Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samsjuklighet Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samsjuklighet Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar."— Presentationens avskrift:

1 Samsjuklighet Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar

2 Dominerande psykiatriska störningar hos patienter med drog/substansberoende/missbruk Depression/ångest 20-60% Depression/ångest 20-60% Psykoser 15-20% Psykoser 15-20% Personlighetsstörningar 50-90% Personlighetsstörningar 50-90%

3 Aspergers syndrom 35% av vuxna har flera diagnoser: 35% av vuxna har flera diagnoser: Ångest Ångest Depression Depression Manier Manier Ätstörningar Ätstörningar Självskadebeteende Självskadebeteende Förvirringstillstånd, aggression Förvirringstillstånd, aggression Alkohol-och drogmissbruk är relativ ovanligt och lätt att bryta Alkohol-och drogmissbruk är relativ ovanligt och lätt att bryta

4 Förekomst ADHD 3-5% av befolkningen har ADHD 3-5% av befolkningen har ADHD /4-5% svår ADHD/ /4-5% svår ADHD/ 30-50% har kvarstående problem i vuxen ålder 30-50% har kvarstående problem i vuxen ålder 15-31% uppfyller ADHD-kriterier fullt ut även i vuxen ålder 15-31% uppfyller ADHD-kriterier fullt ut även i vuxen ålder

5

6

7

8

9 LIDANDE VID PSYKISKA PROBLEM KAN LEDA TILL MISSBRUK RASTLÖSHETSKÄNSLA RASTLÖSHETSKÄNSLA KAOSKÄNSLA /ADHD/ KAOSKÄNSLA /ADHD/ BESVÄRANDE TVÅNGSTANKAR/TVÅNGSHANDLINGAR BESVÄRANDE TVÅNGSTANKAR/TVÅNGSHANDLINGAR TICS TICS PERCEPTIONSSTÖRNINGAR (Förmåga att ta till sig intryck från omgivningen via de fem sinnena-syn,hörsel,känsel,lukt och smak är störd. Svårigheterna ligger i att samordna sinnesintrycken till en fungerande helhet) PERCEPTIONSSTÖRNINGAR (Förmåga att ta till sig intryck från omgivningen via de fem sinnena-syn,hörsel,känsel,lukt och smak är störd. Svårigheterna ligger i att samordna sinnesintrycken till en fungerande helhet) Vid ADHD;AUTISMSPEKTRUM;TOURETTE Vid ADHD;AUTISMSPEKTRUM;TOURETTE

10 Bakomliggande psykiatrisk sjukdom hos 60-85% hos unga vuxna med missbruk/beroende schizofreni förstämningssyndrom/bipolaritet ångesttillstånd uppförandestörning med eller utan ADHD - stor risk att utveckla missbruk/beroende Missbruket måste avbrytas för att grundproblematiken ska kunna behandlas med god resultat Bruk av alkohol och droger kan imitera många symptom

11

12

13

14

15

16 Vid ADHD I hjärnan skapas ett område med störningar i dopaminreglering som är förknippad med minskad uppfattning om belöning och förvärrad kognition I hjärnan skapas ett område med störningar i dopaminreglering som är förknippad med minskad uppfattning om belöning och förvärrad kognition

17 Sammanfattning ADHD och missbruk är två skilda tillstånd,men de båda har dysreglering av en eller flera dopaminärga kretsar. ADHD och missbruk är två skilda tillstånd,men de båda har dysreglering av en eller flera dopaminärga kretsar. ADHD är accocierad med tidigare debut av missbruk,mer svårartat beroende och svårare att upprätthålla avhållsamhet ADHD är accocierad med tidigare debut av missbruk,mer svårartat beroende och svårare att upprätthålla avhållsamhet


Ladda ner ppt "Samsjuklighet Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar."

Liknande presentationer


Google-annonser