Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsten att skapa olika slags värde ur avfall Hervé Corvellec & Johan Hultman Institution för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsten att skapa olika slags värde ur avfall Hervé Corvellec & Johan Hultman Institution för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Konsten att skapa olika slags värde ur avfall Hervé Corvellec & Johan Hultman Institution för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet FoU dag på NSR 21 november 2012

2 Olika syn på värde Tre traditionella syn om värde inom ekonomiläran Arbetsvärde (Labour value) Utbytesvärde (Exchange value) Bruksvärde (Value in use) Uppmärksammad inom service management Behov att gå från utbytesvärde till bruksvärde Värdet är sam-skapat (co-creation of value): serviceleverantör gör det möjligt för kunden att skapa ett bruksvärde Värde är sammanhangsberoende

3 Avfallsbolagens fyra marknader

4 Avfallsbolagen ägnar sig åt multidimensionellt värdeskapande

5 Avfallsbolagen servar olika intressenter Kommunen –Som uppdragsvigare –Som ägare Avfallsproducenter –Tjänstekvalitet –Kostnad Boende i närheten av anläggningen –Odör Regionen –Sysselsättning –Konkurrenskraft / aktraktivitet Kommande generationer –Ren miljö –Tillgång till råvaror

6 Avfallsbolagen skapar olika typer av värde Folkhälsovärde Praktiskt värde Miljövärde Juridiskt värde Ekonomiskt värde –Ägarna –Avfallsproducenter –Allmänheten Politiskt / symboliskt värde Kunskaps- och innovationsvärde

7 Avfallsbolagens värdeskapande äger rum på olika tid- och rumsskalor Mikro –Vid behandlingsplatserna –Dag/dag trading Meso –Nordvästra Skåne –Verksamhetsåret/mellansikt Makro –Global miljö –Längre sikt

8 Olika värderegim Värderegim: ett etablerat sätt att tillskriva värde till saker och ting (Appadurai 1986) Värderegim ändrar sig över tiden: t ex Ungern (Gille 2010) –Metalisk värderegim (1948-1974) –Effektivitetsvärde (1975-1984) –Kemiskt värderegim (1985-nu) Värderegim ändrar sig över rum, beroende på: –tillgång till teknologi –lokal efterfrågan

9 Politik av värdeskapande Utgår ifrån –Föränderlighet av värderegimer –Icke-jämförbarhet av värderegimer Använder spänningar för att förhandla om värde –I styrelserummet –I stadsrummet –Vid mötet mellan kund och leverantör Att det finns olika värdereging öppnar för innovation –Koppla ihop olika värderegim –Skapa dynamik mellan intressenter –Agera på olika tid/rumsskalor samtidigt

10 Referencer Appadurai, Arjun (1986), "Commodities and the politics of value," in The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Arjun Appadurai, ed: Cambridge University Press, 3-63. Corvellec, Hervé and Torleif Bramryd (2012), "The multiple market-exposure of waste management companies: A case study of two Swedish municipally owned companies," Waste Management, 32 (9), 1722-1727. Gille, Zsuzsa (2007), From the Cult of Waste to the Trash Heap of History. Bloomington and Indianapolis (IN): Indiana University Press.

11 Publikationer 1/2 Corvellec, H., Bramryd, T. (2012) The multiple market-exposure of waste management companies: A case study of two Swedish municipally owned companies. Waste Management. 32(9): 1722-1729. Corvellec, Hervé, Bramryd, Torleif and Hultman, Johan (2012), The business model of solid waste management in Sweden – A case study of two municipally-owned companies, Waste Management & Research, 30(5), 512-518. Corvellec, Hervé, and Hultman, Johan (2012), From ‘Less Landfilling’ to ‘Wasting Less’: Societal narratives, socio-materiality, and organizations. Journal of Organizational Change Management, 25(2), 297-314 Corvellec Hervé & Johan Hultman (2013) Waste management companies: Critical urban infrastructural services that design the socio-materiality of waste. In Zapata Campos, María José and Hall, C. Michael (eds) Organising waste in the city: international perspectives on narratives and practices, Cha. 8. Bristol: The Policy Press) Hultman Johan and Corvellec Hervé (2012) The European waste hierarchy: from the socio-materiality of waste to a politics of consumption. Environment & Planning A, 44, 2413-2417. Zapata Campos, María José (2013) The function of urban waste infrastructure as heteropias of the city. In Zapata Campos and Hall, Michael (Eds) (2013) Organising waste in the city: international perspectives on narratives and practices, Cha 3. Bristol: The Policy Press.

12 Publikationer 2/2 Zapata Campos, María José and Hall, Michael (2013) Framing the organising of waste in the city. In Zapata Campos and Hall, Michael (Eds) (2013) Organising waste in the city: international perspectives on narratives and practices. The Policy Press. Zapata Campos, María José and Hall, Michael (2013) Narratives of organising waste in the city. In Zapata Campos and Hall, Michael (Eds) (2013) Organising waste in the city: international perspectives on narratives and practices. The Policy Press. Zapata Campos and Hall, Michael (Eds) (2013) Organising waste in the city: international perspectives on narratives and practices. Bristol: The Policy Press. Zapata Campos, M.J. and Zapata, Patrik (2012-06-28, first published online) Translating Aid Development into City Management Practice, Public Administration and Development, DOI: 10.1002/pad.1628DOI: 10.1002/pad.1628 Zapata Campos, María José and Zapata, Patrik (2012-06-18, first published on line) Changing La Chureca. Organising city resilience through action nets, Journal of Change Management, 12(3), DOI: 10.1080/14697017.2012.673073DOI: 10.1080/14697017.2012.673073 Zapata Campos, M.J. and Zapata, Patrik. (2013) ‘Switching Managua on! Connecting forgotten wastescapes to the city through household waste collection’, Environment and Urbanization, April 2013, Issue 1, Impact Factor: 1.667 Ranking: 5/37 in Urban Studies | 28/89 in Environmental Studies

13 Tack för er uppmärksamhet Herve.Corvellec@ism.lu.se Johan.Hultman@ism.lu.se


Ladda ner ppt "Konsten att skapa olika slags värde ur avfall Hervé Corvellec & Johan Hultman Institution för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser