Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undersökning av förtroendevalda i Norrbottens läns landsting 2008 Anders Lidström Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undersökning av förtroendevalda i Norrbottens läns landsting 2008 Anders Lidström Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1 Undersökning av förtroendevalda i Norrbottens läns landsting 2008 Anders Lidström Umeå universitet

2 Om undersökningen Genomfördes i november 2008 Uppföljning av likartad undersökning 2005 Besvarades av 54 av 71 fullmäktigeledamöter (76 %) Redovisningen här: Procentredovisningarna gäller de som instämmer helt eller delvis

3 De flesta är nöjda med sina uppdrag

4 Blandat debattklimat i fullmäktige

5 Påtaglig kritik mot beslutsunderlaget 28 % tycker att det är för omfattande 52 % anser att konsekvenserna inte beskrivs tillfredsställande 28 % anser att det inte är möjligt att bilda sig en uppfattning i ärenden inför beslut (2005 var dock detta 43 %)

6 Misstroende mot tjänstemännen 43 % anser att de förtroendevaldas roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens beslut 35 % anser att det är en otydlig ansvarsfördelning i förhållande till de förtroendevalda 28 % anser att tjänstemännen inte följer de förtroendevaldas beslut

7 Några förändringar 2005-2008

8 Något fler tycker att förtroendeuppdraget utvecklas positivt

9 Färre har övervägt att lämna sina uppdrag

10 Men debattklimatet har försämrats (Andel bra debattklimat)

11 Och något färre upplever uppdraget meningsfullt och intressant

12 Mönster bland de svarande

13 Genomgående små skillnader i svaren mellan ledamöter av olika… Kön Ålder Utbildningsnivå Med/utan barn … men några undantag

14 Några undantag Kvinnor menar i högre grad än män att uppdraget i landstinget är viktigt De äldre har svårare än de yngre att förstå beslutsunderlagen Högutbildade tycker att konsekvenserna av besluten inte beskrivs så bra i beslutsunderlagen

15 Ledamöter med barn anser att uppdraget är mer krävande

16 Viktigaste skillnaden: Majoritets- eller oppositionspolitiker

17 Olika arbetsformer och uppfattningar om inflytande

18 Gjort inlägg i debatten under mandatperioden

19 Kontakter med tjänstemän (tim/månad)

20 Ställt fråga eller interpellation eller lämnat motion

21 Anser sig ha möjlighet att påverka ärendena

22 Olika syn på uppgiften som förtroendevald

23 Viktigt att medverka till att långsiktigt utveckla landstinget

24 Viktigt att föra fram enskilda väljares åsikter/intressen

25 Olika uppfattningar om beslutunderlaget och tjänstemännens roll

26 Anser att konsekvenserna beskrivs bra i beslutsunderlagen

27 Anser att det är för få beslutsalternativ i underlagen

28 Anser att man blir undanhållen bakgrundsinformation

29 Anser att ansvarsfördelningen politiker – tjänstemän är tydlig

30 Anser att förtroendevaldas roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens förslag

31 Olika uppfattningar om uppdraget

32 Uppdraget är roligt

33 Uppdraget är personlighetsutvecklande

34 Uppdraget är ansvarsfullt

35 Uppdraget är krävande

36 Uppdraget ger insyn/delaktighet

37 Överväger att lämna sitt uppdrag

38 Betydelsen av att ingå i landstingsstyrelsen eller beredning

39 Total tidsanvändning (tim/mån)

40 Uppdraget ger insyn och delaktighet

41 Har övervägt att lämna uppdraget

42 Tidskonflikter och avhoppsrisk

43 De som har svårt att kombinera uppdragen med privatlivet… Är missnöjd med sammanträdestiderna Tycker inte att uppdraget är viktigt Anser att tjänstemän inte följer de förtroendevaldas beslut Upplever också tidskonflikt mellan politik och arbete/studier Men ingen speciell grupp, t.ex. barnfamiljer

44 De som har svårt att kombinera uppdragen med arbete/studier… Lägger ner lite tid på sina uppdrag Tycker inte att diskussionerna i fullmäktige är intressanta Anser att tjänstemän inte följer de förtroendevaldas beslut Upplever också tidskonflikt mellan politik och privatlivet Men ingen speciell grupp

45 De som övervägt att hoppa av… Tycker inte att uppdraget är meningsfullt och intressant eller att det utvecklas positivt Tycker inte att uppdraget är roligt, ger insyn/delaktighet är ansvarsfullt eller viktigt Anser att den förtroendevaldes roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens förslag

46 De som övervägt att hoppa av (forts) … Kommer oftare från oppositionspartier Saknar uppdrag i styrelsen eller i beredningar Men yngre eller barnfamiljer är inte överrepresenterade bland de som funderat på avhopp

47 Sammanfattningsvis

48 Att ta tag i Politiker i majoritet och opposition Relationerna till tjänstemännen Får fullmäktige rätt beslutsunderlag? Betydelsen av att ha en uppgift utöver fullmäktigeuppdraget Hantera tidskonflikter Motverka avhopp


Ladda ner ppt "Undersökning av förtroendevalda i Norrbottens läns landsting 2008 Anders Lidström Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser