Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5

2 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5

3 Göteborg ÅK5 (Andel 4) KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013

4 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Göteborg ÅK5 (Andel 4)

5 KVALITETSFAKTOR Delfråga 8-106-74-51-3 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”8-10” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Göteborg ÅK5 (Andel 8-10)

6 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5 Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Göteborg ÅK5 (Andel 4)

7 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Böskolan ÅK5

8 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Böskolan ÅK5 Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande

9 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Böskolan ÅK5 Skolmiljö

10 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Böskolan ÅK5 Kunskap och lärande

11 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Böskolan ÅK5 Kunskap och lärande

12 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Böskolan ÅK5 Bemötande

13 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Böskolan ÅK5 Helhetsintryck

14 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Böskolan ÅK5 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Böskolan ÅK5."

Liknande presentationer


Google-annonser