Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar"— Presentationens avskrift:

1 Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar
Samsjuklighet Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar

2 Dominerande psykiatriska störningar hos patienter med drog/substansberoende/missbruk
Depression/ångest % Psykoser % Personlighetsstörningar %

3 Aspergers syndrom 35% av vuxna har flera diagnoser: Ångest Depression
Manier Ätstörningar Självskadebeteende Förvirringstillstånd, aggression Alkohol-och drogmissbruk är relativ ovanligt och lätt att bryta

4 Förekomst ADHD 3-5% av befolkningen har ADHD /4-5% svår ADHD/
30-50% har kvarstående problem i vuxen ålder 15-31% uppfyller ADHD-kriterier fullt ut även i vuxen ålder

5

6

7

8

9 LIDANDE VID PSYKISKA PROBLEM KAN LEDA TILL MISSBRUK
RASTLÖSHETSKÄNSLA KAOSKÄNSLA /ADHD/ BESVÄRANDE TVÅNGSTANKAR/TVÅNGSHANDLINGAR TICS PERCEPTIONSSTÖRNINGAR (Förmåga att ta till sig intryck från omgivningen via de fem sinnena-syn,hörsel,känsel,lukt och smak är störd. Svårigheterna ligger i att samordna sinnesintrycken till en fungerande helhet) Vid ADHD;AUTISMSPEKTRUM;TOURETTE

10 Bakomliggande psykiatrisk sjukdom hos 60-85% hos unga vuxna med missbruk/beroende schizofreni förstämningssyndrom/bipolaritet ångesttillstånd uppförandestörning med eller utan ADHD - stor risk att utveckla missbruk/beroende Missbruket måste avbrytas för att grundproblematiken ska kunna behandlas med god resultat Bruk av alkohol och droger kan imitera många symptom

11

12

13

14

15

16 Vid ADHD I hjärnan skapas ett område med störningar i dopaminreglering som är förknippad med minskad uppfattning om belöning och förvärrad kognition

17 Sammanfattning ADHD och missbruk är två skilda tillstånd,men de båda har dysreglering av en eller flera dopaminärga kretsar. ADHD är accocierad med tidigare debut av missbruk,mer svårartat beroende och svårare att upprätthålla avhållsamhet


Ladda ner ppt "Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar"

Liknande presentationer


Google-annonser