Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IEA och IPCC hävdar att de fossila bränslenas användning kommer att öka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IEA och IPCC hävdar att de fossila bränslenas användning kommer att öka."— Presentationens avskrift:

1

2 IEA och IPCC hävdar att de fossila bränslenas användning kommer att öka

3 De stora utsläppskällorna för CO 2 är elgenerering och trafik Globalt enligt IEA Gton CO 2 2005 2030 Totalt 29 40 El ca 12 ca 19 Trafik ca 6 ca 9 För EU25 år 2000

4 Utvecklingen inom EU25 har hittills inte haft positiva förtecken, men något verkar hända… Förändringar från 2000 till 2030 Transporter 3800 ----- 4600 TWh Elbehov 2900 ------ 4370 (3840) TWh

5 Transportområdet Utgångspunkten från 3800 --- 4600 TWh EU: s typbil från 160 ---- 120 g CO 2 /km år 2012, men… för år 2020 har BAU redan antagits till 126 g CO 2 /km och med BAT skulle det år 2020 bli 110 g CO 2 /km biodrivmedelsdirektiv hittills 5,75 % inblandning

6 Biodrivmedel, vad kan hända med utvecklingen ? Sverige nu 54 000 ton etanol eller 0,6% av drivmedelsbehovet. År 2008 sannolikt 2,8 % av drivmedelsbehovet EU25 nu 386 000 ton etanol och 2,4 milj. ton biodiesel. Om EU25 vill att 10 % av drivmedelsbehovet skall vara så kallade biodrivmedel måste 20 % av jordbruksarealen avsättas för detta. Är 10 % möjligen en övre gräns? HUVUDORSAK. LÅG OMVANDLINGSEFFEKTIVITET

7 LÅG OMVANDLINGSEFFEKTIVITET Etanol ur biomassa från skogen eller åkergrödor 35 - 40 % Biodiesel d:o Exempel 10 TWh etanol kräver 28-29 TWh energi i form av biomassa. Ger cirka 18 TWh i form av nya biobränslen alternativt el och värme. Samarbete med energisektorn enda utvägen.

8 Transportsektorns CO 2 -utveckling ställt mot EU: s CO 2 -mål och andra sektorer Ursprungsplanen från 3800 TWh till 4600 år 2030 eller från 0,96 till 1,16 Gton CO 2 Nya CO 2 -krav minskar emissionen till 1,13 Gton 10 % biodrivmedel minskar emissionen till 1,04 Gton EU:s CO 2 -åtagande – 30 % eller 2,6 Gton/år Andra sektorer måste då minska med 40 – 45 % !!!

9 Transportsektorns enda möjlighet på medellång sikt Acceptera en snabb övergång till hybridbilar av plug-in typ Utsläppen beräknas bli mellan 70 och 80 g CO 2 per km. Jfrt med 120. Elbehovet 0,15 kWh per km i blandad körning Ett samarbete mellan el- och transport- sektorerna krävs

10 Elsektorns möjligheter att möta transportsektorns behov Naturgas – ytterst tveksamt av trygghetsskäl Kolkondens möjligt om CO 2 avskiljs och lagras. Minskar föroreningsutsläppen men ökar förbrukningen av kol med 25 %. Ingen stor svensk möjlighet, men för många länder på kontinenten ett blivande krav.

11 Elsektorns möjligheter att möta transportsektorns behov forts. Effektivisering både i hushåll och i industri har en potential på gissningsvis 600 TWh inom EU25. I praktiken 300 TWh. Ökad elproduktion vid kraftvärme. Svensk potential + 15 á 20 TWh Ny kärnkraft till samma kostnad som kvv Vindkraft ger en något ojämn produktion sett över året; stor men kostsam potential.

12 Möjligheter finns att kostnadseffektivt klara både klimat och luftvårdsproblem Samarbete krävs över sektorsgränser Förutsätter i sin tur att EU-politiken snabbt får en inriktning mot detta Långsiktighet måste utlovas med tekniska lösningar som blir gemensamma för EU


Ladda ner ppt "IEA och IPCC hävdar att de fossila bränslenas användning kommer att öka."

Liknande presentationer


Google-annonser