Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den europeiske utfordringen Joakim Palme [professor ved Stockholms universitet, adm. dir. Institutet för Framtidsstudier]

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den europeiske utfordringen Joakim Palme [professor ved Stockholms universitet, adm. dir. Institutet för Framtidsstudier]"— Presentationens avskrift:

1 Den europeiske utfordringen Joakim Palme [professor ved Stockholms universitet, adm. dir. Institutet för Framtidsstudier]

2 Utvecklingen av de europeiska välfärdsstaterna Historiskt perspektiv Bismarck och den korporativa kontinentaleuropeiska modellen Beveridge och grundtrygghetsmodellen Norden och universell standardtrygghet -Gemensamt europeiskt drag: den stora medelklassen inkluderad

3 Den nordiska modellen Universella ytelser Inkomstrelaterad socialförsäkring Välfärdstjänster -decentraliserade -separerade från kontanta ytelser Individuella sociala rättigheter

4 Välfärdsstat i kris Europa och Norden under press Åldrande befolkningar Fallande födelsetal Ökande skilsmässor och ensamföräldraskap Jämställdhetsfrågan Förändrat arbetsliv Sent inträde och tidigt utträde i arbetslivet Arbetslöshet och social utslagning Ohälsa och arbetskraftsdeltagande? Legitimitet och förtroende? Finansiering och skattebaser

5 Folkpension 1948 -

6 Folkpension + ATP 1960 -

7 Folkpension + ATP + Särskilt pensionstillskott 1969-

8 Sverige: Den Stora Pensionsreformen 1994/98 Åldrande befolkning Problem med kostnadskontroll Incitamentsproblem – för lätt att tjäna ihop full pension Problem med de socialpolitiska målen Politisk kompromiss på det mest konfliktfyllda området Avgiftsbestämt system med 18,5 % av inkomst till pension 16 % till fördelningssystem och fiktiva konton 2,5 % till fullt fonderade konton Pensionsrätt på socialförsäkringsersättningar och barnledighet Garantipension utan behovsprövning Buffertfonder och automatisk balansering

9 Reformerad Ålderspension + Garantipension

10 Hur var den stora kompromissen möjlig? Något skulle göras! Varför väljer socialdemokraterna kompromiss denna gång? Varför väljer de borgerliga stödja ett stort offentligt pensionssystem? Långsiktighet vs populism i samhällsdebatten: - Politik i en medialiserad samhällsdebatt

11 Pensionsreformer i Europa Tyskland: förlängda intjänandetider och ändrad indexering frivilligt fonderat tillägg Grundtrygghet på undantag Italien innskuddsbaserat system

12 Nordiska pensionsreformer Finland före och efter Sverige Danmark saknar inkomstrelaterad ATP: ger annan offentlig- privat mix Island följer den danska linjen men man arbetar längre och har större avtalspensioner Norge lär av svenska misstag? Allmänt Från Fondering till Pay- as-you-go tillbaks till Fondering Medborgarpensionens fördelar – men slut på folkpensionsmodellen Omfördelningsparadox en - men urholkat inkomstbortfallsskydd

13 Likheter och skillnader Norge och Sverige Fördelar och nackdelar med den svenska reformen Inkomsttrygghet Avgiftsbestämt vs förmånsbestämt Grundtrygghet Sparande Arbetsutbud PPM och en målkonflikt Vad kan vi lära oss: Institutionell design viktig! Är länderna unika? Folkpension, ATP, Pensionstillskott Taken för förmånerna Barnafödande Arbetskraftsinvandring Oljefonden vs. AP-fonder Avtalspensionerna och brutto/netto problemet Kompromiss bakom norsk ATP

14 Vi kan inte rädda det åldrande samhället bara genom att reformera pensionerna Öka antalet skattebetalare! Incitament: det måste löna sig att arbeta Humankapital; livslångt lärande Välfärdstjänster; Barnomsorg - äldreomsorg Sysselsättningsmöjlighet er; mål och prioriteringar i makroekonomisk politik Den nye europeiske utfordringen Den ekonomiska politikens sociala målsättningar benchmarkas Social inkludering inkomst utbildning hälsa arbete samhälle 10-kamp i välfärd, i att vara goda européer


Ladda ner ppt "Den europeiske utfordringen Joakim Palme [professor ved Stockholms universitet, adm. dir. Institutet för Framtidsstudier]"

Liknande presentationer


Google-annonser