Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsmonopolkurvan Pionjär Bron Brännglas Domino Turbo Efterbrännkammaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsmonopolkurvan Pionjär Bron Brännglas Domino Turbo Efterbrännkammaren."— Presentationens avskrift:

1 Tidsmonopolkurvan Pionjär Bron Brännglas Domino Turbo Efterbrännkammaren

2 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

3 Tillväxtstarka ägare Tillväxtbyggare Med röstmajoritet och kapital att satsa Enighet ägare – ledning

4 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

5 Tillväxtfinansiering
Egenfinansierad tillväxt Öppna kanaler för extern finansiering Koll på kassaflödet Självfinans + kontroll, inte beroende av externa finansiärers förståelse/ekonomiska situation Riskkapital + ibland enda vägen vid mycket snabb tillväxt + Kan lösa upp gamla ägarbindningar, ex familjeföretag Börskurs Börsnotering ger valuta för förvärv, vars köpkraft är beroende av börskursen

6 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

7 Tillväxtutrymmet Svordomar Externa krafter ”Proppar” / öppningar

8 Tre marknadslägen IKEA, Tomra, EF Pergo,CD Metro, e-handel?
1. Erosion = Någon/Några identifierar en lösning på ett slumrande behov och utvecklar gradvis en marknad för detta. Långsam start, sedan accelererande. TM-ägaren ofta höglönsam i många år, då ”elefanterna” inte vaknar förrän de inser styrkan i det nya. TMskaparen tar oftast hjälp av flera externa drivkrafter, tex Staten/lagstiftaren, föreskrivande led(ex miljö), Pressen, Skiften i befolkningsstrukturer, utvecklings-kund/leverantörer, ”David o Goliath” Exempel:Rollerblades, Bodyshop Nyckelord – frälsa marknaden 2. Slussarna öppnas = Avreglering, Slopade monopol, ny teknik. Kunderna rusar till och det gäller att snabbt nå tillräcklig kapacitet för att ta hand om de stora volymerna., ett ”Chicken Race”. Fas 1.Månader/fåtal år av hämningslös Tillväxt. Blandning av ”Burning rate” och höglönsamhet. Fas 2 Tillgången accelererar om efterfrågan. Utslagning, börsras, uppköp Fas 3.Någon har byggt ett Tidsmonopol alt att marknaden delats upp i flera. Lönsamheten återkommer Exempel: Tomra(Burkåtervinning),Amazon,( Internet-handel,) Manpower, Nyckelord: Synlighet i stormfloden, Tempo * 10 Deltat = De med egen motor kör vidare 3. Konverterade En produkt/ tjänst konverteras under en period, den gamla lösningen byts ut. Det ger en hög tillväxt under konverteringsperioden, men ingen egentlig ny marknad har skapats, t.ex. diagonal/radialdäck, Heltäckningsmattor/ laminatgolv (Pergo) Nyckelord: Tempo och att takta in land efter land Bilen, 2K, bioteknik?? + Tamagucci

9 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

10 Styrkan i tidsmonopolet
Video, Mobiltfn Tamagucci Optioner Ishotell Handdator @-mäklare Gångstavar Gratistidning Nokia, Dell, Exel, Jukkasjärvi Metro

11 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

12 Fokus Fokus + internationalisering
En nyckelfråga för tillväxt: Att tidigt våga fokusera och att tänka internationellt redan från början. De båda “göder” varandra: - Fokuseringen skapar en tydlighet och enkelhet i produktutveckling, lagerhantering etc som gör det relativt sett enkelt att gå internationellt. - Internationaliseringen ger volymerna även för det hårt fokuserade företaget och gör det möjligt att växa i decennier utan att bredda sig och tappa fokus. Fokuseringen också viktig för: - Tydlighet på marknaden, Upplevas No 1 vid köptillfället - Tydlighet internt - Effektivitet, ”alla kan sina saker” Kunskapsinhämtning Gradvis breddning Först de gyllene fiskarna = Idealkunder Sedan gradvis alltfler

13 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

14 Skapa marknad

15 Produktblomman FÖNSTERÖPPNARE HELKUNDSSKAPANDE IMAGESKAPANDE
TILLGÄNGLIGHET MINILEVERANSER FINANSIERING FÖNSTERÖPPNARE SERVICE FÖRBRUKN.ART. RESERVDELAR KONSULTSTÖD UTBILDNING HELKUNDSSKAPANDE IMAGESKAPANDE UNIV.UTBILDNING FORSKNING PLOGANDE NYCKELKUNDER BEARBETNING FÖRESKR. LED VARUMÄRKE LOJALITETSSKAPANDE TRÄFFAR/NÄTVERK PERSONL. SERVICE KUNDGEMENSAM PRODUKT- UTVECKLI Exempel Varumärke EX Nokia, H&M, Amazon, Bearbetn före Bearbeta den som tar de-facto beslutet men som inte betalar Ex BESAM-arkitekterna ist.f byggarna, Plogande Kunder som skapar legitimitet. Ex Ericsson hade Telia, Microsoft hade IBM, Univ.Utb Fostra nästa generation beslutsfattare. ExApple Finansiering Röj finansiella barriärer. Ex hyr idtf att köpa, Skidlift – betala bara vintermånader Minileveranser ”Slickepinne”, kunden vänjs vid vårt erbjudande. Ex Ahrens böcker, sätt ut maskiner hos kunden på prov Tillgänglighet Var där kunden är, Ex H&M alltid i kundströmmen, ex Dell på nätet Service Vänj kunden vid tryggheten Förbrukn.art Skapa tät köp-sälj-relation, alltid örat mot rälsen. Ex HemoCues kuvetter Konsultstöd Se till att kunden alltid ser sina problem med våra glasögon Utbildning se alla tre ovan Träfffar Bygg in kunden i vår familj Personlig serv Få kunden att älska oss, skapa personliga band Kundgem P.U Våra produkter är också kundens. En entusiastisk referens, en övertrogen kund

16 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

17 Produkt-, distributionskontroll Internationellt gångbart
Internationell kraft Produkt-, distributionskontroll Internationellt gångbart Startat resan Fokus + internationalisering En nyckelfråga för tillväxt: Att tidigt våga fokusera och att tänka internationellt redan från början. De båda “göder” varandra: - Fokuseringen skapar en tydlighet och enkelhet i produktutveckling, lagerhantering etc som gör det relativt sett enkelt att gå internationellt. - Internationaliseringen ger volymerna även för det hårt fokuserade företaget och gör det möjligt att växa i decennier utan att bredda sig och tappa fokus. Fokuseringen också viktig för: - Tydlighet på marknaden, Upplevas No 1 vid köptillfället - Tydlighet internt - Effektivitet, ”alla kan sina saker” Kunskapsinhämtning Gradvis breddning Först de gyllene fiskarna = Idealkunder Sedan gradvis alltfler

18 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

19 Dynamisk effektivitet
Effektiva flöden Legobalans Krävande kund Slumrande behov (Molnet) - Basen för “Skapa marknad” (Se OH “Skapa marknad) Det vill säga inte me-too, utan ser problemet/behovet (och letar sedan upp tekniken) t ex Nicorette, Metro, Bodyshop) OBS - Traditionella marknadsanalyser hittar bara den marknad andra redan har exploaterat Aktiv teknologisökning - Typiskt Txf: Ej uppfinna: Inspireras, låna/kopiera och kombinera teknologier till något nytt, t ex Gambro, Tetra, Perstorp Flooring, Tford, Sony Walkman. Teknologier får sällan genombrott där de var tänkta att användas(ex fonograf, video, internet) Globen - Tänk internationell volym vid val av produkt. Krävande kund: ex Microsoft(IBM), Tetra(Lunds mejeri), ERA(TvT)/Elekta (Karolinska). Sälj skinnet innan björnen är skjuten, ger kunskaper, direkt kontroll av prisnivån, imagekund… Kan också vara en krävande hemmamarknad, t ex Sverige: Miljö, materialhantering (höga löner 70-talet), Do-it-yourself-tradition. Krävande kunder som själva ligger steget före andra är idealet - ger ”gratis” Tidsmonopol Tänk volym, ofta krävs standardisering/modularisering för att klara volymerna, speciellt internationellt, liksom kontroll över distributionskanalerna och produkten. Bra exempel: Tvättman. - Slumrande behov: Arbetskläder försvinner/saknas - Teknik: Verktygsrevolver system + chips som tål tvätt - Idé: Johanssons overall följs fram till att han tar ut den igen. - Krävande kund: Volvo - Volym:

20 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

21 Hårdmjuk styrning Hårdmjuka styrningen
1.Visionen, ledstjärnan - från hjärtat - vad vill vi ge kunderna. INTE nåbart mål eller internt: ”Vi vill bli störst/tjäna XX miljoner” Ford: ”I want every American family to have a car”. Axis: ”We increase the value of the network” H&M: Senaste mode till vanliga människor. NOKIA: ”Connecting people” City Mail: 100% punktlighet. 2. Strategin i vardagen – hur vår affär skapas ”Marken vi springer på” 3.Värderingar, det sociala staketet. Låter mjukt men är hårt FIFO:”Fit In or Fuck Off” OBS INTE CBS = Corporate BullShit. Värderingar måste vara äkta och levas av all anställda (och speciellt cheferna - symboliskt ledarskap) Vilka är typiska värderingarna i tillväxtFtg? ex. vi tror på folk, gör det nu, det personliga alternativet, rebeller etc. 4. Mål De entydiga målen/ deadlines som ”lyfter” ett område i taget: ex Utvecklingstempo - kvalitet - produktlönsamhet … med övriga ”mål” som restriktioner (ex budget). RESULTAT: Frihetsgrader för anställda Stark styrning OCH drivkraft underifrån Modet att säga NEJ - till ”fel” kunder, rekryter…..

22 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

23 Tältorganisationen Tältorganisationen
TX-organisation - ett synsätt där perfektionismen mot kund ackompanjeras av “kaos“ bakom kulisserna. Tält organisationens kännetecken: - Tydlighet mot marknaden/“i drift“`- Cirkusdirektören, Ballerinan, musiken, biljettkassan har sina tydliga mål och roller - Total flexibilitet när det gäller: - Hugg i (ex problem i Frankrike - åk ner) oavsett roll: - Ledarens plats - där du behövs/i de kritiska ögoblicken (ref Napoleon, KarlXII) - Ta in externa resurser när det kör ihop sig. - Drivkraft: affärerna - Alltid på väg -> ingen plats för staber som låser in sig i rutiner och fasta strukturer - Rallarlag löser de kritiska, gemensamma uppgifterna (ref. “föreställning om 6 timmar: Res tältet, sätt upp staket, öppna kassan - Jfr Dotterbolag) - Kvalitetssäkring: Träning mer än dokumentation, ex ERA-”världens största källarföretag” Behåll det som fungerar, dra upp ett dragankare i taget

24 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

25 Förändringens trygghet
- säker i 200 km/tim över krönet? Svar från deltagarna: Koncentrerar sig på målet, bättre bil, tränat, inga ”bra-att-ha”-prylar (handskfack t ex), kompetent depå, hjälp genast om man kör av, varningssystem (flaggan), ok att köra av ibland. Hur lång tid tar det att byta däck resp bil? 20 min/4-8 sek. Vad kan vi lära ? = social trygghet Inga mötande bilar -> TX-företag, lönsamt, tydliga förebilder etc = Tydligt signalsystem Gul flagg -> Tydliga mål & värderingar, tydliga, raka ledare som vågar säga ifrån (utan att ta över ratten). = Accept testa & misslyckas : Avåkningszoner -> Accept att göra misstag, se de som lärpengar Respekt för intuition OBS 1: TX kräver disciplin och grundstruktur, får inte vara ursäkt för slarv (formel 1 är inte slarv) = Formel –1-kvalitet! – efter start måste allt fungera! OBS: Depån avgör: Ex 4-7 sek. att byta däck, fylla på bensin etc, --->. ekonomisystem, reseräkningsreglemente: enkla, tydliga checklistor i st f handböcker. Administration måste ständigt “klippas ner” (ref trädgårdsmästaren) för att blomstra. Rutinens trygghet: Rattmuff, dubbdäck - ingen sladd - säkerhet före allt Ref. ålderdomshem: Rutin . Försök få ut på picknick… = 100%iga beslutsunderlag

26 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

27 Ledarstil

28 Tillväxtens ledarskap
Helikopterförmågan -förmågan att gå upp -> låta andra växa -> överblick -modet att gå ner - på plats när det är kritiskt - synlig i vardagen Helikopterledarskapet bygger intuition, nätverk…..som leder till snabba, konsistenta beslut som genomförs. Visar vägen (fyren) Ide´styrning mer än beslutsstyrning Symboliskt ledarskap - ”aldrig bara två händer” - Handlingar tolkas… och kopieras (ref. Hunden) - Om svag fyr + tempo. ”jag har organisationen bakom mig, långt bakom mig” Modet (svärdet) våga visa vägen (ex Gandhi, Mandela, Napoleon) största chefsklagomål: fega chefer - våga lita på folk, på sin intuition Förtroendekapital (Glaset) Byggs upp långsamt med hög etik, föredöme, kunskap, m m - Spills ut snabbt om ex oegentligheter, feghet… Du är alltid en synlig ledare, en symbol för företaget - går inte att “välja bort”.

29 Tillväxtbarometern 8.1 Tillväxtstarka ägare Ledningskraften
6 Ledningskraften 5 Tillväxtfinansiering 4 Tillväxtledarskapet Tillväxtutrymmet 3 2 Tidsmonopolet 1 Tältorganisation Hårdmjuka styrning Image: kunder, finans, arbetsmarknad Fokus Dynamisk effektivitet Marknadsskapande Internationell kraft

30 Ledningsbalans Ledningsgruppen Olikhet visionär - realist
låslampa - hjärta Praktiker - strateg ... olikhet som hålls samman av gemensamma värderingar = ledning i balans. Kontinuitet - ”som en god sås - en klick olja i taget - rör om”. ……..Och gemensamma värderingar, det skapar dynamik och kontinuitet Ledningens erfarenhet av TX, större organisationer och ledarskap avgör förmågan att ta ansvar för en snabbt växande organisation. Kunskap, vilja och mod Ledningsgruppen - mer idé än beslutsgrupp. ofta en inre kärna, 3-4 personer + yttre info-/idégrupp Besluten tas när och där det behövs.

31 Det transparenta företaget
Butik Design Service Event Uppdrag Växel Tjänstebil Varumärke Annonser DR PR Sponsring Lednings- agerande Värderingar Affärs-koncept


Ladda ner ppt "Tidsmonopolkurvan Pionjär Bron Brännglas Domino Turbo Efterbrännkammaren."

Liknande presentationer


Google-annonser