Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Segelflygets miljöpolicy Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn på kvalitets-, säkerhets- och miljöfrågor Segelflyget skall verka för att med god.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Segelflygets miljöpolicy Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn på kvalitets-, säkerhets- och miljöfrågor Segelflyget skall verka för att med god."— Presentationens avskrift:

1 Segelflygets miljöpolicy Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn på kvalitets-, säkerhets- och miljöfrågor Segelflyget skall verka för att med god marginal uppfylla och överträffa de lagar och andra krav som ställs på vår organisation  Segelflygets miljö- och kvalitetspolicy skall finnas tillgänglig för allmänheten i såväl tryckt form som genom vår officiella hemsida  Alla som är verksamma inom segelflyget skall ha kännedom om innehållet i policyn. Aktuell policy skall anslås på alla anslagstavlor i respektive klubblokal

2 Segelflygets huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av följande områden: Utsläpp till luft från fossila bränslen vid t ex flygbogsering eller annan transportverksamhet. Där så är möjligt skall vi sträva efter att minimera vår användning av fossila bränslen vid all verksamhet. Användning av kemikalier vid reparation och underhåll av flygplan. Kemikalier påverkar inte bara den yttre miljön utan utgör även ett arbetsmiljöproblem vid användning. Vi skall sträva efter att använda enbart de kemikalier som är nödvändiga för verksamheten och iaktta de försiktighetsmått som krävs i olika arbetsmoment.

3 Buller i vår verksamhet hänför sig framförallt till flygbogsering. Vi skall sträva efter att minimera uppkomsten av buller genom att så långt möjligt bevaka teknikutveckling,välja optimal teknisk utrustning samt välja de flygvägar som ger upphov till minsta möjliga buller. Vi skall verka för att ha en god relation med allmänheten och andra som kan tänkas påverkas av vår verksamhet. Eventuella klagomål skall alltid beaktas och behandlas enligt fastlagda rutiner.


Ladda ner ppt "Segelflygets miljöpolicy Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn på kvalitets-, säkerhets- och miljöfrågor Segelflyget skall verka för att med god."

Liknande presentationer


Google-annonser