Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS ® -nuläge och framtid Peter Wiklund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS ® -nuläge och framtid Peter Wiklund"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS ® -nuläge och framtid Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se www.swepos.com

2 SWEPOS - Syfte Tillhandahålla GNSS-data för - Navigering - Positionsbestämning - Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet SWEREF 99 Övervaka GNSS-systemens integritet Överkalix

3 SWEPOS Stationerna 5 IGS- och 7 EPN-stationer 35 klass A stationer153 klass B stationer

4 SWEPOS  tjänster Efterberäkningsdata (RINEX-data) Virtuella RINEX -data SWEPOS Beräkningstjänst Realtidstjänster - Nätverks-RTK –tjänst - Nätverks-DGPS –tjänst - EPOS (drivs av Teracom) SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion - Monitorering

5 SWEPOS driftledningscentral Övervakning av stationer,dataförbindelser, ström, temperatur. Felsökning vid problem Kundsupport Kvalitetskontroll av data

6 Korrektioner för GPS eller GPS/GLONASS Noggrannhet i plan < 15 mm medelfel (67%) Noggrannhet i höjd < 25 mm medelfel (67%) Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS* Dataformat RTCM 3.0 (och RTCM 2.3) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS – tjänsten * För anslutning via Internet måste GNSS- utrustningen ha ett GPRS modem och kunna hantera NTRIP. GPRS ger en billigare uppkopplingskostnad än GSM SWEPOS nätverks-RTK – tjänst

7 Ny prislista för SWEPOS Nätverks- RTK –tjänst från 1 februari 2010 enhetlig taxa för GPS/GLONASS AbonnemangstypAntal anslutningar Pris Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Anslutningsavgift5.000 kr/anslutning* Obegränsad data1-415.000 kr/år/anslutning Obegränsad data5-5-offert Per datauttag5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 15.000 kr/år Finns även abonnemang för entreprenadarbeten och egen utsändning inom begränsade områden.

8 Exempel på offererade priser för SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst för begränsade områden AbonnemangstypAntal anslutningar Pris per år Kommun10 anslutningar76.000 kr AnläggningsprojektObegränsat antal anslutningar Begär offert Finns även abonnemang för entreprenadarbeten och egen utsändning inom begränsade områden.

9 SWEPOS Nätverks-RTK 1315 betalande abonnemang 1591 användare totalt 2009-12-04

10 Vilka är användarna?

11 SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst Antal abonnemang och uppkopplad tid

12 SWEPOS nätverks-DGNSS –tjänst 3-4 dm noggrannhet i plan AbonnemangstypAntal anslutningarCirkapris Nätverks-DGNSS Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning Obegränsade data1-59.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten

13 Internordiskt Nätverks-RTK abonnemang för Sverige, Norge och Finland Ett abonnemang som fungerar i både Sverige, Norge och Finland. Svenskt abonnemang kan användas i Norge mot en tilläggskostnad på 5000 NOK/år/utr. Svenskt abonnemang kan användas i Finland mot en tilläggskostnad på 800 euro/år/utr.

14 Februari 2008 400 svar Användarna nöjda med driftsledningscentralen SWEPOS prisvärd tjänst Förväntningar på framtiden Anpassning av abonnemangspriserna Hög tillgänglighet Bättre noggrannhet i höjd Ny kundnöjdhetsundersökning på gång Kundnöjdhetsunder- sökning

15 Vad har hänt RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran Uppgradering av antenner för nya satellitsignaler Bättre SMS –utskick Utvecklingsprojektet CLOSE I Vad pågår Etablering av flera monitorstationer i den allmänna Nätverks-RTK –tjänsten Successiv komplettering med L2C, L5 och Galileo Mobilt Internet som backup lösning till alla stationer

16 Utvecklingsprojektet CLOSE II Sammanställning av jonosfärsaktiviteten under tidigare solfläckscyklerna och erfarenheter från GPS-mätning under dessa perioden. Undersökning av hur GNSS-mottagare samt nätverks-RTK-mjukvaror fungerar vid förhöjd jonosfärsaktivit. Utveckling av mjukvara för en realtidsmonitor av jonosfärsaktiviteten som ger användarna realtidsinformation om förutsättningarna för ”lyckad” GNSS-mätning.

17 SWEPOS täthet i framtiden Bakgrund Kundenkät 2008-06 - 40 % av användarna vill ha bättre höjdnoggrannhet - huvuddelen av användarna önskar höjdnoggrannhet om 15 mm eller bättre istället för idag 25 mm (medelfel) Förtätning, bättre modellering, nya satellitsystem och signaler ? CLOSE –projektet Vertikalfel - Förtätning Vertikalfel 35 km + nya GNSS

18 Förtätning av SWEPOS Förtätning för att möta krav på bättre höjdnoggrannhet De mest aktiva områdena i steg 1 35 km täthet, om 4-5 år ytterligare förhöjning av noggrannheten med nya satellitsignaler och system. Förtätning till 15 km i projektanpassade områden, utförs i samarbete med beställaren.

19 Planerad förtätning i Stockholm Befintliga stationer Nya stationer

20 Tidplan Förtätningen planeras vara slutförd den 30 juni 2010 Vi hoppas på bra samarbete med berörda kommuner för att hitta lämpliga stationsplaceringar

21 Mer information Broschyrwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se


Ladda ner ppt "SWEPOS ® -nuläge och framtid Peter Wiklund"

Liknande presentationer


Google-annonser