Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation hållbart byggande 2012 11 20. Galären PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Privatägt fastighetsbolag med kontor i Luleå och Stockholm 26 anställda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation hållbart byggande 2012 11 20. Galären PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Privatägt fastighetsbolag med kontor i Luleå och Stockholm 26 anställda."— Presentationens avskrift:

1 Presentation hållbart byggande 2012 11 20

2 Galären PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Privatägt fastighetsbolag med kontor i Luleå och Stockholm 26 anställda i Luleå. Omsättning ca 100 miljoner 148.000 kvm lokaler, 420 bostäder, investerar ca 200 miljoner per år Bostads- och lokalprojekt som utmanar staden, arkitektoniskt, tekniskt, socialt och långsiktigt hållbart sett ur ett miljöperspektiv CSR, företagets ansvar, integration och mångfald Bidra till utvecklingen av Luleå och delta i samhällsbygget

3 Galären och CSR Verksamhetsintegrerad miljöpolicy Vår fastighetsutveckling ska uppfylla villkoren för ett långsiktigt hållbart samhälle Certifiering av fastigheter enligt EU-standarden ”GreenBuilding” och Miljöbyggnad Medlemmar i Sweden GreenBuilding Council Miljöbilar med ”grönt” budskap Gemensamma värderingar grund för personalpolicy och handlingsplaner Aktivt arbete för mångfald och integration PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE

4 Galärens miljöansvar PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Följa lagar och branschöverenskommelser Minska beroendet av fossila bränslen för uppvärmning Fasa ut installationer och material som inte är långsiktigt hållbara Hushålla med resurserna Verka för en god inomhusmiljö Certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad och GreenBuilding Gröna exempel: Ny-, om- och tillbyggnader Luleås Gröna Affärskvarter 5,6 milj. kWh besparing Hållbarhetsredovisning

5 GreenBuilding EU-initiativ som lanserades 2004 Byggnader innehållande lokaler Effektivisera energianvändningen Krav: byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Galären enda fastighetsbolaget i Norrbotten som certifierats enligt GreenBuilding (4 fastigheter, 4 väntar) Fastighetsbolag som äger minst 10 byggnader och fler än 30% är GreenBuilding-certifierade kan bli Corporate Partner PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE

6 Miljöbyggnad Bostadsfastigheter Tidigare Miljöklassad byggnad Baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis Beaktar energi, inomhusmiljö och material Både befintliga- och nyproducerade fastigheter Nivåer: Brons, Silver, Guld Galärens bostadsbygge i Kv. Sparven PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE

7 Galärens sociala ansvar Galären eftersträvar ett stort mått av socialt ansvarstagande, som innebär att vi uppfattas som en god samhällsmedborgare både av omvärlden och våra egna medarbetare.

8 PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Socialt ansvar är en del av vårt gröna tänkande Vi verkar aktivt mot diskriminering baserad på nationalitet, ras, religion, politisk åskådning, handikapp, sexuell läggning och ålder Sociala exempel Kontor med fysisk tillgänglighet för handikappade Arbetsplats för praktikant från utomnordiskt land

9 PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Några viktiga frågor Befolkningstillväxt, locka till sig människorna Det finns inga belägg för att man kan ”köpa” arbetstillfällen Företagen etablerar sig där den attraktiva arbetskraften finns Ingen tillväxt innebär minskning, människor blir äldre Varför väljer en person/familj en bostadsort? Eller bort en annan? Vilka är parametrarna? Vad är vi bra på i vår kommun? Vad ska vi göra för att bli den ”goda” staden?

10 PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Var vill jag bo? Vad vill jag flytta till? Socialt tryggt Sjukvård Barnomsorg Skolor, utbildning Äldreomsorg Arbete Påverkansmöjligheter

11 PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Var vill jag bo? Vad vill jag flytta till? Livsmiljö Kommunikationer Möjlighet till ett attraktivt, varierat, och spännande bostadsutbud/miljöer Spännande arkitektur, attraktivt offentligt rum Stort och varierat utbud av idrott/evenemang Stort och varierat utbud av handel och service Stort och varierat utbud av kultur

12 PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Var vill jag bo? Vad vill jag flytta till? Mångfald Funktionshinder Kön Etnisk tillhörighet, invandring Sexuell tillhörighet Social miljö/språk Dagens flyttbara människor vill bli respekterade för vilka de är och vill vara

13 PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE


Ladda ner ppt "Presentation hållbart byggande 2012 11 20. Galären PRESENTATION HÅLLBART BYGGANDE Privatägt fastighetsbolag med kontor i Luleå och Stockholm 26 anställda."

Liknande presentationer


Google-annonser