Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Göteborgs universitet. www.gu.se Några av våra kännetecken Cityuniversitetet – i stort sett alla delar finns mitt i centrala Göteborg Arvid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Göteborgs universitet. www.gu.se Några av våra kännetecken Cityuniversitetet – i stort sett alla delar finns mitt i centrala Göteborg Arvid."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Göteborgs universitet

2 www.gu.se Några av våra kännetecken Cityuniversitetet – i stort sett alla delar finns mitt i centrala Göteborg Arvid Carlsson – nobelpris i medicin år 2 000 Ett tjugotal av utbildningarna till de fem bästa i landet inom respektive område (Högskoleverkets utvärderingar). En tydlig närvaro i stad och region, bland annat genom öppna föreläsningar och andra publika arrangemang. För detta fick vi 2005 en utmärkelse för demokratiarbete av Högskoleverket

3 www.gu.se Många högskolor blev ett universitet 1891 Göteborgs högskola grundas 1949 Medicinska högskolan grundas 1954 Göteborgs universitet bildas genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Medicinska högskolan 1967 Odontologiska fakulteten 1971 Handelshögskolan blir en del av Göteborgs universitet 1977 Flera fristående utbildningsinstitutioner införlivas med universitetet

4 www.gu.se

5 Fem profilområden Hälsa Kultur Miljö Demokrati och samhällsutveckling Kunskapsbildning och lärande

6 www.gu.se Starka forskningsmiljöer – några exempel LinCS (Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället). Havsmiljöforskning Statsvetenskapliga institutionen: väljare och val, politiska institutioner Odontologi – forskningen tillhör den främsta i världen inom sitt område. Nära samarbete med Folktandvården Västra Götaland. Epilife – Göteborgs epidemiologiska centrum. Forskning om samspel mellan mental och fysisk hälsa i ett livstidsperspektiv Fetmaforsning – mekanismer i hjärnan, näring, förebyggande

7 www.gu.se Forskning i siffror 2 000 aktiva forskarstuderande 300 nyantagna forskarstuderande 300 doktorsexamina 40 licentiatexamina

8 www.gu.se Forskningens styrkeområden 1.Den patientnära forskningen om hjärta och kärl inklusive fetma, biomaterial och vaccin 2.Lärande 3.Språkteknologi 4.Demokrati och opinion 5.Havsmiljö 6.Kulturarv 7.Globalisering 8.Kultur och hälsa

9 www.gu.se Utbildning 92 procent av de studenter som utexaminerades från Göteborgs universitet under 2003–2007 förvärvsarbetar i dag. Fler än 80 procent är nöjda med sitt arbete. Förutom heltidsstudier på kurser och program kan man läsa distanskurser, sommarkurser eller kurser på deltid Stora möjligheter till utlandsstudier Skräddarsydda utbildningar, kompetensutveckling för yrkesverksamma

10 www.gu.se Grundutbildning i siffror 39 000 studenter 27 000 helårsstudenter 22 000 helårsprestationer 150 program 2 500 kurser 5 000 avlagda examina

11 www.gu.se Samverkan Dialogforum – en mötesplats för träffar mellan politiker och forskare i ett samtal kring aktuella forskningsfrågor. GU Holding – arbetar med att öka nyttiggörande av forskningsresultat från Göteborgs universitet. Har investerat 70 mkr i 55 nya affärsidéer. Studenter som gör praktik, projektarbeten, examensarbeten, industridoktorander mm Näringsliv/offentlig sektor deltar i undervisningen genom att ge föreläsningar, vara mentorer, handledare, delta i seminarier mm Näringsliv/offentlig sektor blir en part av forskningsprojekt 12 000 alumner, kan stärka utbildningens kvalitet, utveckling och yrkesrelevans

12 www.gu.se Populärvetenskap Dialogforum med politiker Universitetskontakter – en bra affär Jonsereds Herrgård Almedalen Populärvetenskapligt program – konserter, föreläsningar, utställningar Vetenskapsfestivalen Radioprogrammet Alltinget i P4 Grundtviginstitutet Forskningsmagasinet GUspegeln Forskarbloggar UniversitetsTV Bokia akademiska kvartar

13 www.gu.se Centrumbildningar – några exempel Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) Göteborgs miljövetenskapliga centrum – GMV Svenskt NMR Centrum SOM-institutet Nordicom Göteborgs orgelcentrum, GOArt Centrum för finans

14 www.gu.se Samverkan över fakultetsgränser CEFOS – forskning om offentlig sektor Museion Nationellt centrum för matematikutbildning NORDICOM – nordisk medieforskning Centrum för tvärvetenskaplig forskning om funktionshinder CFK – centrum för konsumentvetenskap Centrum för arbetsvetenskap Genusforskning

15 www.gu.se För en hållbar utveckling Göteborgs universitet arbetar aktivt med att föra in hållbar utveckling i utbildningen inom alla discipliner I täten med forskning om miljöekonomi Miljöcertifierat enligt ISO 14001 och EMAS Miljöforskning på ett populärvetenskapligt sätt på miljöportalen – miljoportalen.se En stor del av forskningen inom miljö och hållbar utveckling i Sverige sker i Göteborg. Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, där drygt 400 forskare från många institutioner samverkar för en hållbar utveckling. Miljö och hälsa är en ämnesövergripande forskarskola som tar fram produkter eller strategier för miljörelaterade hälsoproblem. Över 350 kurser och drygt 30 program där perspektiv på hållbar utveckling behandlas.

16 www.gu.se Ekonomi – intäkter Intäkter i kronor 5 165 mkr, totalt varav 3 518 mkr anslag 1 647 mkr externa/övriga intäkter Intäkter i procent Statsanslag68 % Avgifter och ersättningar9 % Bidrag22 %

17 www.gu.se Ekonomi – utgifter Totalt 5 165 mkr varav 2 923 mkr för personalkostnader 605 mkr för lokalkostnader 1 252 mkr övriga driftskostnader 154 mkr kapitalkostnader Personalkostnader59 % Lokalkostnader12 % Övriga driftskostnader25 % Kapitalkostnader 3 %

18 www.gu.se Göteborgs universitet Forskning och utbildning i samspel Öppet för omvärlden och för olika idéer Mitt i staden, mitt i debatten Många vetenskaper i kreativ samverkan Verkar för det hållbara samhället Ett av de stora i Europa

19 www.gu.se Personal i siffror 5 700 anställda 4 978 heltidstjänster varav 2 628 lärare/forskare/doktorander 477 professorer 1 873 administrativ/teknisk personal

20 www.gu.se Pågående utveckling Red 10 – utvärdering av universitetets forskning Blue 11 – översyn av utbildningsprogram Forsknings och utbildningsstrategier 2009 – 2012 (FUS) Plan för 2011 – 2012 Långsiktig strategi: Vision 2020. Göteborgs universitet 2013 – 2020

21 www.gu.se Göteborgs universitet strävar efter…. Stödja kommersialisering av idéer och forskningsresultat från Göteborgs universitet. Förbättra de organisatoriska villkoren för forskning och utbildning Ha fler och bättre tvärvetenskapliga samarbeten Öka samarbetet med företag, offentlig sektor, alumner m fl Ett ökat samarbete med Chalmers En hållbar utveckling Att vid nyrekrytering målmedvetet öka andelen av det underrepresenterade könet Öka andelen studenter på avancerad nivå

22 www.gu.se I jämförelse med andra lärosäten… Vi tog ett stort steg uppåt i Times Higher Educations årliga rankning av världens universitet, från 258:e plats till 185:e. Ytterligare fyra svenska universitet hamnade bland de 200 främsta. Göteborgs universitet fick, tillsammans med Linköpings universitet, högsta betyg i Högskoleverkets granskning av kvalitetsarbetet vid de sex stora svenska universiteten. I studien "Best Green University Practice" gjord vid Universitetet i Oslo ligger Göteborgs universitet i topp.

23 www.gu.se Internationalisering Göteborgs universitet ska ha en tydlig internationell profil och det internationella perspektivet eftersträvas i all forskning och utbildning. Göteborgs universitet ska aktivt arbeta för en internationell rekrytering av forskare och lärare. Flest kontakter med Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Nederländerna Samarbetsavtal på 320 universitet inom Erasmus, det stora inomeuropeiska studentutbytesprogrammet Flest kontakter utanför Europa med USA, Australien, Japan, Kanada, Ryssland

24 www.gu.se Göteborgs universitetsbibliotek Sju bibliotek (Centralbiblioteket, Biomedicinska biblioteket, Botanik- och miljöbiblioteket, Ekonomiska biblioteket, Geovetenskapliga biblioteket, Pedagogiska biblioteket, Kurs- och tidningsbiblioteket) E-böcker och e-tidskrifter. Elektroniska lån nu fler än lån av tryckta böcker

25 www.gu.se

26 Åtta fakulteter Sahlgrenska Naturvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Humanistiska Handelshögskolan Utbildningsvetenskapliga Konstnärliga IT-fakulteten LUN (lärarutbildning)

27 www.gu.se Gemensam förvaltning Personalavdelning Ekonomiavdelning Serviceavdelning Studentavdelning Analys och utvärdering Ledningens kansli Fastighetsavdelningen IT-service IT-stab Miljöenheten Externa relationer


Ladda ner ppt "Www.gu.se Göteborgs universitet. www.gu.se Några av våra kännetecken Cityuniversitetet – i stort sett alla delar finns mitt i centrala Göteborg Arvid."

Liknande presentationer


Google-annonser