Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DEN GODA MILJÖN DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DEN GODA MILJÖN DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET."— Presentationens avskrift:

1

2 DEN GODA MILJÖN DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET

3 Hallstahammar en del av Stockholm-Mälarregionen

4 Tre orter – tre kulturer
Hallstahammar Kolbäck Strömsholm

5 Det goda livet i storstadens närhet - prioriterade KF mål 2012-2015
Det goda boendet Befolkningen i Hallstahammars kommun ska öka med i genomsnitt 75 personer per år. Hallstahammars kommun ska arbeta för att senast ansöka om att certifiera kommunen som en Säker och trygg kommun enligt WHO standard. Invånarnas delaktighet i samhället ska öka. Den goda miljön Kommunen ska arbeta för att kontinuerligt öka miljömedvetenheten hos anställda, invånare,företagare och övriga verksamma i kommunen De utsläpp av koldioxid som sker genom den kommunala verksamhetens transporter och tjänsteresor ska minska årligen. Andelen miljöanpassade inköp ska öka årligen i Hallstahammars kommun. Den goda servicen Alla elever når de nationella kunskapsmålen. Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar har behov av barnomsorg erbjudas en förskoleplats med god kvalitet på önskat datum. Andelen av kunderna som upplever ett gott bemötande, god information och god tillgänglighet i kontakterna med den kommunala verksamheten ska öka. En minskade andel ska uppbära försörjningsstöd och fler i aktiv sysselsättning. Det framgångsrika näringslivet Hallstahammars kommuns företagsklimat ska kontinuerligt förbättras. Senast år 2014 ska vi vara bland de 70 bäst placerade kommunerna i riket i Svensk näringslivsranking. (enkätdelen).

6 invånare 2011 +435 Hallstahammar Kolbäck Strömsholm

7 Hallstahammars kommun
invånare 3 tätorter Liten kommun till ytan 2 mil till Västerås 1150 tv anställda Omslutning 1 miljard

8 Samhällsplanering Översiktplan Bostadsområden
Industriområden, Södra Nibble, Eriksberg Stadsnät Väg 252 Kollektivtrafik Brukslinje, 511, 515, tågtrafik. Gång- och cykelvägar Strömsh.-Kolb.-Eriksberg,E18 Natur- och kulturvärden, inventeringar o planer Centrumutveckling samverkan ”Vi i Hallsta” Fortsatta VA investeringar (100 miljoner) Lokalutredning

9 Människor väljer i allt större utsträckning bostadsort och väljer att pendla.
för att synkronisera och underlätta för företagare att komma i kontakt med kommunen och få snabba besked.

10 Kommunikation Brukslinje, servicelinje och flexlinje
511, 515 Brukslinje, servicelinje och flexlinje Uven och Bergslagspendeln Näst bästa kommun i landet, att åldras i enligt PRO Äldrebarometern Utökad trafik på Brukslinjen kvällar och helger fom 2014 Strömsholm-Kolbäck Hallstahammar

11

12 Västmanlands bästa turistkommun
12

13 Hallstahammar ett Västmanland
i miniatyr

14 Här finns det hopp … vi ger inte upp...!
för att synkronisera och underlätta för företagare att komma i kontakt med kommunen och få snabba besked.

15 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "DEN GODA MILJÖN DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET."

Liknande presentationer


Google-annonser