Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop 7 okt 08.40 Samling 09.00 Välkommen 09.10 Hur ska man agera som inspektör? Frukt 10.50 Handläggning 11.45 Egen lunch på stan 13.00 Förelägganden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop 7 okt 08.40 Samling 09.00 Välkommen 09.10 Hur ska man agera som inspektör? Frukt 10.50 Handläggning 11.45 Egen lunch på stan 13.00 Förelägganden."— Presentationens avskrift:

1 Workshop 7 okt 08.40 Samling 09.00 Välkommen 09.10 Hur ska man agera som inspektör? Frukt 10.50 Handläggning 11.45 Egen lunch på stan 13.00 Förelägganden Fika och gruppdiskussion om ställningstaganden 15.00 Diskussion i helgrupp om ställningstaganden 16.00-16.30 Utvärdering

2 Välkommen!  Presentation  Frukt, lunch på stan och fika med diskussion  Sitter ni bredvid någon ”okänd”?  Myndighetsutövning och bedömningar

3 Tillsyn MB 26:1 Kontrollera efterlevanden … Tillsynsmyndighet kontra VU:s ansvar..i nödvändig utsträckning Vad ska/bör vi granska?

4 Tillsyn MB 26:1 Rådgivning & information Skapa förutsättning kontra vara VU? Vart går gränsen? ”Ja, men du sa ju att…”

5 Ändra sig? Kan en tillsynsmyndighet ändra sig?  Det som sagts?  Det som skrivits?  Det som beslutats?  Hur något bedömts/ansetts/tyckts?  Vid ny handläggare? Motiveringar är nyckeln!

6 Underlag saknas Saknas underlag?  Om du inte vet svaret – be om VU:s kunskap MB 2:2  Vem är ansvarig?  VU  Exploatör (= blir VU vid aktivitet)

7 Förelägganden Vilka lagrum använder ni  När ni vet att det är förorenat?  När ni absolut tror att det är förorenat?  När ni inte vet om det är förorenat? ”Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken med hänvisning till 10 kap 2 och 4 §§ miljöbalken (i dess lydelse före den 1 augusti 2007)”. ”Forsbacka” Är MIFO fas 1 tillräckligt? Måste vi göra en MIFO fas 1?

8 Vad får vi kräva?  Förstudier och huvudstudier ?  Inledande och fördjupade undersökningar?  Forskning? Rättsfall på gång Undersökning fast verksamheten pågår

9 Får vi vara olika ”hårda”? Frivilliga vs förelagda undersökningar?  Är vi olika hårda?  Är det okej?  Är det rättssäkert?  Förelägga för att ”befästa” en överenskommelse om undersökning eller åtgärd?

10 När vi måste förelägga?  Konkret och tydlig  Stegvisa krav  Kräv det vi behöver kräva  Viten vid behov

11 Motivera mera!  Vad som ska göras och varför  Föroreningar finns  De sprider sig  Risker finns  Skälighet  Miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimligt  Ansvarets skäliga omfattning

12 Olika ärenden olika handläggning? Anmälan enligt 28 § fmh inkommer för 1.Planerade saneringar 2.Olyckor 3.Schakten pågår - upplysning om förorening 4.Anmälan för säkerhets skull?

13 Ställningstaganden 1.Indelning i djupled- och ytled? 2.Sanering orimlig i ett delområde? 3.Återfyllnadsmassor? 4.Höga platsspecifika riktvärden?

14 Gruppindelning Grupp 1: Carina, Jenny, Malin U, Sabine, Helen, Karin, Sari (”Utanför”) Grupp 2: Helena, Inger, Thomas, Veronica, Kristina, Emilia, Maria R, Maria W (Färnebofjärden) Grupp 3: Malin A, Anna K, Anna J, Anna A, Anna-Lena, Eva, Martin (Tååsen)

15 Utvärdering  Är ni nöjda?  Vad kan göras bättre?  Önskemål om uppföljande TVL?


Ladda ner ppt "Workshop 7 okt 08.40 Samling 09.00 Välkommen 09.10 Hur ska man agera som inspektör? Frukt 10.50 Handläggning 11.45 Egen lunch på stan 13.00 Förelägganden."

Liknande presentationer


Google-annonser