Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Energy Performance Contracting?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Energy Performance Contracting?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är Energy Performance Contracting?
Energibesparingar betalar för projektet. En investering med garanterad återbetalningstid. Performance = prestation, förmåga att utföra och hålla ut. En entreprenör genomför projektet (ax till limpa) och tar ansvar och risk för resultatet Bra resultat = ersättning till entreprenör Dåligt resultat = fastighetsägaren ersätts av entreprenör Contracting Ett projekt, en upphandling, en entreprenör att samarbeta med. Ramar styr kontraktet, inte förutbestämda detaljer. Upphandlingsstruktur byggt på ABT 94 och ABFF04 Mål Sänka energianvändningen och därmed miljöpåverkan. Skapa ett bättre inomhusklimat och därmed nöjdare hyresgäster. Sänka kostnaderna, öka fastigheternas värde och därmed förbättra driftnettot.

2 Värdekedja och risk Traditionell värdekedja Konsult Upphandling
Entreprenör Driftorganisation Performance Contracting värdekedja Upphandling Projektutredning Projektgenomförande Projektuppföljning

3 Upphandlingsstruktur och avtal
Fas 1 Projektutveckling Fas 2 Projektgenomförande Fas 3 Projektuppföljning och drift 30 dagar 3 - 4 månader 6 år FINALA Kostnader & avtal Fas 2 Kostnader & avtal Fas 3 Nytt tak & Energieffektiviserande insatser Låga underhållskostnader Låga driftkostnader Låga energikostnader ABT 94 - AF ABFF04 - SF ANBUDSBREV SAMARBETSAVTAL Slutbesiktning Garantibesiktning 2 år efter slutbes Statuskontroller varje år Slutkontroll efter Fas 3s slut Garantikontroll 2 år efter Fas 3s slut Statusbesiktning

4 Anbudsbrev: mål och utvärdering
Upphandlingsmål Kvalitetsmål Miljömål Samarbetspartner Entreprenadens omfattning Fas 1: Projektutveckling Fas 2: Projektgenomförande Fas 3: Projektuppföljning UTVÄRDERING Kostnader för de 3 faserna Kvalitetskriterium från Fas 1&2 plus Fas 3

5 Entreprenörens ersättning
Projektgenomförande- kostnad Energi & Service avgift Projektutvecklings- kostnad Fas 1 Fas 2 Fas 3 Verklig Energi & Service kostnad

6 E’s risk nr 1 – ingen Fas 2 & 3 Plus kr i utebliven vinst om Fas 2 avbryts trots att ekonomin i Fas 2 och Fas 3 skulle gå ihop Projektutvecklings- kostnad Fas 1 Fas 2 Fas 3

7 E’s risk nr 2 – Fas 3 kostar mer än beräknat
Projektgenomförande- kostnad Energi & Service avgift Räknas upp med KPI Projektutvecklings- kostnad Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 3 Verklig Energi & Service kostnad

8 E’s risk nr 3 – Komfortkraven nås ej i Fas 3
Projektgenomförande- kostnad Energi & Service avgift Räknas upp med KPI Projektutvecklings- kostnad Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 3 Verklig Energi & Service kostnad Prestandavite på 2000kr/dag

9 Risker Projektet drar ut i tiden
Vite genom att entreprenören inte uppnår garanterad energibesparing och han får därmed ersätta fastighetsägaren för ej uppnådd energieffektivisering Besparingarna blir mindre än beräknade Entreprenören har garanterat en ny nivå. Skillnaden mellan verklig och beräknad ny garanterad nivå ersätts av entreprenören. Hyresgästerna klagar på drag och kyla Styrdokument med komfortkrav styr entreprenörens insatser. Referensgivare, loggning och uppföljning används för att verifiera att komfortkraven vidmakthålls. Uppfylls inte klimatkraven utgår vite, Tiden mellan upptäckt av fel till åtgärd drar ut på tiden Styr och regler system som larmar (A,B,C lam) minimerar tiden till åtgärd Sabotage av besparingsåtgärder Åtgärdas av fastighetsägare och garantin gäller inte under perioden mellan upptäckt till åtgärdarände av sabotage Kostnaden för projektet blir större än beräknat Entreprenaden är en totalentreprenad och entreprenören har själv analyserat, projekterat och utvecklad projektet under Fas 1och lämnat ett fast pris för att utföra projektet i Fas 2, han får alltså bära extra kostnader.


Ladda ner ppt "Vad är Energy Performance Contracting?"

Liknande presentationer


Google-annonser