Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsledare Kunskap till praktik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsledare Kunskap till praktik"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsledare Kunskap till praktik
Kunskap till praktik Ett utvecklingsarbete inom missbruk och beroendevården Karin Gisselman Utvecklingsledare Kunskap till praktik Processledare för Föräldrastöd (SKL) Utbildningssamordnare Region Gävleborg

2 Gemensamma utgångspunkter (GU) Missbruks- och beroendevården
i Gävleborg

3 Politiker Arbetsgrupp Hanna-Karin Linck, Landstingsråd
Tommy Berger, Landstingsfullmäktige Agneta Wagner, Oppositionsråd Lg Gävle Kenneth Axling, Socialnämnden Hofors Peter Nordebo , Bollnäs Marita Johansson,omvårdnadsnämnden,Gävle kommun Mattias Benke, Socialnämnden Söderhamn

4 Tjänstemän Arbetsgrupp Johnny Haraldsson, Region Gävleborg
Karin Gisselman, Region Gävleborg Kristina Lingman, Barn och unga Maria Eriksson, Sandviken Johanna Olsson, Hudiksvall Gunilla Österholm, IFO Bollnäs Ingrid Näslund beroendecentrum Wolther Planck Socialtjänsten Gävle Ulf Larsson Psykiatrin

5 Missbruksutredningen
Nej till ändrat huvudmannaskap Lagstadgat krav att samarbeta Man såg en risk för nya gränsdragningsproblem Nej till skärpt vårdgaranti på 30 dagar Nej till separat missbrukslagstiftning Ej integrera LVM och LPT Satsningar på kunskap och kompetens Mer insatser mot läkemedelsberoende ska träda i kraft 1 juli i år

6 Grundläggande GU Riskbruk, missbruk och beroende Vuxna (över 18 år)
Samordnad beroendebehandling Sex integrerade beroendecentrum i länet

7 Fyra utgångspunkter Nationella riktlinjer Barnperspektivet
Samverkan och samordning Uppföljning och utvärdering

8 1. Nationella riktlinjer
Att utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer: Ta gemensamma beslut om kompetensbehov (kommuner och landsting) Verka tillsammans för gemensamma utbildningar Arbeta preventivt (screening/AUDIT) Lokal samordning (socialtjänst/primärvård/psykiatri) Gemenstamt skapa modell för samsjuklighet

9 2. Barnperspektivet Att utifrån lagstadgad skyldighet:
Särskilt beakta barns behov Gemensamt besluta om hur barnkonventionen ska omsättas i praktiskt arbete och följas upp arbetet Varje kommun ska erbjuda tillgång till stödverksamheter utifrån varje barns behov

10 3. Samverkan och samordning
Att utifrån ansvarsfördelning mellan socialtjänst, primärvård och psykiatri: Upprätta och revidera samverkansavtal och handlingsplaner Samordna insatser med hjälp av SIP Gemensamt planera kompetenshöjande insatser Samordningsfunktion för implementering/kompetensutveckling Gemensamt ansvar för ökat brukarinflytande

11 4. Uppföljning och utvärdering
Att utifrån kontinuerligt förbättringsarbete: Årligen analysera resultat i nationella jämförelser Utveckla IT stöd inom ramen för eHälsa Etablera en länsgemensam grupp?

12 Föräldrastöd – Nytt SKL uppdrag
Ett samarbete mellan SKL, Socialstyrelsen och FHI Nationell kartläggning v Rapport klar april-maj Webbaserad fördjupningsutbildning ( 13 föeläsningar) med studiematerial. Erbjudande till alla kommuner Samarbete föräldrastöd - barn/unga ”placerade barn”

13 Barn i risk – FHI projekt Referensgrupp Samba
Syftet är att inom ramen för den nationella ANDT strategin bygga en regional strategi med inriktning på barn och deras föräldrar. Målgruppen är barn och föräldrar, där föräldrar/ vårdnadshavare har missbruksproblem, lider av psykisk ohälsa, använder våld eller befinner sig i separationskonflikt. Genom samverkan mellan de myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppens föräldrar ligger fokus på att utveckla och sprida kunskap om målgruppens behov. Målsättningen är att genom ökad kännedom och förståelse för varandras kompetenområden, Identifiera brister och möjligheter utifrån detta utveckla ett åtgärdsprogram. Målet är att tidigt synliggöra problem och agera i tidigare skede.

14 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Utvecklingsledare Kunskap till praktik"

Liknande presentationer


Google-annonser