Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IV1021 Fö 2 – Människor i projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IV1021 Fö 2 – Människor i projekt"— Presentationens avskrift:

1 IV1021 Fö 2 – Människor i projekt
Gunnar Wettergren © Gunnar Wettergren

2 Agenda Skapa och hantera projektteamet Hantera konflikter Motivation
Gruppdynamik Ledarskap © Gunnar Wettergren

3 En ledares olika roller
Interpersonal Teamchef, ambassadör, cermoniell ledare Informativ Lyssnare, ge information, språkrör Beslutsfattare Visionär, problemlösare, allokerar resurser, förhandling © Gunnar Wettergren

4 Ledarskap ”Great person theory” – något du är född med
”Great opportunity theory” – något du kan lära dig Ju mer komplext desto mer formell ledarstil Ju mer tekniskt osäkert ett projekt är desto mer flexibel ledarstil © Gunnar Wettergren

5 Ledarskapsstilar Auktoritär Demokratisk Laissez-faire (Lewin & Lippit)
© Gunnar Wettergren

6 Makt Legetim Belöning Tvingande Expert Vördnadsfull / Respekt
© Gunnar Wettergren

7 Hur man skapar ett team Fyra viktiga aspekter Uppgift Människor
Kontext Process © Gunnar Wettergren

8 Uppgiften Vilken typ av uppgift är det? Autonomi Taktiskt
Problemlösning Kreativ Autonomi © Gunnar Wettergren

9 Människor Antal Kompetens Roller Mångfald Normer Enhetlighet
Sammanhållning Tillit © Gunnar Wettergren

10 Kontexten Resurser Ledarskap/Struktur Feedback/Belöningar
© Gunnar Wettergren

11 Process Mål Säkerhet Konflikthantering Ansvar Kommunikation Öppenhet
© Gunnar Wettergren

12 Varför arbeta i grupp? Behov att tillhöra
Ger identitet och självförtroende Reducerar osäkerhet, oro och känslan av maktlöshet Problemlösningsmekanism © Gunnar Wettergren

13 Varför är det så svårt Temporärt arbete
Alla har sitt sätt att arbeta på Geografisk utspridda Storlek Kultur Tidsbrist © Gunnar Wettergren

14 Grupputveckling Forming Storming Norming Performing Adjourning
© Gunnar Wettergren

15 En fungerande grupps karaktärsdrag
Delade mål Känsla av tillhörighet och engagemang Man accepterar gruppen värderingar och normer Tillit och beroende Alla deltar och beslutsfattande genom konsensus Fritt flöde av information och kommunikation Öppet klimat (högt i tak) Medlemmar löser själva konflikter Låg personalomsättning och frånvaro © Gunnar Wettergren

16 Belbins 9 roller Specialist Övervakare/utvärderare Producerare
Teamspelare Avslutare Formgivare Koordinator Implementerare Resursutforskning © Gunnar Wettergren

17 ” Social Loafing” Hur undviker man glidare? Individuellt resultat
Roliga jobb Belöna och utvärdera individer Vara med vid framtagning av mål Etc. © Gunnar Wettergren

18 Grupptänkande Gruppen känner sig oslagbara Varningar förklara bort
Oinskränkt tillit till gruppens moral ”Motståndare” förlöjligas Gruppen tryck mot ”motståndare” stor Säger man inget så tolkas det som om man håller med Medlemmar följer gruppen normer Gruppen skyddas mot individes som tycker annorlunda © Gunnar Wettergren

19 Varför bråkar vi? Kommunikationsproblem Strukturell design
Inte överens © Gunnar Wettergren

20 Typer av konflikter Relationer Uppgifter Processer
Konflikter kan hoppa mellan kategorierna ovan © Gunnar Wettergren

21 Hantera konflikter Tillmötesgå Konfrontera Kompromissa Sammarbeta
Undvik © Gunnar Wettergren

22 Undvika konflikter Stärk gruppens identitet
Uppmärksamma individuella prestationer God miljö och arbetsplats Hitta gemensamma mål Öva på konflikthantering Skilja på människor och uppgifter © Gunnar Wettergren

23 Varför är motivation viktigt?
För att öka intresset och deras känsla av ansvar Minskar antalet konflikter, klagomål och personalomsättning Ökar förmågan att hantera förändringar och problem Ökar chansen att nå affärsmålen © Gunnar Wettergren

24 Döda motivation Dålig/orättvis behandling Inget deltagande
Omöjliga mål Oklar mål, uppgifter, roller Avsaknad av utmaningar Byråkrati Inget förtroende för mgmt Intern politik Specialbehandling Brutna löften Hot Svag koppling mellan belöning och insats Dålig kommunikation Begränsat ansvar Ingen känsla av kontrol © Gunnar Wettergren

25 Skapa motivation Det dagliga arbetet Ledarskap Personlig utveckling
Sociala relationer Status och image Respekt Support av nya och egna idéer Lön och förmåner © Gunnar Wettergren


Ladda ner ppt "IV1021 Fö 2 – Människor i projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser