bollar och snöre) 4 Vi erbjuder dessa nya föräldrar/intresserade stöd och stöttning i träningsupplägg och att vara på plats vid 1-2 tillfällen ute hos dem 5 Söka halltid för ett till två extratillfällen per termin för träning 6 Vi erbjuder/informerar samtliga skolor om Kidsvolleyutbildningarna som arrangeras i närområdet (delta gratis) 7 Vi erbjuder skolorna i kommunen ett besök från föreningen och stöd/stöttning med Kidsvolleylektion under skoltid 8 Vi erbjuder lärare att komma på spontanbesök under våra träningar 9 Vi tar reda på vad som krävs för att hålla en skolturnering åk 3 10 Vi tar reda på vad som krävs för att hålla en turnering om 2 år

10 Målsättning (kortsiktiga – nästa verksamhetsår) för Kidsvolley 2015/2016 är att….
11 10 helt nya barn i åldern 6-7 år som provar på och förhoppningsvis fortsätter efter två träningstillfällen 12 5-10 nya barn i åldern 8-9 år som provar på och förhoppningsvis fortsätter efter två träningstillfällen 13 5-6 nya barn i åldern år som provar på och förhoppningsvis fortsätter efter två träningstillfällen 14 Knyta an tre nya ledare som stöttar leve 0-1 15 Ha en tränare som ansvarar för level 0-1 16 Knyta an 2 nya ledare som stöttar level 1-2 17 Han en tränare som ansvarar för level 1-2 18 Knyta an en ledare som stöttar level 2 19 Ha en tränare som ansvarar för level 2

11 Ramar för 2015/2016 (Ordinarie verksamhet - träning, tävling, andra ev
Ramar för 2015/2016 (Ordinarie verksamhet - träning, tävling, andra ev. aktiviteter) Målgrupp för dessa ramar är: VAD NÄR VAR 12 Ordinarie träningstillfällen per termin V35-v47 Avesta 2 Extratillfällen per termin Delta på 1 Volleydag per termin Okt/feb Genomföra ett tränarmöte per termin - Presentationsmöte Innan start Genomföra ett tränarmöte - planering Efter 2-3 första veckorna Nya tränare/ledare deltar på Kidsvolleyutbildning Under året Där det arrangeras

12 Målsättning (långsiktiga – om 3 år) för 2017/2018 är att….
5 grupper är igång och tränar Kidsvolley 2 Varje grupp är mellan 8-10 barn 3 Varje grupp har 1 utbildad Kidsvolleytränare 4 5 6 7 8 9 10

13 Formulera Mål till Verksamhetsplanen 2015/2016
SMARTA MÅL är…. S specifikt M mätbart A angeläget R realistiskt T tidsbestämt A aktuellt

14 SMARTA MÅL - checklista
Specifikt Det ska vara tydligt vad som ska uppnås. Mätbart Redan då man sätter målet ska det beslutas om hur ni mäter att ni lyckats. Mål kan alltid mätas men det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till. Är det i kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etc.? Accepterat De som ska uppfylla målen måste ”vara med på tåget” annars blir motivationen låg och möjligheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i framtagande är ett nyckelord. Realistiskt Det ska vara faktiskt möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskussion är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos medarbetarna. Tidsbundet Det ska finnas en tydlig deadline och prioritering för målet.

15 Målsättning (kortsiktiga – nästa verksamhetsår) för 2015/2016 är att….
3 4 5 6 7 8 9 10

16 Formulera ”ramarna” för Verksamhetsplan 2015/2016 VAD ska ni göra VAR & NÄR ska ni göra det
Målgrupp För vem eller vilka vänder vi oss till för vår verksamhet Vad Träningar Turneringar/Cuper Matcher Utbildningar/Kurser Sportlovsaktivitet/Prova på m.m. När Fr o m – T o m (veckor) Önskad veckodag/veckodagar Ev. Extratillfällen Var Önskad lokal & önskad tid

17 Ramar för 2015/2016 (Ordinarie verksamhet - träning, tävling, andra ev
Ramar för 2015/2016 (Ordinarie verksamhet - träning, tävling, andra ev. aktiviteter) Målgrupp för dessa ramar är: VAD NÄR VAR

18 Strategi för 2015/2016 HUR ska vi uppnå målen
Strategi för 2015/2016 HUR ska vi uppnå målen? Vilka aktiviteter (vad) behöver genomföras för att nå målet? (rekrytering, utbildning, aktiviteter, material osv) Målgrupp för denna strategi är: HUR / Aktiviteter (vad) NÄR Notis/kommentar Vem ansvarar

19 Kort om Marknadsföring (inom idrotten)… bra att känna till..
Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter som leder till att skaffa nya och upprätthålla kontakten med medlemmar och relationer utanför föreningen Marknadsföring är en process och är så mycket mer än bara reklam. Ordet marknadsföring förknippas ofta med försäljning och reklam. De är de mest synliga delarna inom marknadsföring, men marknadsföring är mycket mera än så.

20 Intern Marknadsföring Ex.
Hemsidan Styrelse och tränares kontakter med medlemmarna Skriftligt informationsmaterial Extern Marknadsföring Ex. Annonser Hemsidan Turneringar/cuper osv Reklamblad & affischer Texter & reportage i media Profilkläder

21 Intern marknadsföring
Den interna marknadsföring riktas till alla medlemmar. Syftet är att påverka medlemmarnas attityder och beteende och få medlemmarna engagerade i föreningen och dess verksamheter. Intern marknadsföring handlar om att informera, sporra och skola samt skapa en gemenskapsanda. Målet är att medlemmarna ska vara nöjda och uppleva föreningens verksamhet som sina.

22 Extern marknadsföring
Målgruppen för extern marknadsföring är potentiellt nya medlemmar och övriga utomstående parter. Syftet med extern marknadsföring är att göra allmänheten medvetna om föreningens existens, få allmänheten och utomstående parter intresserade av föreningen och vår verksamhet/aktiviteter.

23 Vision En aktiv och fungerande förening där spelare,
tränare och funktionärer trivs och vill vara delaktiga.

24 Värdeord Glädje Delaktighet & Gemensamt ansvar

25 Om vi tittar i backspegen…
De senaste tre årens utveckling av antal medlemmar (1= Motion, 2= Kids, 3=Volley 2000, 4=Veteran, 5 = Totalt)


Ladda ner ppt "Förslag Agenda del 3 - processarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser