Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndighetens kortsiktsprognos våren 2009 Presskonferens 2009-03-06 Daniel Andersson, Energimyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndighetens kortsiktsprognos våren 2009 Presskonferens 2009-03-06 Daniel Andersson, Energimyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 Energimyndighetens kortsiktsprognos våren 2009 Presskonferens 2009-03-06 Daniel Andersson, Energimyndigheten daniel.andersson@energimyndigheten.se

2 Energimyndighetens kortsiktsprognoser Analys av den framtida energianvändningen utifrån dagens gällande styrmedel och andra givna förutsättningar Uppdrag av regeringen Två kortsiktsprognoser årligen Ekonomiska vårpropositionen, höstens budgetproposition Tidshorisont: 3 år

3 Förutsättningar 2007200820092010 BNP 2,5 (2,7)0,8 (2,4)-0,9 (2,0)1,9 (3,2) Industriproduktion (volym) 2,4 (2,7)-0,1 (2,3)-2,5 (2,5)1,9 (4,6) Hushållens konsumtionsutgifter (volym) 3,0 (3,0)0,9(2,0)0,4 (2,6)2,6 (3,0) Offentliga konsumtionsutgifter (volym) 0,4 (1,1)0,9 (0,9)1,1 (1,0)1,8 (2,1) Privat tjänsteproduktion 3,7 (4,0)1,5 (3,4)-0,4 (2,5)2,0 (3,4) Råolja Brent (USD/fat) 7188 (84)63 (78)73 (73) Elpris (SEK/MWh) 259431 (452)410 (497)418 (496)

4 Inhemsk energianvändning 2007200820092010 Inhemsk energianvändning 396 (396)389 (397)394 (405)397 (410) Varav: Industri156 (157)153 (157)150 (157)151 (158) Transporter96 (96)95 (98)96 (99)98 (102) Bostäder, service143 (143)141 (143)148 (149)148 (150) Bostäder, service (Temperaturkorr) 150148,5148

5 Elbalansen 2007200820092010 Användning Total slutlig användning135,1133,2 (135,5)134,3 (137,2)134,7 (137,7) Därav: industri56,255,3 (56,4)54,3 (56,5)54,5 (56,8) transporter3,0 3,1 bostäder, service m m72,371,0 (72,4)73,0 (74,0)73,2 (74,1) fjärrvärme, raffinaderier3,73,9 Distr. förluster11,011,111,611,8 Total användning netto146,1144,2 (146,5)145,8 (148,6)146,5 (149,3) Tillförsel Vattenkraft65,668,467,5 Vindkraft1,42,02,63,4 Kärnkraft64,361,367,168,0 Kraftvärme i industrin5,96,26,3 Kraftvärme i fjärrvärmesystem7,37,29,510,4 Kondens olja0,40,80,05 Nettoproduktion144,9146,2153,1155,7 import - export1,3-2,0-7,3 (-5,8)-9,2 (-6,9) Total tillförsel netto146,1144,2145,8146,5

6 Energibalans 2007200820092010 Användning Total inhemsk användning396389394397 Utrikes transporter3435 36 Omv. & distr. Förluster175178191194 Icke energiändamål21 2021 Total energianvändning626623 (635)640 (649)647 (658) Tillförsel Total bränsletillförsel358363368374 Spillvärme, vp-värme8888 Vattenkraft brutto666968 Kärnkraft brutto191183200202 Vindkraft brutto1233 import-export el1-2-7-9 Total tillförd energi626623 (635)640 (649)647 (658)


Ladda ner ppt "Energimyndighetens kortsiktsprognos våren 2009 Presskonferens 2009-03-06 Daniel Andersson, Energimyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser