Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-03-12Vägval för resurseffektiv effektivisering 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-03-12Vägval för resurseffektiv effektivisering 1."— Presentationens avskrift:

1 2012-03-12Vägval för resurseffektiv effektivisering 1

2 En fara att uppmärksamma ● Nya regelverk som hotar fjärrvärmen och leder till ökad resursanvändning ● Riktig effektivisering leder till minskad användning av energiresurser ● Kräver insats av fjärrvärmebolagen för att hamna rätt 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 2

3 Ett vägval för framtiden ● Regler för energieffektivisering på förslag att ändras ● Ändrad kurs kan ge drastiska konsekvenser ● På sikt hotas hela fjärrvärmen 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 3

4 Två sätt att beräkna energieffektivisering för uppvärmning 1.Mäta effektivisering utifrån mängden köpt energi - antalet kilowattimmar ska minska, oavsett hur de producerats 2.Mäta effektivisering utifrån hur vi hushållar med faktiska energiresurser - systemperspektiv 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 4

5 Regelverk i förändring kan leda till ökad resursanvändning ● Gällande nybyggnadsregler diskriminerar gemensamma uppvärmningsformer ● Kommunala byggregler förstärker detta ● Regeringsförslag om framtida byggregler från 2020 utgår från samma princip ● Miljömål om 50 procent minskning av köpt energi kan omöjliggöra fjärrvärme även i befintliga byggnader 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 5

6 Konsekvenser om fjärrvärmen slås ut ● Drastiska konsekvenser för elmarknad, avfallshantering, bioenergi och kommunal ekonomi ● Minskat tillvaratagande av lokala, förnybara och återvunna energiresurser som restvärme, avfall, biobränsle ● Kraftigt ökat effekt- och elbehov ● Högre elpris och lägre konkurrenskraft ● Högre total konsumtion av energiresurser 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 6

7 Goda ambitioner leder fel ● Boverkets byggregler tar bara hänsyn till byggnaden men får konsekvenser för hela energimarknaden ● Mäter köpt energi men inte faktisk användning av energiresurser eller vilka resurser som används ● Billigare att nå effektiviseringsmål genom att installera värmepump än att förändra byggnadens klimatskal 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 7

8 Målet är effektiv användning av resurser ● Att utnyttja tillgängliga resurser, som råvaror och energi, på ett effektivt sätt är en förutsättning för konkurrenskraft ● Genom systemtänkande har Sverige nått klimatmål, energisäkerhet och stärkt konkurrenskraft ● När EU nu följer efter, börjar Sverige vackla 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 8

9 Fjärrvärme minskar resursanvändningen 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 9

10 Teknik och konkurrensneutralitet bör råda ● Byggregler ska styra byggnader och klimatskal ● Effektivisering bör mätas utifrån totalt resursutnyttjande ● Använd resurser som annars går till spillo för uppvärmning ● Vara konkurrensneutralt, ibland är värmepump bättre, ibland fjärrvärme ● Låt kunden välja. ● Det krävs enhetliga regler som ger långsiktighet 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 10

11 Regeringen bör ta helhetsansvar ● Snarast se över nuvarande byggregler ● Likt de andra nordiska länderna åtgärda nuvarande diskriminering av gemensamma uppvärmningsalternativ ● Vid revidering av byggregler följa EU:s nuvarande och kommande energieffektiviseringsdirektiv ● Tills nuvarande byggregler har ändrats bör en faktor 2,5 för el användas 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 11

12 Hur hamnar vi rätt? ● Frågan är komplex och kräver kunskap och överväganden ● Konsekvenserna måste uppmärksammas och beslutsfattare utbildas ● Kräver engagemang från bolag ● Skriva brev, sprida presentationen, lokala debattartiklar, kontakt med lokal riksdagsledamot ● Svensk Fjärrvärmes kansli bistår 2012-03-12 Vägval för resurseffektiv effektivisering 12


Ladda ner ppt "2012-03-12Vägval för resurseffektiv effektivisering 1."

Liknande presentationer


Google-annonser