Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hanteringsordning och samverkansstruktur för Arbetsplatsträff och Samverkans/arbetsmiljögrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hanteringsordning och samverkansstruktur för Arbetsplatsträff och Samverkans/arbetsmiljögrupp."— Presentationens avskrift:

1 Hanteringsordning och samverkansstruktur för Arbetsplatsträff och Samverkans/arbetsmiljögrupp

2 Hanteringsordning och samverkansstruktur Arbetsplatsträff Syfte: Genomföra och underlätta information och dialog mellan arbetsgivaren och medarbetaren på arbetsplatsen. Varje arbetsplats måste utifrån sina förutsättningar finna en fungerande form för träffen.

3 Hanteringsordning och samverkansstruktur Arbetsplatsträff När: Minst en gång i månaden, undantaget semesterperioden Träffarna planeras in i förväg för hela verksamhetsåret

4 Hanteringsordning och samverkansstruktur Arbetsplatsträff Kallelse: Dagordning enligt fastställda rubriker såsom verksamhet, ekonomi, medarbetare, arbetsmiljö/hälsa etc. Frågor/ärenden: Chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar att lyfta frågor.

5 Hanteringsordning och samverkansstruktur Arbetsplatsträff Deltagare: Alla -även lediga medarbetare skall erbjudas att delta

6 Hanteringsordning och samverkansstruktur Arbetsplatsträff Dokumentation: Minnesanteckningar ska föras, spridas och/eller anslås för kännedom.

7 Hanteringsordning och samverkansstruktur Arbetsplatsträff Övrigt: Chefen säkrar medarbetarnas delaktighet. Alla skall komma till tals.

8 Hanteringsordning och samverkansstruktur Samverkans/arbetsmiljögrupp Syfte: Att öka medarbetarnas delaktighet och utveckling av verksamheten Att det finns en vilja att nå samförstånd och enighet innan beslut Arbetsmiljöfrågor skall ingå som en naturlig del

9 Hanteringsordning och samverkansstruktur Samverkans/arbetsmiljögrupp När: Varje månad med undantag av semesterperioden Träffarna skall planeras in i förväg för hela verksamhetsåret

10 Hanteringsordning och samverkansstruktur Samverkans/arbetsmiljögrupp Kallelse: Dagordning sänds ut minst sju kalenderdagar innan Skicka även kallelse till personalorganisation som inte har representation i samverkansgruppen

11 Hanteringsordning och samverkansstruktur Samverkans/arbetsmiljögrupp Deltagare: Lokala fackliga företrädare (anmälda av de fackliga organisationerna) Eventuellt elevernas skyddsombud Dokumentation: Protokoll justeras av parterna, den tid som överenskommits Protokoll skall spridas och/eller anslås

12 Hanteringsordning och samverkansstruktur Samverkans/arbetsmiljögrupp Övrigt: Individfrågor tas ej upp i samverkansgrupp Beslut skall fattas så nära dem det berör – se delegationsordningen


Ladda ner ppt "Hanteringsordning och samverkansstruktur för Arbetsplatsträff och Samverkans/arbetsmiljögrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser