Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Gunnar Wettergren1 IV1021 Fö 2 – Människor i projekt Gunnar Wettergren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Gunnar Wettergren1 IV1021 Fö 2 – Människor i projekt Gunnar Wettergren"— Presentationens avskrift:

1 © Gunnar Wettergren1 IV1021 Fö 2 – Människor i projekt Gunnar Wettergren gunnarw@dsv.su.se

2 Agenda Skapa och hantera projektteamet Hantera konflikter Motivation Gruppdynamik Ledarskap © Gunnar Wettergren2

3 En ledares olika roller Interpersonal Teamchef, ambassadör, cermoniell ledare Informativ Lyssnare, ge information, språkrör Beslutsfattare Visionär, problemlösare, allokerar resurser, förhandling © Gunnar Wettergren3

4 Ledarskap ”Great person theory” – något du är född med ”Great opportunity theory” – något du kan lära dig Ju mer komplext desto mer formell ledarstil Ju mer tekniskt osäkert ett projekt är desto mer flexibel ledarstil © Gunnar Wettergren4

5 Ledarskapsstilar Auktoritär Demokratisk Laissez-faire (Lewin & Lippit) © Gunnar Wettergren5

6 Makt Legetim Belöning Tvingande Expert Vördnadsfull / Respekt © Gunnar Wettergren6

7 Hur man skapar ett team Fyra viktiga aspekter Uppgift Människor Kontext Process © Gunnar Wettergren7

8 Uppgiften Vilken typ av uppgift är det? Taktiskt Problemlösning Kreativ Autonomi © Gunnar Wettergren8

9 Människor Antal Kompetens Roller Mångfald Normer Enhetlighet Sammanhållning Tillit © Gunnar Wettergren9

10 Kontexten Resurser Ledarskap/Struktur Feedback/Belöningar © Gunnar Wettergren10

11 Process Mål Säkerhet Konflikthantering Ansvar Kommunikation Öppenhet © Gunnar Wettergren11

12 Varför arbeta i grupp? Behov att tillhöra Ger identitet och självförtroende Reducerar osäkerhet, oro och känslan av maktlöshet Problemlösningsmekanism © Gunnar Wettergren12

13 Varför är det så svårt Temporärt arbete Alla har sitt sätt att arbeta på Geografisk utspridda Storlek Kultur Tidsbrist © Gunnar Wettergren13

14 Grupputveckling Forming Storming Norming Performing Adjourning © Gunnar Wettergren14

15 En fungerande grupps karaktärsdrag Delade mål Känsla av tillhörighet och engagemang Man accepterar gruppen värderingar och normer Tillit och beroende Alla deltar och beslutsfattande genom konsensus Fritt flöde av information och kommunikation Öppet klimat (högt i tak) Medlemmar löser själva konflikter Låg personalomsättning och frånvaro © Gunnar Wettergren15

16 Belbins 9 roller Specialist Övervakare/utvärderare Producerare Teamspelare Avslutare Formgivare Koordinator Implementerare Resursutforskning © Gunnar Wettergren16

17 ” Social Loafing” Hur undviker man glidare? Individuellt resultat Roliga jobb Belöna och utvärdera individer Vara med vid framtagning av mål Etc. © Gunnar Wettergren17

18 Grupptänkande Gruppen känner sig oslagbara Varningar förklara bort Oinskränkt tillit till gruppens moral ”Motståndare” förlöjligas Gruppen tryck mot ”motståndare” stor Säger man inget så tolkas det som om man håller med Medlemmar följer gruppen normer Gruppen skyddas mot individes som tycker annorlunda © Gunnar Wettergren18

19 Varför bråkar vi? Kommunikationsproblem Strukturell design Inte överens © Gunnar Wettergren19

20 Typer av konflikter Relationer Uppgifter Processer Konflikter kan hoppa mellan kategorierna ovan © Gunnar Wettergren20

21 Hantera konflikter Tillmötesgå Konfrontera Kompromissa Sammarbeta Undvik © Gunnar Wettergren21

22 Undvika konflikter Stärk gruppens identitet Uppmärksamma individuella prestationer God miljö och arbetsplats Hitta gemensamma mål Öva på konflikthantering Skilja på människor och uppgifter © Gunnar Wettergren22

23 Varför är motivation viktigt? För att öka intresset och deras känsla av ansvar Minskar antalet konflikter, klagomål och personalomsättning Ökar förmågan att hantera förändringar och problem Ökar chansen att nå affärsmålen © Gunnar Wettergren23

24 Döda motivation Dålig/orättvis behandling Inget deltagande Omöjliga mål Oklar mål, uppgifter, roller Avsaknad av utmaningar Byråkrati Inget förtroende för mgmt Intern politik Specialbehandling Brutna löften Hot Svag koppling mellan belöning och insats Dålig kommunikation Begränsat ansvar Ingen känsla av kontrol © Gunnar Wettergren24

25 Skapa motivation Det dagliga arbetet Ledarskap Personlig utveckling Sociala relationer Status och image Respekt Support av nya och egna idéer Lön och förmåner © Gunnar Wettergren25


Ladda ner ppt "© Gunnar Wettergren1 IV1021 Fö 2 – Människor i projekt Gunnar Wettergren"

Liknande presentationer


Google-annonser