Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DEN GODA MILJÖN DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DEN GODA MILJÖN DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET."— Presentationens avskrift:

1

2 DEN GODA MILJÖN DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET

3 Hallstahammar en del av Stockholm- Mälarregionen

4 Hallstahammar Kolbäck Strömsholm Tre orter – tre kulturer

5 Det goda livet i storstadens närhet - prioriterade KF mål 2012-2015 Det goda boendet Befolkningen i Hallstahammars kommun ska öka med i genomsnitt 75 personer per år. Hallstahammars kommun ska arbeta för att senast 2014 ansöka om att certifiera kommunen som en Säker och trygg kommun enligt WHO standard. Invånarnas delaktighet i samhället ska öka. Den goda miljön Kommunen ska arbeta för att kontinuerligt öka miljömedvetenheten hos anställda, invånare,företagare och övriga verksamma i kommunen De utsläpp av koldioxid som sker genom den kommunala verksamhetens transporter och tjänsteresor ska minska årligen. Andelen miljöanpassade inköp ska öka årligen i Hallstahammars kommun. Det framgångsrika näringslivet Hallstahammars kommuns företagsklimat ska kontinuerligt förbättras. Senast år 2014 ska vi vara bland de 70 bäst placerade kommunerna i riket i Svensk näringslivsranking. (enkätdelen). Den goda servicen Alla elever når de nationella kunskapsmålen. Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar har behov av barnomsorg erbjudas en förskoleplats med god kvalitet på önskat datum. Andelen av kunderna som upplever ett gott bemötande, god information och god tillgänglighet i kontakterna med den kommunala verksamheten ska öka. En minskade andel ska uppbära försörjningsstöd och fler i aktiv sysselsättning.

6 Kolbäck Strömsholm 2011 +435 15 610 invånare Hallstahammar

7 Hallstahammars kommun 15 610 invånare 3 tätorter Liten kommun till ytan 2 mil till Västerås 1150 tv anställda Omslutning 1 miljard

8 Samhällsplanering Översiktplan Bostadsområden Industriområden, Södra Nibble, Eriksberg Stadsnät Väg 252 Kollektivtrafik Brukslinje, 511, 515, tågtrafik. Gång- och cykelvägar Strömsh.-Kolb.-Eriksberg,E18 Natur- och kulturvärden, inventeringar o planer Centrumutveckling samverkan ”Vi i Hallsta” Fortsatta VA investeringar (100 miljoner) Lokalutredning

9 Människor väljer i allt större utsträckning bostadsort och väljer att pendla.

10 Kommunikation 511, 515 Brukslinje, servicelinje och flexlinje Uven och Bergslagspendeln Kommunikation 511, 515 Brukslinje, servicelinje och flexlinje Uven och Bergslagspendeln Utökad trafik på Brukslinjen kvällar och helger fom 2014 Strömsholm-Kolbäck Hallstahammar Näst bästa kommun i landet, att åldras i enligt PRO Äldrebarometern

11

12 Västmanlands bästa turistkommun

13 Hallstahammar ett Västmanland i miniatyr

14 Här finns det hopp … vi ger inte upp...!

15 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "DEN GODA MILJÖN DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET."

Liknande presentationer


Google-annonser