Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKT Vad är projekt? Vad är inte projekt?. PROJEKTETS DIMENSIONER OCH SÄRDRAG Projekt som arbetsform Projektets dimensionerProjektets särdrag ProjektresultatMål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKT Vad är projekt? Vad är inte projekt?. PROJEKTETS DIMENSIONER OCH SÄRDRAG Projekt som arbetsform Projektets dimensionerProjektets särdrag ProjektresultatMål."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKT Vad är projekt? Vad är inte projekt?

2 PROJEKTETS DIMENSIONER OCH SÄRDRAG Projekt som arbetsform Projektets dimensionerProjektets särdrag ProjektresultatMål Projektmål Effektmål ProjektprocessenTidsramar Startdatum Leveransdatum Slutdatum livscykel Resurser Pris/Budget Organisation Tillfällig men fast

3 TRE OLIKA SÄTT ATT SE PÅ PROJEKT som arbetsform som organisationsform som inlärningssituation

4 VARFÖR PROJEKT OCH PROJEKTORGANISATION OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR UPPGIFTENS ART OSÄKERHET I OMVÄRLDEN INTERNATIONALISERING ALLTMER SOFISTIKERADE KUNDER VÄLUTBILDADE PERSONAL ETC. KRAV PÅ ORGANISATIONENS ANPASSNINGS- OCH UTVECKLINGSFÖRMÅGA OCH DÄRMED PÅ DESS ORGANISATORISKA FLEXIBILITET PROJEKT GER DENNA SMIDIGHET

5 PROJEKT GER Effektivitetsfördelar -Tränga djupare i problemet -Större spektrum för uppgiftslösning -Skapa ekonomisk medvetenhet Sociala och motivationsfördelar -Inspirerande och lärorikt -Ämnesmässigt och personlig utveckling -Nya kommunikationsmönster Personalpolitiska fördelar -Prova ledarskap -Inflytande i utvecklingsarbete Politiska fördelar - Underlag för acceptans av lösningar

6 PROJEKTLEDNINGENS HISTORIA 1900 – styrverktyg 1960 – tekniker för planering och uppföljning av komplexa projekt 1970 – tidsplaneringens ökade användbarhet – projekt ska inte uppfylla bara tekniska krav 1980 – kunskapsutveckling om projektprocessen – ledar- och organisationsfrågor – beteendefrågor 1990 – IT-utveckling leder till att (tids)planering hamnar i fokus – multiprojektmiljöer 2000 – kvalitet och kompetensutveckling – etik – agility – multiprojektmiljöer – komplexitet

7 PROJEKTETS DEFINITIONS- OCH PROCESSASPEKTER Definitionsaspekter Är strategiskt inriktade Anger de övergripande ramar inom vilka projektet kan utföras Processaspekter Är av mer operativ karaktär Bestämmer hur projektet konkret fortlöper Definitionsaspekter analyseras och diskuteras före processaspekter Koppling mellan aspekterna Anknyter till projektledning och projektstyrning

8 PROJEKTETS DEFINITIONS- OCH PROCESSASPEKTER Definitions-Beställare aspekterTyp av projekt Projektets livscykel och fasindelning Projektekonomi Utvärdering Process-Projektledare aspekterProjektgruppen Projektorganisation Projektets faser Kunskapsspridning Projektkommunikation Projektadministration Projektdokumentation Projektets kvalitetssäkring Projektets ekonomistyrning

9 TVÅ OLIKA SYNSÄTT ATT BETRAKTA PROJEKT Systemsynsätt -Relationer mellan delarna -Isolera delarna och lösa med dem förknippade problem, -Överensstämmelse Aktörssynsätt - Fokus på aktörer -Beslutsfattande -Problemlösning -Informationshantering

10 TYPER AV PROJEKT Projekt varierar i storlek, tidslängd och komplexitet Många indelningssätt i litteraturen

11 TYPER AV PROJEKT IndelningsgrundProjekttyp StrukturdimensionKonkreta projekt Öppna projekt Temporära projekt Social komplexitetExterna projekt Interna projekt Kännedom om mål ochUtbyggnadsprojekt metoderna att nå målenLeveransprojekt Investeringsprojekt Utvecklingsprojekt ProjektprocessKapitalintensiva projekt Arbetsintensiva projekt Kunskapsintensiva projekt

12 KURSEN Kursens struktur och uppläggning lektionsplan/-schema Kurslitteratur Examination Förändringar denna termin


Ladda ner ppt "PROJEKT Vad är projekt? Vad är inte projekt?. PROJEKTETS DIMENSIONER OCH SÄRDRAG Projekt som arbetsform Projektets dimensionerProjektets särdrag ProjektresultatMål."

Liknande presentationer


Google-annonser