Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehållsanalys Kvantitativ Kvalitativ. Innehållsanalys Graneheim & Lundmans termer och begrepp Manifest eller latent innehåll Analysenhet Betydelseenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehållsanalys Kvantitativ Kvalitativ. Innehållsanalys Graneheim & Lundmans termer och begrepp Manifest eller latent innehåll Analysenhet Betydelseenhet."— Presentationens avskrift:

1 Innehållsanalys Kvantitativ Kvalitativ

2 Innehållsanalys Graneheim & Lundmans termer och begrepp Manifest eller latent innehåll Analysenhet Betydelseenhet / Meaning unit (MU) Kondensera Abstrahera Innehållsliga delar/ Content areas Kod Kategori Tema

3 Innehållsanalys Vad skall betraktas som analysenhet? G & L rekommenderar: Hela intervjuer eller Observationsprotokoll

4 Innehållsanalys Minsta enhet G & L föreslår begreppet: Meaning unit ( MU) MU är textens minsta meningsbärande enhet. Den kan utgöras av några ord, meningar eller paragrafer som tillsammans formar ett bestämt avgränsat meningsinnehåll

5 Innehållsanalys Minsta enhet, MU Exempel på MU hos G& L ”There is a curious feeling in the head in some way” Eller ”It is more unpredictable to say, you can never be sure about anything”

6 Innehållsanalys Om att bringa ner textinnehållets omfång Reducera Minskar Kvantitet, Destillera Minskar Kvantitet, ändrar Kvalitet Kondensera Förtätar – ett moln blir en droppe

7 Innehållsanalys Om att bringa ner textinnehållets omfång Exempel på kondensering hos G & L: Kondenserad MU ”curious feeling of emptiness in the head” MU ”there is a curious feeling in the head in some way, empty in some way”

8 Innehållsanalys Abstraktion G & L föreslår begreppet: Abstrahera A. är när man identifierar gemen- samma drag i flera olika kondenserade MU och kan gruppera dem på en högre logisk nivå. Fordon Yrkesfordon Hjuldrivna yrkesfordon AmbulansGaffeltruck BCG 890

9 Innehållsanalys Kod Enligt G & L är begreppet : Kod en benämning på eller namn som man ger åt en Meaning unit, MU Flera MU kan ha samma kod Koder är ett redskap i analysen som används för att kunna tänka och tala om sitt material

10 Innehållsanalys Destillering av meningsinnehåll Kod ”emptiness in the head” Abstrahering Kondenserad MU ”curious feeling of emptiness in the head Kondensering MU there is a curious feeling in the head in some way, empty in some way

11 Innehållsanalys Skapa kategorier - Fortsatt destillering Kärnan i analyserandet är att skapa kategorier En Kategori besvara frågan Vad? En kategori utgörs av en slags röd tråd som binder samman koderna och beskriver vad som pågår på en manifest nivå i materialet?

12 Innehållsanalys Skapa kategorier - Fortsatt destillering Kategorier kan ofta delas in i underkategorier Underkategorier kan ibland föras samman till en huvudkategori Fordon Yrkesfordon Privatfordon Hjuldrivna yrkesfordon Bandfordon Ambulans Gaffeltruck

13 Innehållsanalys Teman G & L använder begreppet: Tema för den implicita innebörd som kan uttolkas i texten ´ T tillhör analysen av det latenta innehållet T är kopplad till frågan Hur?

14 Litteratur Graneheim UH & Lundman B, Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24, (2004) 105–112


Ladda ner ppt "Innehållsanalys Kvantitativ Kvalitativ. Innehållsanalys Graneheim & Lundmans termer och begrepp Manifest eller latent innehåll Analysenhet Betydelseenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser