Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSAN  Bakgrund Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) tillkom i sin nuvarande form 1980 då den bröts ut ur Socialstyrelsen. Nämnden har till uppgift.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSAN  Bakgrund Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) tillkom i sin nuvarande form 1980 då den bröts ut ur Socialstyrelsen. Nämnden har till uppgift."— Presentationens avskrift:

1 HSAN  Bakgrund Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) tillkom i sin nuvarande form 1980 då den bröts ut ur Socialstyrelsen. Nämnden har till uppgift att utreda och besluta i ärenden rörande disciplinpåföljder för hälso- och sjukvårdspersonal.

2 HSAN Sammansättming:  Ordförande med domarkompetens  8 ledamöter som skall vara väl insatta i hälso- och sjukvårdsfrågor 1 gemensam representant för Landstingsförbundet och Kommunförbundet 3 från de stora fackförbunden (1 från LO, 1 från TCO och 1 från SACO) 4 övriga ledamöter (ofta riksdagsmän)

3 HSAN Handläggning Nämnden sammanträder en till två gånger i veckan och behandlar då omkring 25 ärenden. Ärendena förbereds på nämndens kansli av handläggare som är jurister.

4 HSAN Handläggning För den medicinska bedömningen anlitas experter; dels företrädare för olika medicinska specialiteter, dels företrädare för andra yrken inom hälso- och sjukvården; tandläkare, sjuksköterskor etc. Dessa föredrar också ärendena vid nämndens sammanträden.

5 HSAN Sanktioner:  Diciplinpåföljd (prickning) erinran varning  Prövotid (3år, oskicklighet – psyk sjd)  Delegitimering  Återkallelse av annan behörighet  Inskränkning i receptförskrivningsrätten  Ingen åtgärd

6 HSAN Vem kan lämna ärenden till HSAN?  Patienten/patientens anhöriga  Socialstyrelsen  Justitiekanslern (JK)  Justitieombudsmannen (JO)

7 HSAN Vem kan överklaga HSANs beslut?  Den som beslutet gått emot  Socialstyrelsen om av allmänt intresse  Justitiekanslern (JK)  Justitieombudsmannen (JO) Besvär till Länsrätten i Stockholm

8 HSAN Om du blir anmäld Om du blir anmäld så skall du söka hjälp och juridisk rådgivning. Läkarförbundet erbjuder dig som medlem detta. Vidstående broschyr kan rekvireras kostnadsfritt från förbundet, tel 08-790 33 00.

9 HSAN Ärendehandläggning:  Om samtidig brottsmålsprocess måste HSAN invänta beslut i allmän domstol  Om fällande dom i allmän domstol kan HSAN inte pricka (jfr diciplinlagen)

10 HSAN Statistik 2000 Antal anmälningar 3070 st Avgjorda ärenden 3187 st Genomsnittlig handläggningstidca 5,3 månader Utdelade påföljder 335 st Återkallade legitimationer 22 st Överklagande till läns- och kammarrätten 30 % Därav ändrade eller återförvisade 6 %


Ladda ner ppt "HSAN  Bakgrund Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) tillkom i sin nuvarande form 1980 då den bröts ut ur Socialstyrelsen. Nämnden har till uppgift."

Liknande presentationer


Google-annonser