Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Uddevalla - Varberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Uddevalla - Varberg."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Uddevalla - Varberg

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Uddevalla-Varberg samt Varberg-Uddevalla. Antal mätta turer på sträckan: 6 st Antal utdelade enkäter: 605 st Antal insamlade enkäter: 560 st Svarsfrekvens: 92,6% Bortfall: 7,4% Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 71 år 2010, vilket motsvarar betyget bra. Detta är en liten nedgång från 2009. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Värdena för enkel påstigning på tåget ligger på en utomordentligt bra nivå, även bland äldre resenärer. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Personalen ombord på tågen anses vara mycket serviceinriktade, en nedgång från 2009, men kan även bero på att frågan är något omformulerad. Informationen från personalen ombord är mycket tydlig. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje, fast det är en nedgång från förra årets mätning. Tidhållningen på tågen ligger på en utomordentligt bra nivå. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna fler avgångar (21%) och lägre priser (15%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 27 ”Ja, sänk priset på biljetten. De är helt absurt att jag kan köra bil ensam och få en billigare resa och dessutom slippa anpassa mig tidsmässigt.” ”Försäljning ombord.” ”Utökade avgångstider.” ”Eluttag vid varje plats.” ”Bättre och fräschare toaletter.” ”Komma i tid.” ”Det går många olika tågtyper på den här resan, vissa har extremt obekväma säten och går ej att arbeta på.” ”Behagligare temperatur inne i vagnarna. Oftast kokheta element oavsett om det är vinter eller sommar.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Uddevalla – Varberg 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Uddevalla - Varberg."

Liknande presentationer


Google-annonser