Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007/KS-Enheten för Kommunikation Kommuner 33 Invånare 1,187,736 År 2006 Yta 11,000 km 2 Befolkningstäthet106 invånare per km 2 Jämfört med Sverige 22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007/KS-Enheten för Kommunikation Kommuner 33 Invånare 1,187,736 År 2006 Yta 11,000 km 2 Befolkningstäthet106 invånare per km 2 Jämfört med Sverige 22."— Presentationens avskrift:

1 2007/KS-Enheten för Kommunikation Kommuner 33 Invånare 1,187,736 År 2006 Yta 11,000 km 2 Befolkningstäthet106 invånare per km 2 Jämfört med Sverige 22 per km 2 Fakta om Skåne

2 2007/KS-Enheten för Kommunikation Region Skåne grundades 1 januari 1999. Viktiga regionala frågor behandlas med ett samlat perspektiv i en gemensam organisation. Region Skåne är en regional organisation med ansvar för hälso- och sjukvård, samt tandvård Region Skåne har också ett ökat ansvar för Skånes framtidsfrågor. Region Skåne

3 2007/KS-Enheten för Kommunikation Region Skånes högsta beslutande organ med övergripande ansvar för alla strategiska frågor. Den politiska majoriteten består av M, Fp, C, Kd och Mp. Mandatfördelning 2006 års val Regionfullmäktige MFpCKdMpSVSd 431397753710

4 2007/KS-Enheten för Kommunikation Region Skåne

5 2007/KS-Enheten för Kommunikation Arbetar med uppdrag inom följande områden:  Kollektivtrafik  Näringslivsutveckling  Investeringsfrämjande åtgärder  Kultur  Omvärldsfrågor  Hälso- och sjukvård  Tandvård Region Skåne

6 2007/KS-Enheten för Kommunikation Koncernledning och koncernstab Skånetrafiken Kultur Skåne Näringslivs- utveckling Koncernstab Koncernledning Regiondirektör Chef för koncernstaben Centrum för kompetens och ledarskap Centrum för verksamhets- planering och analys Centrum för folkhälsa och miljö Enhet för hälso- och sjukvård Enhet för regional utveckling Enhet för forskning och utveckling Enhet för juridik Regionkansli Enhet för kommunikation Enhet för IT Enhet för koncern- gemensamt stöd Administrativ enhet Direktör regional utveckling Personaldirektör Ekonomidirektör Kommunikationsdirektör IT-direktör Chefsstöd till koncernledningen ITT MA-Skåne Region- fastigheter Region- kontoret Skåne tvätt och transport Centrum för livsstilsfrågor Utvecklings- centrum Folktandvården Skåne Kamber-Skåne Tandvårds- nämndens kansli 9 sjukhus 5 primärvårds- förvaltningar Direktör hälso- och sjukvård Habilitering och hjälpmedel

7 2007/KS-Enheten för Kommunikation Regional utveckling Den 1 januari 1999 överfördes ansvaret för regionala utvecklingsfrågor i Skåne under en försöksperiod från staten till Region Skåne. Perioden fortsätter till och med 2010.

8 2007/KS-Enheten för Kommunikation 10 sjukhus i Skåne 9 i egen förvaltning. 1 på entreprenad. Primärvården Skåne Cirka 110 vårdcentraler Folktandvården Cirka 130 kliniker Vårdavtal med privat vårdgivare Hälso- och sjukvård, tandvård

9 2007/KS-Enheten för Kommunikation Region Skåne i siffror 200520062007 (budget) Skatteintäkter MSEK 17,10518,01218,869 Totala kostnader MSEK –26,029–27,861–28,565 Investeringar MSEK 1,0771,8401,645 Resultat MSEK 84- 150250 Skattesats per 100 SEK 10,39 Antal anställda33,04833,677

10 2007/KS-Enheten för Kommunikation Region Skånes kostnader 2006


Ladda ner ppt "2007/KS-Enheten för Kommunikation Kommuner 33 Invånare 1,187,736 År 2006 Yta 11,000 km 2 Befolkningstäthet106 invånare per km 2 Jämfört med Sverige 22."

Liknande presentationer


Google-annonser