Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PBF Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Förtroendevald med heltidsuppdrag Förtroendevald med deltidsuppdrag minst 40 % Förtroendevald med uppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PBF Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Förtroendevald med heltidsuppdrag Förtroendevald med deltidsuppdrag minst 40 % Förtroendevald med uppdrag."— Presentationens avskrift:

1 PBF Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Förtroendevald med heltidsuppdrag Förtroendevald med deltidsuppdrag minst 40 % Förtroendevald med uppdrag mindre än 40 % har pensionsrätt enligt andra bestämmelser

2 Förmåner i PBF Egenpension -visstidspension -sjukpension -ålderspension Efterlevandepension -efterlevandepension till vuxen -kompletterande änkepension -barnpension Avgångsersättning Livränta

3 Visstidspension Vid avgång från uppdraget vid mandatperiodens slut eller i annat fall efter 4 års uppdragstid Ålderskrav - fyllt 50 men inte 65 år vid avgången För full pension fordras 12 års uppdragstid Beräknas på snittinkomsten de två kalenderåren före avgångsåret Pensionsnivån är 65 % på inkomstunderlaget upp till ca 890 000kr och 32,5 % däröver Samordnas med inkomster Utbetalas till dess ålderspensionen börjar betalas ut Upphör vid nytt uppdrag Ansökan krävs

4 Ålderspension Utbetalas tidigast från 65 år i samband med avgång från uppdraget, eller till den som har visstidspension eller sjukpension För full pension fordras 12 års uppdragstid Beräknas på snittinkomsten de två kalenderåren före avgångsåret Pensionsnivån - olika procentsatser i olika i inkomstlägen; 70 % på inkomstunderlaget upp till ca 130 000 kr, därefter 65 % upp till ca 890 000 kr och slutligen 32,5 % på inkomster däröver Samordnas med allmän pension från Pensionsmyndigheten Utbetalas livet ut Ansökan krävs

5 Avgångsersättning Avgår från uppdraget före 50 års ålder I övrigt samma krav som för visstidspension Jämställs med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension. Beräknas på årsarvodet vid avgången Utbetalas från avgången och i 1 – 5 år och utbetalningstiden bestäms av uppdragstid och ålder Nivån är 80 % första året, därefter 70 % Lägre nivåer vid inkomster över 908 000 kr Minskas med förvärvsinkomster Upphör vid nytt uppdrag Ansökan krävs

6 Livränta Uppdrag i minst fyra år Avgått utan rätt till egenpension enl PBF Livräntegrundande tid är uppdragstid/30 år Utbetalas från 65 år Utbetalas livsvarigt Ingen samordning med allmän pension Ansökan krävs

7 Fritidspolitiker - förlorad tjänstepensionsförmån Förtroendevald med uppdrag mindre än 40 % Pensionsrätt enligt beslut i fullmäktige Får en pensionsinbetalning/premie på 4,5 % Beräknas på ersättning för förlorad arbetsinkomst Pensionsinbetalning har gjorts sedan 2005 För tid före 2005 – måste själv begära och styrka tjänstepensionsförlusten


Ladda ner ppt "PBF Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Förtroendevald med heltidsuppdrag Förtroendevald med deltidsuppdrag minst 40 % Förtroendevald med uppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser