Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsberättelse Avesta Volley 2011/2012. Avesta Volleys 39e verksamhetsår har till stor del präglats av att implementera och vidareutveckla mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsberättelse Avesta Volley 2011/2012. Avesta Volleys 39e verksamhetsår har till stor del präglats av att implementera och vidareutveckla mål."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsberättelse Avesta Volley 2011/2012

2 Avesta Volleys 39e verksamhetsår har till stor del präglats av att implementera och vidareutveckla mål och strategier för Beachvolley, Kidsvolley och Motionsvolley. Under sommaren 2011 medverkade styrelsen i ett processarbete i samverkan med Svenska Volleybollförbundet och SISU. Detta efter att ha valts ut av Mittsvenskas styrelse som en av de föreningar inom distriktet som visar fram fötterna vad det gäller viljan att utvecklas. Processarbetet i Garpenberg bedrevs som en Idrottslyftaktivitet. Styrelsens första möte började med en halvdag tillsammans där vi gemensamt satte riktlinjer och arbetssätt för syrelsens kommande arbete under året, lärde känna varandra bättre och hade en trevlig stund tillsammans med god mat och dryck. Under året har sedan styrelsen genomfört 8 st styrelsemöten. I februari stod föreningen som arrangör av Steg 1 utbildning (Projekt 2000) i samverkan med Mittsvenskas och SVBF. Utbildningen genomfördes som en Idrottslyftaktivitet. Från föreningen deltog tre personer och sammanlagt deltog åtta personer. Under året har föreningen deltagit i 3 kurser genom SISU i IdrottOnline. Föreningen har även arbetet och rapporterat in flertalet lärgruppsaktiviteter. Mot slutet av verksamhetsåret bjöd styrelsen in medlemmarna till en gemensam dag där föreningens verksamhetsområden, arbetssätt, värderingar m.m. diskuterades. Föreningen ansökte och blev beviljad Idrottslyftstöd för denna aktivitet. Mötet gav på förslag vilken typ av verksamhet som föreningens ska bedriva kommande verksamhetsår, och arbetet med att sätta ramarna för verksamhetsplan, formulera mål och budget för respektive område genomfördes sedan i respektive verksamhetsområde och resultatet av detta kan du läsa i föreningens verksamhetsplan för 2012/2013. Vid årets slut konstaterar vi att vi sammanlagt lockat strax över 50 medlemmar till föreningen, samt haft ett stödmedlemslotteri som resulterade i 30 stödmedlemmar. På kommande sidor kan du läsa respektive verksamhetsområdes verksamhetsberättelse för året. Fredrika Hultén, ordförande

3 Kidsvolley Detta år har Emma Rehn och Annelie ”Nellie” Hedberg hållit i Kidsvolleybollen. Säsongen startade sommaren 2011 med två tillfällen Kidsbeachvolleyboll i Åsbo. Vid första tillfället, i juli, kom endast tre barn, men nästa gång, i augusti, letade sig dubbelt så många barn till Åsbo. Det blev en uppskattad aktivitet. Vecka 37 startade sedan höstens Kidsvolleyboll med totalt tio tillfällen, onsdagar mellan kl 18-19. Det var ca 10 barn som kom på träningarna, varav fem var nya för hösten. Sista träningen bjöds alla föräldrar och barn på fika och därefter blev det juluppehåll. Vårsäsongen startade vecka 3 med totalt nio tillfällen och samma träningstider. Första träningen kom inte mindre än 15 barn, varav sju var helt nya, och totalt anmälde sig 17 barn under våren. Det bjöds på fika även vid vårens sista träningstillfälle. Flertalet av barnen sade sig vilja komma tillbaka i höst. Under hela säsongen har allt som allt 26 barn provat på kidsvolleyboll i vår regi. Den 18:e februari anordnades en Volley-2000-kurs i Avesta och från föreningen deltog Emma, Nellie och även föräldern Torbjörn Hovmark. Kursledare var Fredrik Ahlengärd från Sollentuna. Träningarna har så långt som möjligt delats upp i kunskaps-/åldersnivå, med lite mer Volley-2000träning för de äldre barnen. Detta visade sig vara uppskattat av både barn och föräldrar. / Annelie Hedberg

4 Motionsvolley Motionsverksamheten riktar sig till f.d. aktiva i föreningen, nybörjare och personer som på något vis spelat volleyboll på ett eller annat sätt tidigare. Träningarna bedrivs som ”Drop In” där man som spelare deltar vid de träningstillfällen som passar. Med anledning av föregående års succéstart av Motionsverksamheten, hade föreningen till detta verksamhetsår sökt halltid i Domarhagsskolan för att få plats för alla intresserade. Trots sen tilldelad träningstid på fredagkvällar har uppslutningen på träningarna varit goda under de 24 träningstillfällen som föreningen erbjudit, med undantag av vecka nio då vi ställde in träningen. När vi summerar närvaron för året så konstaterar vi att ca trettiotal personer deltagit vid ett eller fler tillfällen och att ca. 16 personer av dessa kommer regelbundet till träningarna. En Motionsvolleygrupp bestående av sex personer har under året hjälpts åt att arrangera turneringarna och ansvara för träningarna. Gruppen har träffats tre gånger/termin för att tillsammans utveckla och driva arbetet med Motionsvolleyn vidare under året. Under året arrangerade föreningen två VolleyDiggarDan´turneringar utav tre planerade. Under höstens mixklassturnering deltog fem lag och till vårens VolleyDiggarDan´ kom fyra lag till start och även den turneringen arrangerades i mixklass. Förhoppningen var stor i början av verksamhetsåret att även lyckas delta med ett lag i Sverigeseriespel, men tyvärr ställdes turneringen in i Smedjebacken in som vi var anmälda till pga för få anmälda lag. Inte heller lyckades föreningen få ihop tillräckligt många lag för att arrangera en egen turnering denna säsong. Genomförd enkätundersökning i slutet av verksamhetsåret visar att Motionsvolleyn fungerar bra och är populär. Våra medlemmar trivs med befintligt träningsupplägg och att vi fortsättningsvis ska fortsätta arrangera våra VolleyDiggarDan´turneringar två gånger/år. Nu ser vi med spänning fram emot vad jubileumsåret 2012/2013 kommer föra med sig. Vid pennan, Fredrika Hultén

5 Beachvolley Verksamhetsåret 2011/2012 startade redan i mars med upptaktsmöte för beachgruppen i Avesta Volley. Föreningen upplevde till stor glädje att det var fler spelare som besökte beachen föregående sommar än vad det har varit tidigare och gruppen ville ta vara på detta och bygga vidare. Beachgruppen består av en blandning äldre och yngre ex volleybollspelare samt entusiaster som gillar just att spela beachvolleyboll. Gruppen bildades i ett steg till att engagera flera i klubben och just beachverksamheten samt att styrelsen såg behov av att göra en uppfräschning av beachen. Kan vi sprida föreningsarbetet på flera så är det enklare, lättare och roligare att arrangera aktiviteter och turneringar. Sagt och gjort den 15 maj drog vi igång uppfräschningen av beachen och några dagar därefter så var näten på plats, fyra stycken sprillans nya! Vi fick också upp ett nytt staket mellan banorna samt blev sponsrade med två stora bänkbord. Klubbens första beachtävling gick av stapeln den 19 juni Beach Freak, en återkommande tävling som riktat sig mot företrädesvis ungdomar men även andra spelare och där generösare regler gäller och även antalet spelare på banan. Det var elva lag till start och dagen flöt på bra. Den 3 juli anordnade beachgruppen en ny tävling mot målgrupperna företag och föreningar i södra Dalarna; Business Beach. Tanken vara att utmana företagen mot varandra och samtidigt erbjuda ett inslag av hälsofrämjande aktivitet för dess anställda. Till tävlingen fick vi en sidoaktivitet med Herbal Life som kom och sålde sina produkter samt gjorde åldersanalyser. Uppskattat! Tio lag var anmälda, något lägre antal än projekterat och dagen gick tyvärr budgetmässigt (-). Under hela sommaren pågick även beachserien Quila Cup. Den var uppdelad i öppen klass, dam- och herrklass. Med facit i hand nådde inte denna spelserie ut till många och vi fick inte det resultatet vi trodde i planeringsstadiet. (3 lag i öppen, 3 lag i dam, 2 lag i herr) Liksom tidigare år fortsatte Avesta Volley med onsdagsträningarna kl 18.00. Beachgruppen bistod efter rullande schema med bollar till de som så önskade. Denna tid har ”slagit igenom” och det har under hela sommaren alltid varit spel på åtminstone två av näten. Det kan konstateras att 2011 har det investerats i beachvolleyutrustning samt en del i samband med arrangemangen. Det gör att verksamheten för året inte har gått med vinst. Dock möjliggör dessa investeringar att vi nu framöver kan fokusera på beachträning och beachtävling utan att oroas för om materialet håller. Nu rockar vi vidare, för beachen i tiden. Vid anteckningarna, Helena Holmlund


Ladda ner ppt "Verksamhetsberättelse Avesta Volley 2011/2012. Avesta Volleys 39e verksamhetsår har till stor del präglats av att implementera och vidareutveckla mål."

Liknande presentationer


Google-annonser