Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska Integrationsfonden för tredjelandsmedborgare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska Integrationsfonden för tredjelandsmedborgare."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska Integrationsfonden för tredjelandsmedborgare

2 Ramprogrammet för ”Solidaritet och Migrationsströmmar” (SOLID) Direktoratet för Rättvisa, Frihet och Säkerhet Europeiska Integrationsfonden (Svenska ESF-rådet) Flyktingfonden III (Migrationsverket) Återvändandefonden (Migrationsverket) Gränsfonden (Rikspolisstyrelsen)

3 Europeiska Integrationsfonden Europeisk agenda/INTI/Vichy Ska stödja medlemsstaternas ansträngningar/insatser för att möjliggöra för tredjelandsmedborgare att bli medborgare, och underlätta för målgruppens integration i EU och dess medlemsstater med avseende på de 11 grundprinciperna för integration. Danmark undantag Vara ett komplement till socialfonden

4 11 grundprinciper för Integration Del av EU:s integrationsstrategi Dynamisk och ömsesidig process Respekt för unionens grundläggande värderingar Sysselsättning Kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner Utbildning

5 11 grundprinciper för integration, forts Tillträde till institutioner Interkulturell dialog Interreligiös dialog Medverkan i demokratiska processer Integrera integrationspolitiken i alla relevanta politikerområden Utarbeta mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer

6 Fonden i Sverige Bidra till att EU:s 11 grundprinciper introduceras och tillämpas i Sverige Fokus på kulturmöten, religion, egenmakt, social integration, och värdegrund Förbättra systemen för integration av tredjelandsmedborgare i Sverige

7 Målgrupp Nyanlända tredjelandsmedborgare Anhöriginvandrare (inte anhöriga till flyktingar) Personer som fått uppehålls tillstånd av humanitära skäl/särskilt ömmande omständigheter Arbetskraftsinvandrare (ej säsong, studenter eller forskare/experter)

8 Prioriteringar Genomförande av åtgärder som syftar till att praktiskt tillämpa grundprinciperna för integrationspolitiken för invandrare i EU Utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder för att bedöma framsteg, anpassa politik och åtgärder samt främja samordning av komparativt lärande

9 Prioriteringar forts. Utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan medlemsstaterna

10 Finansiering - medfinansiering Mellan 11 – 23 miljoner per år Kan öka, beroende på effekterna av Sveriges regler för arbetskraftsinvandring 75 % i gemenskapsbidrag t ex när tredjelandsmedborgare aktivt deltar i genomförande, åtgärder som riktas mot grupper med särskilda behov

11 Nationellt partnerskap - Nationell samrådskommitté Rådgivande: årliga planer och fleråriga planen - Expertgrupp rådgivande i sakfrågor projekt (Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner & Landsting, länsstyrelser, forskning, NGO, målgruppsorg.)

12 Snäv tidtabell DATUMAKTIVITET Senast december 2008Utlysning av 2007 och 2008 års medel 1-2 decemberLansering av fonden www.temaasyl.se Februari/mars 2009Utlysning 2009 års medel September/oktober 2010Utlysning av 2010-års medel

13 Information Katarina,nilsson@esf.se 08-579 171 07 Ansökningar Stockholmskontoret www.esf.se


Ladda ner ppt "Europeiska Integrationsfonden för tredjelandsmedborgare."

Liknande presentationer


Google-annonser