Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben Mats Öberg, SGI SGF-seminarium ”Riskhantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben Mats Öberg, SGI SGF-seminarium ”Riskhantering."— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben Mats Öberg, SGI SGF-seminarium ”Riskhantering i Göta älvutredningen” (+ pres. VF/SjöV 7/6-12) Göteborg 23 maj 2012

2 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 2 Datakällor och metodik för skredriskanalys Uppdraget: Skredriskkartering Göta älvdalen m h t klimatförändringar. Ca 40 rapporter inkl. kartbilaga A3 1:10.000 (se www.swedgeo.se). Vissa delar ingår i INSPIRE Theme 12 Natural Risk Zones (lagstadgat tillhandahållande). www.swedgeo.se Skredriskmodellen (Risk = Sannolikhet x Konsekvens) Geoteknisk bedömning/analys baserad på fältunder- sökningar (sonderingar) och beräkningar (topo- grafi, hydrologi, mm) – ca 60 av 100Mkr Sannolikhet Data från SCB, LM, Trafikverket, kommuner, Lst m fl Konsekvens (Mkr) Risk

3 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 3 Lokala konsekvenser Ackumulerade konsekvenser Bedömning  Konsekvenser C(VSL) = (Pp · ep + Pi · ei + Pe ·ee) · V · VSL Liv + Transportinfrastruktur + Bebyggelse + Energi + Miljö = SUMMA Lokala Konsekvenser ++++= Beräkning… 100m-rutor Sammanslagning av deltotaler

4 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 4 Deltotaler

5 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 5 Sannolikhet Släntstabilitetsberäkningar i ca 260+ sektioner Kvalificerad geoteknisk bedömning (och digitalisering) baserat på en mängd underlag: jordartgeologi (borrhål, jordartskartor), geometri (detaljerad terrängmodell), hydrologi, tidigare utredningar mm Terrängmodell (laserscanning land, multibeam-ekolodning älven) Modellkörningar Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Förutsättningarna ändras under gång  måste kunna köra modellerna om och om igen (~100tals gånger)

6 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 6 ZONAL: summering av lokala konsekvenser under definierad (”känd”) skredriskyta & INTERSECT med sklass till skredrisknivå

7 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 7 Interna webbtittskåp

8 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 8 Handläggarnas dagliga tittskåp, närmare 100 lager, mycket symbologi. ESRI WebADF (”2008 års teknologi”)

9 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 9

10 10

11 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 11 Externa (Internet) produkter och webbtittskåp

12 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 12 Utdrag ur slutrapport, Del 3- kartor

13 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 13 Nu (3 april 2012): 33 kartblad A3 1:10.000 på www.swedgeo.se som visar Dagens risknivåer och Klimatpåverkan mm.www.swedgeo.se Före remissomgång: Vissa datapaket har distribuerats (med innehåll motsv. A3-pdf-erna) Efter remissomgång:  WMS-tjänster *) på www.geodata.se (nationella portalen för svenska geodata). Presenteras i ”alla” koordinatsystem inkl. SWEREF99 1200. Om/när uppdatering av riskkartorna görs, kommer dessa att bytas ut på www.geodata.se. Aktualiteten kommer att framgå av metadata.www.geodata.se  Nedladdningsbara shp-filer med koordinatssystem SWEREF99TM och 1200.  SGI’s egna webbtittskåp med vissa funktioner (som inte finns på geodata.se) och olika bakgrundkartor i anslutning till gis.swedgeo.se  Leveranspaket som distribueras till vissa avnämare *) Internationell standard, starkt etablerad. Lagstadgad i INSPIRE Digital kartmaterial GÄU – info till kommuner, myndigheter m fl

14 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 14 Leveranspaket "Skredriskpaketet" "Borrhålspaketet GÄU" "Borrhålspaketet tidigare undersökningar” "Stabilitetsberäkningspaketet" (pdf) Dagens risker, polygoner Klimatpåverkan, polygoner Utredd sektion, linjer Längdmätning, linjer (och textpunkter) Bladrutnät, polygoner Utförda borrhål attribut, punkt Utförda borrhål CAD2k CAD4k CAD15k, linje Profilritning (jpg) CAD planritning Beräkningssektion ("Erosionspaketet”) ("Terrängmodellspaketet”) (i övrigt finns arbetsmaterial som ej tillhandhålls annat än ’case by case’)

15 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 15 Externa tittskåp, exempel (gis.swedgeo.se) Befintlig Konceptuellt (finns ej). Skall diskuteras: Innehåll, Funktioner, Form (utseende, ”användarupplevelse”)

16 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 16 Utvecklingsprojektet ”Geoteknisk sektorsportal” SQL Server? Geoserver? Leverantör (konsult) WMS bh WMS omr WMS PostgreSQL Registerings- applikation Geoserver WMS omr gis.swedgeo.se/startgsp/ Geoteknisk Sektorsportal. Ingångssida.. 1jan 2013 1) Release 28, release 29 etc GeoSuite 1) SGF fält Windows molntjänst Trafikverket Inbäddad service som lyssnar på kö i molnet ”Granskn.” Tittskåp SQL Server Branschens data ………… Inbäddad service som lyssnar på kö i molnet Etablerat dataflöde Tilltänkt dataflöde

17 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 17 Exponering i en ”Geoteknisk sektorsportal” (del av geodata.se) http://gis.swedgeo.se/startgsp/

18 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 18 Extra

19 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 19

20 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 20 Zonal_maj12

21 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 21 Skredyta SUMMA; 457 Mkr

22 mats.oberg@swedgeo.se/2012-05-21/2012-06-07 22 a) Satte upp en modell för liv_totalvarde som 1) clipped mot yta som är något större än skredriskytan (måste man göra, annars tar beräkningar mkt lång tid) 2) resampled till 10m grid (10m-pixlarna följer någorlunda skredriskytan outline) 3) SpatialAnalyst/Zonal statistics med SUM av alla värden under skredriskytan b) Parametriserade in- och utdata, dvs gjorde att när jag körde modellen igen kunde jag byta till Fastigheter, Transport, Miljofarlig, VA, Energi samt Naringsliv Jag normaliserade inte, dvs delade inte med 100 som man måste göra om man samplat om till 10m Kan köras som Run och byta params för varje körning eller köras som Batch och skriva in parameterarna och köra en gång Kontroll med sum_tot_clip_10m_zonal ger 456Mkr – stämmer!


Ladda ner ppt "1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben Mats Öberg, SGI SGF-seminarium ”Riskhantering."

Liknande presentationer


Google-annonser