Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 6 Ming-dynastin (1368-1644).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 6 Ming-dynastin (1368-1644)."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 6 Ming-dynastin ( )

2

3 Centrum: Säkerhet/Stagnation
Lokalt: Frigörelse/utveckling

4 Kina under Ming

5 Ming-dynastins fyra perioder
: Grundande, konsolidering och expansion (Hongwu ; Yongle ) 1434-början av 1500-talet: Stagnation; defensiv hållning. Lokal utveckling Början av 1500-talet till 1590-talet: Ekonomisk tillväxt / sociala förändringar 1590-talet till 1644: Allvarliga kriser

6 Zhu Yuanzhang

7 Period 1: Zhu Yuanzhang (Hongwu-kejsaren): fattig jordbrukarfamilj i Anhui; föräldralös (trol. efter pesten); tiggarmunk; rebellgrupp 1350; Stiger i graderna; utropar Ming 1368 och driver ut mongolerna ur Dadu/Khanbalik (Peking). Nanjing huvudstad. Hongwu (Stor militär makt) som motto (nianhao). Igångsätter enorm omorganisation och stora projekt

8 Zhu Yuanzhang

9 Projekten Renovering av vallar och bevattningskanaler
Upprättande av jord- befolkningsregister milj. Ming-historiker: 70 milj (drygt Han) Uppodling av övergiven åkermark Plantering av träd (fruktträd/större träd - en miljard träd) Lijia-systemet 110 familjer (skatt/jordregister/arbetsplikt)

10 Omorganisationen Befolkning indelas i tre huvudsakliga klasser: Militärer, hantverkare, bönder - Återgång till gångna tider (ex. arbetsplikt) - Far till son - stabilitet ”Krigarkast” - inspirerad av Yuan

11 Militärerna - Junhu 军户 Zhu Yuanzhang försöker skapa en militärklass som påminde om den som växte fram på den mongoliska stäppen. Militärerna ska leva på de jordbrukskolonier som avsatts vid strategiska punkter. Målsättningen tycks ha varit att hålla en stark armé till så låg kostnad som möjligt. 2/3 aktiva inom jordbruket 1/3 tränar aktivt. Stående armé på nästan 3 miljoner man.

12 Militärerna - resultatet
Dock: fungerar ej i längden. Massdeserteringar. Ersätts i mitten av 1400-talet av legosoldater.

13 Hantverkarna 工户 Kvarleva från Yuan ( ). Klassen utökas under Ming Mindre antal var fast anställda i kejserliga verkstäder Stora flertalet avtjänade arbetsplikt viss tid av året vid kejserliga verkstäder (långa resor)

14 Hantverkarna - resultatet
Skatt i reda pengar istället för arbetsplikt börjar införas i vissa delar från år Lagstadgas 1562 (vilket i praktiken avskaffar denna klass)

15 Jordbrukarna 民户 Absolut största delen av befolkningen
Föremål för jordskatt och arbetsplikt Jordskatt: Sommarskatt betalas under september (produktion under våren och sommaren); Höstskatt betalas under den andra månaden på produktion under hösten (ris/säd) Arbetsplikt: byggnadsprojekt/yamentjänst/lokal milis/post/skatteuppbörd

16 Jordbrukarna - resultatet
Skattetrycket lågt inledningsvis: 3-10% Med tiden tillkom ett antal småskatter som insamlas under olika delar av året vilket tillsammans med andra faktorer gjorde att skattetrycket kunde bli tungt för småbönder Dessa lämnar sina jordar för att tjäna som arrendatorer/daglönare - Flyr undan jordbruket helt

17 Despotiska drag 1380 Rättegången mot Hu Weiyong för samröre med fienden (gammal vapenbroder). Sammanlagt avrättas tiotusentals personer 1382 Säkerhetspolisen inrättas (Broderade gardet) Litterär känslighet 则 / 贼 Piskning av ämbetsmän

18

19 Yongle-kejsaren (r )

20 Aktiv utrikespolitik Yongle-kejsaren ( ) griper makten efter kort inbördeskrig Militärkampanjer mot mongolerna i norr Man försöker splittra stammarna - Morot /piska Zheng Hes expeditioner

21 Sju expeditioner ( ) Zheng He betrodd eunuck som skapat sig en hög ställning hos Yongle-kejsaren Utsedd till amiral och ledare för expeditionerna som gick till Syd- och sydostasien, samt arabvärlden och Afrika. Ming-dynastins ställning som dominerande makt i regionen befästes Första expeditionen: 300 skepp/ man Största skeppen: 133 meter

22 Zheng Hes expeditioner

23 Ett skattskepp och S:a Maria

24

25 Period 2: 1434 till början av 1500-talet
De stora expeditionerna upphör (arkiven förstörs) Högsjöflottan minskar drastiskt i storlek Kusttrafik periodvis förbjuden / pirataktiviteter Palatsbyggen + kanalrenoveringar belastar finanserna Handel i form av tribut periodvis enda tillåtna handeln

26 Det yttre hotet Mongoliska räder och den s k Tumu-incidenten 1449 då kejsaren kidnappas av mongoler 1465 Nya långa muravsnitt börjar byggas 1479 arkiven efter Zheng He förstörs Privat utrikeshandel förbjuds (förbudet formellt hävt 1567, Longqing 1)

27 Muren vid Mutianyu

28 Andra trender under 1400-talet
Militärkolonierna: legosoldater ersätter Hantverkare: skatt istället för arbetsplikt 1485 Jordbrukare: Från småbrukare till arrendatorer Större mängder silver börjar komma in i landet - troligtvis genom illegal handel med Japan och Sydostasien

29 Wang Yangming 王阳明

30 Period 3: 1500-talet - Tillväxt och stabilitet
Under 1500-talets första decennier börjar små och medelstora växa fram i de södra och mellersta delarna av landet Man ser också regioner med sin egen specialisering:

31 Exempel på områden med specialisering
Jingdezhen (i Jiangxi) centrum för porslinstillverkning Suzhou-området (i Jiangsu, väster om Shanghai) centrum för finanser och förädlingsindustri (som färgning och vävning av siden) Songjiang (i Zhejiang) centrum för bomullshantering Kanton framställning av järnprodukter

32 Annat positivt under 1500-talet
Under den andra hälften av 1500-talet flödar stora mängder silver in i Kina som ett resultat av handeln med Spanien i Manila (mexikanskt silver) Kina blir inom kort största mottagaren av silver från den nya världen (20%) Grödor från den nya världen börjar anlända till Kina (som jordnötter och sötpotatis) under 1500-talet samt majs och tobak under början av 1600-talet. Betydelsen?

33 Ensnärtsreformen 1567 一条鞭 Kända som Single Whip på engelska
Många småskatter blir en post (变一条 ) Skatten betalas ett fast datum i silver vid Yamen-kontoret mot kvitto På detta sätt elimineras många mindre ”avgifter” som indrivaren tidigare krävt in Systemet implementeras i de södra delarna under första hälften av 1500-talet Över hela landet från och med 1567 vid Zhang Juzhengs (d. 1582) inträde i rådet.

34 Zhang Juzheng

35 Period 4: 1590-talet till 1644 Kris på alla fronter
Zhang Juzheng känd som sparsam minister som höll nere hovets utgifter Efter Zhang Juzhengs död (1582) börjar problemen hopa sig Den egensinnige Wanli-kejsaren (r ) Eunuckernas makt ökar (jmfr Yongle!)

36 Wanli-kejsaren (r )

37 Exempel på problem Wanli-kejsarens grav ( ) 8 miljoner enheter - motsvarar 30% av intäkterna från jordskatt femtio år senare Astronomiska kostnader för apanage till Ming-prinsar (arv från Hongwu-perioden). I vissa provinser motsvarar det 50% av skatteintäkterna Kina dras med i kriget mot Japan i Korea, från 1593 till Enorma kostnader för armén som nu består av legosoldater

38 Krisen Skatterna höjs drastiskt på både jord och kommers
Inrikes tullar - många företag går i konkurs Silverflödet från Mexiko stryps under början av 1600-talet Silverflödet från Japan stryps från1635 (Sakoku-politiken) Allvarliga konsekvenser då silver ökar i värde… Extremt väder - Lilla istiden – med ”Maunders Minimum” från flera skördar slår fel

39 Slutet Stora uppror utbryter. Bland annat 1627 i nordväst.
Epidemier utbryter (bl a dysenteri och böldpest) 1644 Ming-dynastin störtas

40 Rollen som kejsare Hongwu och Yongle-kejsarna: arbiträr makt
Hongxi och Xuande-kejsarna ( ): konfucianer - kuggar Hongzhi ” ny stark man” Zhengde ( ); Jiajing ( – ”strejkar” från 1539): vilande Longqing-kejsaren ( ) : reformatören (”stark man” - inledningsvis) Wanli ( ): ”vilande”

41 Zhang Pingzhong, Hai Cheng et al.
Svag monsun mellan 850 till 940 Stark monsun mellan 960 till 1020 Svag monsun mellan 1350 till 1380 (Yuan faller 1368) Svag monsun mellan 1580 till 1640 (Ming-dynastin faller 1644)


Ladda ner ppt "Föreläsning 6 Ming-dynastin (1368-1644)."

Liknande presentationer


Google-annonser