Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS ® -nuläge och framtid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS ® -nuläge och framtid"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS ® -nuläge och framtid
Peter Wiklund

2 SWEPOS - Syfte Tillhandahålla GNSS-data för - Navigering
- Positionsbestämning - Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet SWEREF 99 Övervaka GNSS-systemens integritet Överkalix

3 SWEPOS Stationerna 35 klass A stationer 153 klass B stationer
5 IGS- och 7 EPN-stationer

4 SWEPOS tjänster Efterberäkningsdata (RINEX-data) Virtuella RINEX -data SWEPOS Beräkningstjänst Realtidstjänster - Nätverks-RTK –tjänst - Nätverks-DGPS –tjänst - EPOS (drivs av Teracom) SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion - Monitorering

5 SWEPOS driftledningscentral
Övervakning av stationer,dataförbindelser, ström, temperatur. Felsökning vid problem Kundsupport Kvalitetskontroll av data

6 SWEPOS nätverks-RTK –tjänst
Korrektioner för GPS eller GPS/GLONASS Noggrannhet i plan < 15 mm medelfel (67%) Noggrannhet i höjd < 25 mm medelfel (67%) Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS* Dataformat RTCM 3.0 (och RTCM 2.3) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS –tjänsten * För anslutning via Internet måste GNSS-utrustningen ha ett GPRS modem och kunna hantera NTRIP. GPRS ger en billigare uppkopplingskostnad än GSM

7 Ny prislista för SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst från 1 februari 2010 enhetlig taxa för GPS/GLONASS
Abonnemangstyp Antal anslutningar Pris Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Anslutningsavgift 5.000 kr/anslutning* Obegränsad data 1-4 kr/år/anslutning 5- offert Per datauttag 5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris kr/år Prislista för de två abonnemangstyperna. Anslutningsavgift 5000 kr är en engångsavgift vid nytecknande av abonnemang (jfr tecknande av mobiltelefonabonnemang). För alt. A betalar man kr/år och anslutning (1000 kr rabatt under 2004). För alt. B betalar man abonnemangsavgift 5000 kr/år och anslutning, samt 5kr/min för datauttag. Takpris för abonnemangsavgift och datauttag är kr/anslutning och år (14000 kr under 2004). I båda fallen tillkommer den egna GSM-kostnaden. Varje abonnemang/anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering av användaren och i alt. B även debitering. Finns även abonnemang för entreprenadarbeten och egen utsändning inom begränsade områden.

8 Exempel på offererade priser för SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst för begränsade områden
Abonnemangstyp Antal anslutningar Pris per år Kommun 10 anslutningar kr Anläggningsprojekt Obegränsat antal anslutningar Begär offert Prislista för de två abonnemangstyperna. Anslutningsavgift 5000 kr är en engångsavgift vid nytecknande av abonnemang (jfr tecknande av mobiltelefonabonnemang). För alt. A betalar man kr/år och anslutning (1000 kr rabatt under 2004). För alt. B betalar man abonnemangsavgift 5000 kr/år och anslutning, samt 5kr/min för datauttag. Takpris för abonnemangsavgift och datauttag är kr/anslutning och år (14000 kr under 2004). I båda fallen tillkommer den egna GSM-kostnaden. Varje abonnemang/anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering av användaren och i alt. B även debitering. Finns även abonnemang för entreprenadarbeten och egen utsändning inom begränsade områden.

9 SWEPOS Nätverks-RTK 1315 betalande abonnemang 1591 användare totalt 2009-12-04

10 Vilka är användarna?

11 SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst Antal abonnemang och uppkopplad tid

12 SWEPOS nätverks-DGNSS –tjänst 3-4 dm noggrannhet i plan
Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten Abonnemangstyp Antal anslutningar Cirkapris Nätverks-DGNSS Anslutningsavgift 5.000 kr/ anslutning Obegränsade data 1-5 9.000 kr/år/anslutning 6- offert

13 Internordiskt Nätverks-RTK abonnemang för Sverige, Norge och Finland
Ett abonnemang som fungerar i både Sverige, Norge och Finland. Svenskt abonnemang kan användas i Norge mot en tilläggskostnad på 5000 NOK/år/utr. Svenskt abonnemang kan användas i Finland mot en tilläggskostnad på 800 euro/år/utr.

14 Kundnöjdhetsunder-sökning
Februari 2008 400 svar Användarna nöjda med driftsledningscentralen SWEPOS prisvärd tjänst Förväntningar på framtiden Anpassning av abonnemangspriserna Hög tillgänglighet Bättre noggrannhet i höjd Ny kundnöjdhetsundersökning på gång

15 Vad har hänt RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran Uppgradering av antenner för nya satellitsignaler Bättre SMS –utskick Utvecklingsprojektet CLOSE I Vad pågår Etablering av flera monitorstationer i den allmänna Nätverks-RTK –tjänsten Successiv komplettering med L2C, L5 och Galileo Mobilt Internet som backup lösning till alla stationer

16 Utvecklingsprojektet CLOSE II
Sammanställning av jonosfärsaktiviteten under tidigare solfläckscyklerna och erfarenheter från GPS-mätning under dessa perioden. Undersökning av hur GNSS-mottagare samt nätverks-RTK-mjukvaror fungerar vid förhöjd jonosfärsaktivit. Utveckling av mjukvara för en realtidsmonitor av jonosfärsaktiviteten som ger användarna realtidsinformation om förutsättningarna för ”lyckad” GNSS-mätning.

17 SWEPOS täthet i framtiden
Vertikalfel - Förtätning Bakgrund Kundenkät % av användarna vill ha bättre höjdnoggrannhet - huvuddelen av användarna önskar höjdnoggrannhet om 15 mm eller bättre istället för idag 25 mm (medelfel) Förtätning, bättre modellering, nya satellitsystem och signaler ? CLOSE –projektet Vertikalfel 35 km + nya GNSS

18 Förtätning av SWEPOS Förtätning för att möta krav på bättre höjdnoggrannhet De mest aktiva områdena i steg 1 35 km täthet, om 4-5 år ytterligare förhöjning av noggrannheten med nya satellitsignaler och system. Förtätning till 15 km i projektanpassade områden, utförs i samarbete med beställaren.

19 Planerad förtätning i Stockholm
Befintliga stationer Nya stationer

20 Tidplan Förtätningen planeras vara slutförd den 30 juni 2010 Vi hoppas på bra samarbete med berörda kommuner för att hitta lämpliga stationsplaceringar

21 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyr SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "SWEPOS ® -nuläge och framtid"

Liknande presentationer


Google-annonser