Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demonstrationsprogrammet för elfordon 2011-2017. Kort Historik 16 feb 2009: Uppdrag att lämna ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demonstrationsprogrammet för elfordon 2011-2017. Kort Historik 16 feb 2009: Uppdrag att lämna ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och."— Presentationens avskrift:

1 Demonstrationsprogrammet för elfordon 2011-2017

2 Kort Historik 16 feb 2009: Uppdrag att lämna ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider KAMEL-utredningen 29 maj 2009 Demonstrationsprogrammet för Elfordon 2011 – 2015 (senare förlängt t o m 2017) Budgetproposition 2010

3 Demonstrationsprogrammet för elfordon – Vision Det program som föreslås tar sin utgångspunkt från riksdagens mål om en fossiloberoende transportsektor 2030. Den övergripande visionen med programmet är att: Satsningarna ska underlätta elektrifieringen av fordonsflottan inom alla fordonssegment i Sverige. Programmets ska öka kunskapen om hur en ändamålsenlig infrastruktur kan utformas för att effektivisera transportsystemet och ge så många eldrivna mil som möjligt på bekostnad av fossildrivna mil.

4 Demonstrationsprogrammet för elfordon - Budget (MSEK per år)

5 Grundläggande forskning = 100% stöd Tillämpad forskning = 50% stöd Experimentell utveckling = 25% stöd Ergo: Ju närmare marknaden verksamheten befinner sig desto lägre stöd är möjligt. SME’er kan få 10-20% högre nivåer. Forskningsförordningen 2008:761

6

7

8 Beviljade medel per kategori

9 Nästa utlysning 2014 Utlysningen är öppen 20 mars –15 maj Ansök via Energimyndighetens hemsida http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Utlysningar/ http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Utlysningar/ Tidplan: Intern granskning Energimyndigheten 27 maj Eventuella kompletteringar inkomna 16 juni Utskick till Programrådet 18 juni Bedömning och prioritering av Programrådet 28 augusti Beredning och beslutsprocess Energimyndigheten 29 augusti  sept/oktober


Ladda ner ppt "Demonstrationsprogrammet för elfordon 2011-2017. Kort Historik 16 feb 2009: Uppdrag att lämna ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och."

Liknande presentationer


Google-annonser