Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växtplats Ulricehamns stad - FÖP ”Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet.” PBL 4 kap 1§

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växtplats Ulricehamns stad - FÖP ”Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet.” PBL 4 kap 1§"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Växtplats Ulricehamns stad - FÖP

4 ”Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet.” PBL 4 kap 1§

5 ”Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.” MB 6 kap 11§

6 Innehåll i MKB uppgifter som är rimliga med hänsyn till:  planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad  allmänhetens intresse MB 6 kap 13§

7 Avgränsning av MKB - Program på samråd - Nya vägdragningar och ny bebyggelse kan leda till betydande påverkan på riksintressanta kulturmiljöer och naturvärden

8 Mindmapping

9 Tätt + motorväg och järnväg TättGlest Nollplus Glest + motorväg och järnväg

10 Nyckelfrågor

11 Stadens karaktär Vägar och järnväg Kollektivtrafik Mötesplatser Attraktiva bostäder (bredare utbud) Energihushållning Grönstruktur

12 NulägeNollplus Gles utanTät utan Tät med

13 ”Inbakad MKB”

14 Innehåll i MKB ”redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ…” MB 6 kap 12§

15

16

17

18 ”en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning…” MB 6 kap 12§

19  Genomförandeplan - det kommunala mål- och budgetarbetet  Mätningar som görs kontinuerligt av luftkvalitet, trafikmängder, buller m.m.  Infrastrukturprojekt  Aktualitetsförklaringen av översiktsplanen

20 I Gällstad började vi med att lyssna

21  Strategiska val  Lättillgängligt  Hanterbart


Ladda ner ppt "Växtplats Ulricehamns stad - FÖP ”Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet.” PBL 4 kap 1§"

Liknande presentationer


Google-annonser