Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Länsstyrelsen

2 Länsstyrelsen En statlig myndighet Regering och riksdags företrädare
Tillvarata länets intressen Kunskapsmyndighet Ansvar för 13 politikområden

3 Västerbottens län vårt verksamhetsområde
Robertsfors Umeå Skellefteå Vindeln Vännäs Nordmaling Lycksele Norsjö Malå Åsele Dorotea Vilhelmina Storuman Sorsele Bjurholm invånare km2 (1/8 av Sveriges yta) 0.4 – 48.4 invånare per km2 80% bor vid kusten 15 kommuner 6 flygplatser

4 Länsstyrelsens uppgifter
Nationella mål och regionala förutsättningar Samordna olika intressen Främja länets utveckling och följa tillståndet Statlig förvaltning som ingen annan har ansvar för

5 Verksamhetsgrenar Regional utvecklingspolitik och konkurrens
Kommunikationer Lantbruk Rennäring, fjällförvaltning Jakt och fiske Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor Naturvård och miljöskydd Kulturmiljö Civilt försvar och räddningstjänst m m Hållbar samhällsplanering och boende Jämställdhet Integration Övrig förvaltning

6 Organisation

7 Länsledningen Landshövding Chris Heister Birgitta Heijer Länsråd och
Sedan mars 2008. Utses av regeringen på tidsbegränsade förordnanden. Birgitta Heijer Länsråd och vikarierande landshövding från 1 februari 2012 Hennes ställföreträdare är länsråd Birgitta Heijer

8 Livsmiljö Landsbygd Samhälls- utveckling Regional tillväxt Naturvård
Landshövding Länsråd Stab Internrevisor Ekonomi Kommunikations- sekretariat Ledningskansli Livsmiljö Landsbygd Samhälls- utveckling Regional tillväxt Naturvård Miljöanalys Miljö Miljöprövnings- delegation – MPD Insynsråd Viltförvaltnings- delegation Rennäringsdelegation

9 Insynsrådet Birgitta Heijer, länsråd, vik. landshövding från 1 februari 2012 Chris Heister landshövding & ordförande Lena Gustafsson rektor Umeå universitet Hans Eliasson företagare Vindeln Viktoria K Nilsson företagare Umeå Edward Riedel riksdagsledamot Umeå Lilly Bäcklund kommunalråd Lycksele Lennart Holmlund kommunalråd Umeå Ewa-Maj Karlsson kommunalråd Vindeln Bert Öhlund kommunalråd Skellefteå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1

10 Våra arbetsuppgifter

11 Vi arbetar med Livsmedelskontroll, djurskydd och veterinära frågor
Regional tillväxt Infrastrukturplanering Hållbar samhällsplanering och boende Energi och klimat Kulturmiljö Skydd mot olyckor krisberedskap och civilt försvar

12 Vi arbetar också med Naturvård samt miljö- och hälsoskydd
Lantbruk och landsbygd Fiske Rennäring m m Jämställdhet Integration Alkohol och droger Allmänna valen Markförvaltning m. m.

13 Fakta

14 Länsstyrelsen Västerbotten 2011
210 anställda ärenden 208,3 miljoner kr för drift 331,9 miljoner kr betalas ut i stöd och bidrag och ytterligare 392,3 miljoner kr som beslutat betalas ut av t ex Jordbruks-verket och Boverket Ljusblå siffror avser 2009

15 Våra medarbetare Agronom Informatör Antikvarie Jurist Arkitekt
Biolog Botaniker Civilingenjör Ekonom Geolog Informatör Jurist Jägmästare Lantmätare Kemist Kulturgeograf Samhällsvetare Socionom

16 Historisk tillbakablick

17 Länsstyrelsens historia
1634 Ny regeringsform – Länsstyrelser tillkommer 1638 Länsstyrelsen i Västerbottens län 1734 Länsstyrelserna blir kollegiala myndigheter Landshövdingeinstruktionen 1918 Tjänstemannabeslut 1965 Länspolischefen tillförs 1971 års Länsstyrelsereform Lekmannastyrelse, utses av regeringen 3 avdelningar: förvaltning, plan och skatte 1976 Länsantikvarie tillförs 1977 Landstinget väljer styrelsen 1979 Länsrätten blir egen myndighet 1981 Hälsovårdskonsulent tillförs 1985 Hemkonsulentorganisationen upphör

18 Länsstyrelsens historia forts
Skatteförvaltningen blir egen myndighet 1990 Lantmäteriet överförs till Lantmäteriverket 1991 Nya Länsstyrelsen; lantbruk, fiske, rennäring, utbildning och kommunikationer tillförs 1994 Bostadsenheten tillförs 1994 Handels och föreningsregistret överförs till Statens Patent- och registreringsverk 1994 Jämställdhet tillförs 1996 Bilregistret överförs till Vägverket 2003 Styrelsen utses av regeringen 2004 Integration tillförs Enrådighetsmyndighet med insynsråd, styrelsen upphör

19 Länsstyrelsens historia forts
Del av det regionalpolitiska bidraget och kommunikationsplaneringen går till nybildade Region Västerbotten 2010 Sociala tillsyn överförs till Socialstyrelsen Körkort och yrkestrafik överförs till nybildade Transportstyrelsen 2012 Små ärendegrupper samlas på 7 länsstyrelser. Norrbotten tar vår ärenden om medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn.

20 Samhället och demokratin

21 Svenskt samhällsskick Staten Lokal Regional Nationell Landstinget
Riksdag Regering Centrala verk Lagstiftning, skatter, Utländska relationer, försvar, infrastruktur, regional utveckling, social välfärd m m Landstinget Länsstyrelsen Regionala myndigheter Regional ekonomi och utveckling, naturvård, miljöskydd, lantbruk, civil beredskap, sysselsättning m m Landstingets ansvarsområden Hälso- och sjukvård, tandvård, kultur, turism, kollektivtrafik m m Regionförbund Regionalpolitik, Kommunikationer, kultur, turism m m Lokal Regional Nationell Kommunen Lokala kontor Arbetsförmedling Försäkringskassor Polisstationer Lokala inrättningar Sjukhus, folktandvård, vårdcentraler, m m Kommunala ansvarsområden Utbildning, social omvårdnad, samhälls-planering, miljöskydd, räddningstjänst, kultur, vägar, vatten, avlopp m m

22 Ett ärendes gång genom Länsstyrelse
Dnr Beslut Ärendet kan avgöras av en eller flera tjänstemän eller styrelsen Beredning En tjänsteman går igenom ärendet Expediering Ärendet skickas till den eller de som berörs Diarieföring Ärende kommer In och numreras Remiss Ärendet kan skickas till en eller flera instanser för att få deras synpunkter Yttrande Ärendet får inte avgöras förrän sökanden/klaganden fått yttra sig över allt material

23

24 Tack för besöket


Ladda ner ppt "Välkommen till Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser