Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2015-03-30 1 Hur tillgängliggör vi vårt kulturarv Konferens, Portalnätverket, Linköpings stadsbibliotek 2010-10-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2015-03-30 1 Hur tillgängliggör vi vårt kulturarv Konferens, Portalnätverket, Linköpings stadsbibliotek 2010-10-27."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2015-03-30 1 Hur tillgängliggör vi vårt kulturarv Konferens, Portalnätverket, Linköpings stadsbibliotek 2010-10-27

2 Sidnummer 2015-03-30 2 Kungliga bibliotekets uppdrag kring digitaliseringen Bristen på uppdrag – önskan om ett uppdrag

3 Sidnummer 2015-03-30 3 Vad som är fallet KB:s instruktion: ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla tryckt och audiovisuellt material - Teknikneutral beskrivning. Jfr fotografering, reprografi, mikrofilmning - Förvara: byt ut det passiva begreppet mot det aktiva bevara - Bevarandet av visst audiovisuellt material samt visst tryckt material kräver bevarandedigitalisering

4 Sidnummer 2015-03-30 4 Särskilda medel för digitalisering Projektmedel, t.ex. Access-medel från Kulturdepartementet, anslag från Riksdagens jubileumsfond, EU-bidrag Särskilda anslagsmedel via kammarkollegiet Extern finansiering via offentlig-privat samverkan

5 Sidnummer 2015-03-30 5 Vägar framåt 2009-2010 En nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande 2009-12-31 avvecklas projektet ABM-centrum Budgetpropositionen 2010/2011: Uppdrag till Riksarkivet, ett samordningssekretariat för utveckling och kompetensbyggnad inom området digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande 2011 En nationell strategi …? 2012 Uppdrag till myndigheterna att utarbeta digitaliseringsplaner …?

6 Sidnummer 2015-03-30 6 KB:s egen digitaliseringsplan Jämte instruktion och regleringsbrev har KB även andra styrdokument, bl.a. en strategisk plan Handlingsplan i den strategiska planen: En digitaliseringsplan för KB med nationell räckvidd Skillnaden mellan plan och planering

7 Sidnummer 2015-03-30 7 Urvalskriterier vid digitalisering Bevarande Forskningsintresse Efterfrågan Tillgängliggörande

8 Sidnummer 2015-03-30 8 KB:s digitaliseringsplanering 2010 Digitaliseringsplaner för KB 2010-2015. Prioriteringar och beräknade kostnader. Skrivelse till Utbildningsdepartementet Massdigitalisering - Audiovisuellt material (radio & TV) - Svensk dagspress - Svenska tidskrifter

9 Sidnummer 2015-03-30 9 Forts. KB:s digitaliseringsplanering Specialsamlingar - Vardagstryck - Handskrifter - Bilder

10 Sidnummer 2015-03-30 10 Forts. KB:s digitaliseringsplanering Kronologisk digitalisering - Sekel för sekel: 1500-talstryck, 1600-talstryck etc. Tematisk digitalisering - Fyrtiotalisterna

11 Sidnummer 2015-03-30 11 E-plikten KB samlar redan in digitalt fött material, fr.a. radio, TV men också vissa e- böcker. Detta sker enligt avtal och är ej reglerat i lag. 2009 e-pliktutredning. Riksdagsbeslut våren 2011?

12 Sidnummer 2015-03-30 12 KB - den stora noden för digitalt fött och digitaliserat text- och AV-material Sveriges Digitala Bibliotek – vision eller verklighet? LIBRIS som metadatamaster När, var, hur ska materialet visas? Upphovsrätten under revidering Kollektiva avtalslicenser Vem får ta del? Vad får det kosta? Vem ska betala?

13 Sidnummer 2015-03-30 13 Målgrupper KB:s nya nationella samordnings- uppdrag för bibliotekssektorn – uppdraget vidgas, liksom målgrupperna? Vilka är målgrupperna idag? - Forskning och högre utbildning - Skolor - Hembygds- och släktforskning - Folkbibliotek


Ladda ner ppt "Sidnummer 2015-03-30 1 Hur tillgängliggör vi vårt kulturarv Konferens, Portalnätverket, Linköpings stadsbibliotek 2010-10-27."

Liknande presentationer


Google-annonser