Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."— Presentationens avskrift:

1 IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen F/Ö11 Magnetkrets Kondensator Transienter F/Ö14 Trafo Ömsinduktans Tvåpol mät och sim Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! KK2 LAB2 KK4 LAB4 Mätning av U och I KK1 LAB1 F/Ö7 F/Ö8 F/Ö9 Växelström Effekt Oscilloskopet KK3 LAB3 Filter resonanskrets

2 William Sandqvist Spännings- och Strömkällor En okänd spänningskälla provas med några testresistorer. ( Facit: vi vet att spänningskällan har emk 100V och den inre resistansen 100  ).

3 William Sandqvist Spännings- och Strömkällor En okänd spänningskälla provas med några testresistorer. ( Facit: vi vet att spänningskällan har emk 100V och den inre resistansen 100  ).

4 William Sandqvist Det verkar vara en ideal 100V emk? R TEST = 10 k  I  10 mA U  100 V R TEST = 20 k  I  5 mA U  100 V Det verkar vara en ”ideal” 100 V emk eftersom vi kan fördubbla strömuttaget utan att kläm- spänningen påverkas (märkbart) ? Ideal spännings- källa, resistansfri

5 William Sandqvist Det verkar vara en ideal strömgenerator 1 A? R TEST = 1  I  1A U  1 V R TEST = 2  I  1A U  2 V Det verkar vara en ”ideal” 1A strömgenerator eftersom den ström som levereras inte påverkas (märkbart) vid fördubblad lastresistor ? Ideal strömgene- rator, den inre resistansen är oändlig

6 William Sandqvist Emk/Strömkälla En spänningskälla uppför sig som en ideal emk om den inre resistansen R I är liten i förhållande till de använda yttre resistanserna. En spänningskälla uppför sig som en ideal strömgenerator om den inre resistansen R I är stor i förhållande till de använda yttre resistanserna.

7 William Sandqvist

8 Tvåpolssatsen Spänningskällor och strömkällor, kan beskrivas antingen med emk-modeller eller med strömgenerator-modeller. Detta gäller varje tvåpol, dvs. två ledningar som leder ut från ett ”generellt nät” bestående av emker-resistorer-strömgeneratorer. Thévenin spänningskällemodell, och Norton strömgenerator- modell för tvåpoler.

9 William Sandqvist Thévenin och Norton Thévenin och Norton-modellerna är ekvivalenta. Oavsett vilken yttre resistor man ansluter till modellerna ger de samma U och I ! Vi jämför de två modellerna med en yttre resistor R L = 1 

10 William Sandqvist Tomgångsspänning och kortslutningsström

11 William Sandqvist Experimentell bestämning av E 0 och R I E 0 kan mätas direkt med en bra voltmeter. Om mätströmmen är  0 blir U = E 0. R I bestäms därefter genom att man belastar tvåpolen med ett justerbart motstånd så att U sjunker till E 0 /2. Då har juster- motståndet samma värde som den inre resistansen. R = R I.

12 William Sandqvist

13 Ekvivalent tvåpol E 0 (9.1) Ersätt den givna tvåpolen med en enklare som har en emk i serie med en resistor. E 0 blir samma som den givna tvåpolens tomgångs- spänning.

14 William Sandqvist Ekvivalent tvåpol R I Efter en tänkt kortslutning kan den inre resistansen R I beräknas ur den tänkta kortslutningsströmmen I K.

15 William Sandqvist Ekvivalent tvåpol R I Efter en tänkt kortslutning kan den inre resistansen R I beräknas ur den tänkta kortslutningsströmmen I K. Kortsluter man den ursprungliga tvåpolen blir den parallella 2  -resistorn strömlös:

16 William Sandqvist Ekvivalent tvåpol R I Efter en tänkt kortslutning kan den inre resistansen R I beräknas ur den tänkta kortslutningsströmmen I K. Den ekvivalenta tvåpolens R I beräknas så att det blir samma kortslutningsström: Kortsluter man den ursprungliga tvåpolen blir den parallella 2  -resistorn strömlös:

17 William Sandqvist

18 Räkna med tvåpolssatsen Vilket värde ska R ha för att strömmen genom resistorn ska bli 2A? Om R vore ansluten till tvåpolsekvivalenten i stället vore problemet elementärt. Låt oss därför använda tvåpolssatsen som räkneknep.

19 William Sandqvist R I = R ERS Om alla emker skulle halveras i ursprungskretsen då skulle naturligtvis E 0 i tvåpolsekvivalenten också halveras. Om man därför ”vrider ner” alla emker ända till till ”0” i båda kretsarna ser man, att tvåpolsekvivalentens R I är lika med ursprungskretsens ersättningsresistans R ERS :

20 William Sandqvist E 0 = U tomgångsspänningen Om man inte vrider ner emkerna så ser man att E 0 = U = tomgångsspänningen:

21 William Sandqvist Nu är det enklare att beräkna resistorn

22 William Sandqvist

23 Beroende generatorer Elektronikens halvledarkomponenter måste beskrivas med beroende generatorer. En sådan generators storhet E 0 eller I 0 bestäms då av någon annan ström eller spänning inuti nätet.

24 William Sandqvist ( Exempel. Beroende generator ). Exemplet skulle tex. kunna gälla en transistors arbetspunkt... Mer om transistorer följer i kursen Analog elektronik.

25 William Sandqvist ( Exempel. Beroende generator ). Beräkna R B så att spänningen över R C blir hälften av E ? Strömgeneratorns ström I C är beroende av strömmen I B enligt sambandet: I C =  I B. Vi inför inga nya speciella symboler för beroende generatorer.

26 William Sandqvist ( Exempel. Beroende generator ). Beräkna R B så att spänningen över R C blir hälften av E? Räkning med beroende generator kan således ske på liknande sätt som med oberoende källor, men …

27 William Sandqvist Undvik … Använd inte superpositionsprincipen vid beroende generator- er. Att 0-ställa en generator kan bryta beroendet med det övriga nätet. Tag inte reda på tvåpolens inre resistans genom att 0-ställa nätets generatorer. Det kan bryta beroendet med det övriga nätet. Däremot går det alltid bra att använda beräkningar på tomgående och kortsluten tvåpol.

28 William Sandqvist Ex. Strömberoende emk … Antag att vi har en emk som på något sätt är beroende av sin egen ström enligt sambandet E = 5  I. Den kommer då att uppföra sig som en resistor med värdet 5  ! Vrider man ner en sådan emk till ”0” så ser man ju inte längre alla resistorer som finns i nätet!

29 William Sandqvist En PSpice-simulering Det går bra att simulera kretsar med beroende generatorer.

30 William Sandqvist

31 8.3 beroende generator William Sandqvist

32 8.3 beroende generator William Sandqvist

33 8.3 beroende generator William Sandqvist

34


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."

Liknande presentationer


Google-annonser