Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Länsstyrelsen. En statlig myndighet Regering och riksdags företrädare Tillvarata länets intressen Kunskapsmyndighet Ansvar för 13 politikområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Länsstyrelsen. En statlig myndighet Regering och riksdags företrädare Tillvarata länets intressen Kunskapsmyndighet Ansvar för 13 politikområden."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Länsstyrelsen

2 En statlig myndighet Regering och riksdags företrädare Tillvarata länets intressen Kunskapsmyndighet Ansvar för 13 politikområden

3 Robertsfors Umeå Skellefteå Vindeln Vännäs Nordmaling Lycksele Norsjö Malå Åsele Dorotea Vilhelmina Storuman Sorsele Bjurholm Västerbottens län vårt verksamhetsområde 258 000 invånare 55 200 km 2 ( 1 / 8 av Sveriges yta) 0.4 – 48.4 invånare per km 2 80% bor vid kusten 15 kommuner 6 flygplatser

4 Länsstyrelsens uppgifter Nationella mål och regionala förutsättningar Samordna olika intressen Främja länets utveckling och följa tillståndet Statlig förvaltning som ingen annan har ansvar för

5 Verksamhetsgrenar ●Regional utvecklingspolitik och konkurrens ●Kommunikationer ●Lantbruk ●Rennäring, fjällförvaltning ●Jakt och fiske ●Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor ●Naturvård och miljöskydd ●Kulturmiljö ●Civilt försvar och räddningstjänst m m ●Hållbar samhällsplanering och boende ●Jämställdhet ●Integration ●Övrig förvaltning

6 Organisation

7 Landshövding Chris Heister Sedan mars 2008. Utses av regeringen på tidsbegränsade förordnanden. Länsledningen Hennes ställföreträdare är länsråd Birgitta Heijer Birgitta Heijer Länsråd och vikarierande landshövding från 1 februari 2012

8 Rennäringsdelegation Viltförvaltnings- delegation Insynsråd Miljöprövnings- delegation – MPD Landshövding Länsråd StabInternrevisor Ekonomi Kommunikations- sekretariat Ledningskansli Livsmiljö Landsbygd Samhälls- utveckling Regional tillväxt Naturvård Miljöanalys Miljö

9 Insynsrådet Chris Heister landshövding & ordförande Lena Gustafsson rektor Umeå universitet Hans Eliasson företagare Vindeln Viktoria K Nilsson företagare Umeå Edward Riedel riksdagsledamot Umeå Lilly Bäcklund kommunalråd Lycksele Lennart Holmlund kommunalråd Umeå Ewa-Maj Karlsson kommunalråd Vindeln Bert Öhlund kommunalråd Skellefteå 123456789123456789 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Birgitta Heijer, länsråd, vik. landshövding från 1 februari 2012

10 Våra arbetsuppgifter

11 ● Livsmedelskontroll, djurskydd och veterinära frågor ● Regional tillväxt ● Infrastrukturplanering ● Hållbar samhällsplanering och boende ● Energi och klimat ● Kulturmiljö ● Skydd mot olyckor krisberedskap och civilt försvar Vi arbetar med

12 ● Naturvård samt miljö- och hälsoskydd ● Lantbruk och landsbygd ● Fiske ● Rennäring m m ● Jämställdhet ● Integration ● Alkohol och droger ● Allmänna valen ● Markförvaltning m. m. Vi arbetar också med

13 Fakta

14 Länsstyrelsen Västerbotten 2011 210 anställda 19 494 ärenden 208,3 miljoner kr för drift 331,9 miljoner kr betalas ut i stöd och bidrag och ytterligare 392,3 miljoner kr som beslutat betalas ut av t ex Jordbruks- verket och Boverket

15 Våra medarbetare Agronom Antikvarie Arkitekt Biolog Botaniker Civilingenjör Ekonom Geolog Informatör Jurist Jägmästare Lantmätare Kemist Kulturgeograf Samhällsvetare Socionom

16 Historisk tillbakablick

17 Länsstyrelsens historia 1634Ny regeringsform – Länsstyrelser tillkommer 1638Länsstyrelsen i Västerbottens län 1734Länsstyrelserna blir kollegiala myndigheter Landshövdingeinstruktionen 1918Tjänstemannabeslut 1965Länspolischefen tillförs 1971års Länsstyrelsereform Lekmannastyrelse, utses av regeringen 3 avdelningar: förvaltning, plan och skatte 1976Länsantikvarie tillförs 1977Landstinget väljer styrelsen 1979Länsrätten blir egen myndighet 1981Hälsovårdskonsulent tillförs 1985Hemkonsulentorganisationen upphör

18 Länsstyrelsens historia forts 1987 Skatteförvaltningen blir egen myndighet 1990Lantmäteriet överförs till Lantmäteriverket 1991Nya Länsstyrelsen ; lantbruk, fiske, rennäring, utbildning och kommunikationer tillförs 1994Bostadsenheten tillförs 1994Handels och föreningsregistret överförs till Statens Patent- och registreringsverk 1994Jämställdhet tillförs 1996Bilregistret överförs till Vägverket 2003 Styrelsen utses av regeringen 2004 Integration tillförs 2008Enrådighetsmyndighet med insynsråd, styrelsen upphör

19 2009Del av det regionalpolitiska bidraget och kommunikationsplaneringen går till nybildade Region Västerbotten 2010Sociala tillsyn överförs till Socialstyrelsen 2010Körkort och yrkestrafik överförs till nybildade Transportstyrelsen 2012Små ärendegrupper samlas på 7 länsstyrelser. Norrbotten tar vår ärenden om medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn. Länsstyrelsens historia forts

20 Samhället och demokratin

21 Landstinget Kommunen Staten Lokal Regional Nationell Riksdag Regering Centrala verk Lagstiftning, skatter, Utländska relationer, försvar, infrastruktur, regional utveckling, social välfärd m m Länsstyrelsen Regionala myndigheter Regional ekonomi och utveckling, naturvård, miljöskydd, lantbruk, civil beredskap, sysselsättning m m Lokala kontor Arbetsförmedling Försäkringskassor Polisstationer Landstingets ansvarsområden Hälso- och sjukvård, tandvård, kultur, turism, kollektivtrafik m m Lokala inrättningar Sjukhus, folktandvård, vårdcentraler, m m Kommunala ansvarsområden Utbildning, social omvårdnad, samhälls- planering, miljöskydd, räddningstjänst, kultur, vägar, vatten, avlopp m m Svenskt samhällsskick Regionförbund Regionalpolitik, Kommunikationer, kultur, turism m m

22 Ett ärendes gång genom Länsstyrelse Diarieföring Ärende kommer In och numreras Beredning En tjänsteman går igenom ärendet Beslut Ärendet kan avgöras av en eller flera tjänstemän eller styrelsen Expediering Ärendet skickas till den eller de som berörs Remiss Ärendet kan skickas till en eller flera instanser för att få deras synpunkter Yttrande Ärendet får inte avgöras förrän sökanden/klaganden fått yttra sig över allt material Dnr 340-1234-2009

23 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

24 Tack för besöket


Ladda ner ppt "Välkommen till Länsstyrelsen. En statlig myndighet Regering och riksdags företrädare Tillvarata länets intressen Kunskapsmyndighet Ansvar för 13 politikområden."

Liknande presentationer


Google-annonser