Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20121 Barndagvård 2011 Salla Säkkinen och Tuula Kuoppala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20121 Barndagvård 2011 Salla Säkkinen och Tuula Kuoppala."— Presentationens avskrift:

1 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20121 Barndagvård 2011 Salla Säkkinen och Tuula Kuoppala

2 Barn i dagvård 1985–2011 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20122 Källa: Barndagvård, SOTKAnet *) Sedan 1996 har alla barn under skolålden haft subjektiv rätt till dagvård. **) Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn trädde i kraft 1.8.1997

3 Barndagvård 1985–2011 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20123 Källa: Barndagvård, SOTKAnet *) I antalen ingår barn som vårdas på gruppfamiljedaghem.

4 Fördelningen av barndagvården i privat vård, familjedagvård och daghem 1997–2011, % 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20124 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

5 Barn i dagvård enligt åldersgrupp 1997–2011 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20125 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

6 Barn i dagvård i relation till befolkningen i motsvarande åldersgrupp 1997–2011, % 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20126 Källa: Barndagvård, SOTKAnet Bakgrundsinformation om de åldersgrupper som presenteras i figur 3: 1-2-åringar: En familj med ett barn under 3 år, som inte är kommunal dagvård kan få hemvårdsstöd. 3-5-åringar: Majoriteten (74 %) av barnen i denna åldersgrupp är i dagvård. -5-åringar: Barn under 1 år vårdas huvudsakligen i hemmet. Barn som fyllt 6 år är i förskoleåldern. 1-6-åringar: Den grupp med rätt till dagvård, som huvudsakligen vårdas hemma, barn under 1 år, har lämnats bort. Barn som fyllt 6 år: Barn i förskoleåldern.

7 Andelarna barn i dagvård per åldersgrupp 1997–2011, % 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20127 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

8 Barn i kommunal heldags- och halvdagsvård 1997–2011, antalet barn 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20128 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

9 Andelarna barn i kommunal heldags- och halvdagsvård av barn i vård 1997–2011, % 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20129 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

10 Barn i kommunal heldags- och halvdagsvård 1997–2011 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/201210 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

11 Barndagvård 1997–2011 enligt serviceproducent, % av 1–6-åringarna 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/201211 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

12 Barndagvård 1997, 2000, 2005–2011 enligt serviceproducent, % av 1–6-åringarna 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/201212 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

13 Andelen 1-6-åriga barn i dagvård av befolkningen i motsvarande ålder landskapsvis 2011, % 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/201213 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

14 Hemvårdsstöd för barn och stöd för privat vård 1998–2011 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/201214 Källa: Barndagvård, SOTKAnet

15 Barndagvård 2011 20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/201215 I Finland var 227 000 barn i dagvård 2011. Sammanlagt nästan 63 procent av de finländska barnen i åldern 1 - 6 år var antingen i kommunal eller i privat dagvård. Av de barn som är i dagvård var drygt hälften i heldagsvård i daghem. Familjedagvårdens andel har under de senaste tio åren stadigt sjunkit. Andelen barn i kommunal familjedagvård var 2011 18 procent. Majoriteten, dvs. litet över 74 procent av de barn som var i dagvård vårdades i daghem som finansieras av kommunerna. www.thl.fi/statistik/barndagvardwww.thl.fi/statistik/barndagvard Statistikrapport 30/2012


Ladda ner ppt "20.12.2012Barndagvård 2011 - Statistikrapport 30/20121 Barndagvård 2011 Salla Säkkinen och Tuula Kuoppala."

Liknande presentationer


Google-annonser