Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Makt som låg i ett fåtal händer. Folket uteslutna från politiska processer. Riksdagen representerade 10% av befolkningen. Folket ville ha mer makt!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Makt som låg i ett fåtal händer. Folket uteslutna från politiska processer. Riksdagen representerade 10% av befolkningen. Folket ville ha mer makt!"— Presentationens avskrift:

1

2 Makt som låg i ett fåtal händer. Folket uteslutna från politiska processer. Riksdagen representerade 10% av befolkningen. Folket ville ha mer makt!

3 Sekulariserade och individualiserade medborgarideal. Kyrkans makt minskade. Människan blev mer fristående med egna beslut och val. Folkhögskolan infördes. Näringsfrihetsförordningarna 1846-64 ersatte privilegiesystemet.

4 Tullfrågan Konkurens från USA med spannmål. Delade upp svenskarna i två grupper, de som vill ha billigare och de som odlade/sålde själva. Skapade stort intresse för rösträtt och demokrati. Ledde till en tydligare indelning av politiska partier.

5 Sverige var under en lång tid ett land som var styrt utav en enväldig kung och fokus låg mycket på att kunna vinna i krig över granländerna och att kunna expandera riket. Detta skulle ändras då Karl XII stupade år 1718 och den svenska armen upplöstes. Fokus försvann nu från de yttre krigen och man ville nu stabilisera landet och sverige gick in en ny epok, frihetstiden

6 Det första demokratiska inslaget Ståndsriksdagen Dom fyra olika stånden präster, bönder, borgare och adeln Varje stånds röst räknades som 1 oavsett mängden som tillhörde ett stånd o Knappast något legitimt eller rättvist valsystem o Men sverige skulle få dras med ståndsriksdagen ett part hundra år till

7 Anledningar till att demokratin blev möjlig o Utbildningnivån ökade bland folket o Upplyssningsidérna spred sig o Den franska revolutionens inflytande och drivkraft o Den mänskliga faktorn / missnöjd majoritet av befolkningen

8 Ståndriksdagen ersattes 1866 utav tvåkammarsystetmet efter att represiontationsreformen genomförts Ett steg i rätt riktning då båda kammare hade veto Den ’’rika kammaren’’ hade fler mandat Fortfarande inte rättvist då dom rika vann de ekonomiska frågorna

9

10 Fler krävde det och debatten var het Blev verklighet år 1918 Sverige var ny ett officel demokratisk samhälle Allas röster var lika vära oavsett social ställning eller kön Första allmäna valet hölls 1921

11 Hattarna Mössorna Båda blev avskaffade av Gustaf III genom en statskupp Dom moderna partierna o Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti o Frissinade landsföreningen o Allmäna valmansförbundet

12 Under 1900-talet styrde socialdemokraterna mycket Man styrde konstant mellan 1932 till 1976 Moderaterna styrde bara ett fåtal gånger och lyckades inte hålla kvar makten Anledningar till Socialdemokraternas framgång o Klyftorna kvarstod trots införandet av demokratin o Politiken gynnande majoriteten som var bönder eller lägre klass o Rättvisare politik

13 Innebär att landets regering har stöd utav parlamentet Landet måste altså ha en allmän rösträtt Parlamentarismen införes år 1917 i Sverige Folket väljer vilka som ska vara med i parlamentet utifrån deras röst och vad som stämmer överens med deras politiska ideologi

14 Det har varit en lång kamp men Utvecklingen har verkligen gått framot Skillnaden mellan nu och 100 år sedan Att inte ta våran demokrati och frihet för givet utan att vi måste kämpa för den dagligen


Ladda ner ppt "Makt som låg i ett fåtal händer. Folket uteslutna från politiska processer. Riksdagen representerade 10% av befolkningen. Folket ville ha mer makt!"

Liknande presentationer


Google-annonser