Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 1 RC ETTÅRSFEST Välkomna till RC:s ettårsfest Program: 14.00 Välkomsthälsning projektledare Paula Lindroos ”Utvärdering – men.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 1 RC ETTÅRSFEST Välkomna till RC:s ettårsfest Program: 14.00 Välkomsthälsning projektledare Paula Lindroos ”Utvärdering – men."— Presentationens avskrift:

1 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 1 RC ETTÅRSFEST Välkomna till RC:s ettårsfest Program: 14.00 Välkomsthälsning projektledare Paula Lindroos ”Utvärdering – men vad händer sedan?” undervisningsrådet Henrik Laurén, Utbildningsstyrelsen ”Naturvetenskap och teknik – vår främsta naturrikedom?" koncernchef Ole Johansson, Wärtsilä Paus Resurscentret presenterar verksamheten 16.00 Vi minglar till kl. 17. Dryck och tilltugg serveras.

2 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 2 RC:s TYNGDPUNKTER förstärkning av relationerna till regionernas lärare i alla stadier och till ämneslärar- studerande skapande av besöksprogram till industrier och undervisnings- och forskningsinstitutioner för lärare och gymnasie-/högstadie- och lågstadieelever med nätbaserade instruktioner och kontaktuppgifter fortsätta att erbjuda kurser och seminarier för lärare, och också tillfällen för elever

3 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 3 RC:s TYNGDPUNKTER effektivering av informationen till studiehandledare för att befrämja stadieövergångar. Studiehand- ledarinriktade aktiviteter skall samordnas med aktiviteter arrangerade på annat håll, Teknologiindustrin rf arrangerar ett tillfälle i Åbo 12.9.2008(tvåspråkigt genom RC:s engagemang). öka möjligheterna för nätstödd undervisning och göra lärarproducerat och annat undervisnings-material tillgängligt på RC:s webbplats

4 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 4 RC:s TYNGDPUNKTER utvidgade kontakterna till samarbetspartner i Finland och förstärka det nordiska samarbetet bli mera uppsökande i verksamheten och yttermera beakta lärarnas behov och önskemål nå ut till ungdomar via webbtidningen LUOVA/Kreativ

5 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 5 VÅRA FRAMGÅNGAR 2007 Webbplatsen är ett fungerande verktyg med ett levande material Två nyhetsbrev brev har utgivits Vi har maillistor till alla lärare och kan snabbt informera olika grupper Mattelandet tillhandahåller efterfrågade tjänster Uppskattat besök vid Vasa sjukhus med inriktning på fysiktillämpningar

6 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 6 VÅRA FRAMGÅNGAR 2007 Studiecirklar har genomförs på alla verksamhetsorter Uppskattade spelkvällar i Öster-botten Klassbesök vid forskningslab i Åbo Kontakter till ämneslärarstuderande

7 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 7 POSITIVA TRENDER Antalet kemistuderande i MNF ökade Höstantagningen till TkF lyckades Antalet auskultanter i mat.nat.-ämnes- lärarutbildning växer - Matematik 3 Fysik 5 Kemi 4

8 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 8 VÅRA FRAMGÅNGAR 2007 Samarbete med Centret för utveckling av undervisning i matematik och datateknik i Åbo Samarbetsavtal med Nationella Centret för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet Samarbetsavtal med LUMA-centret och svenskspråkig utbildning vid HU

9 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 9 TACKSÄGELSER Våra framgångar har möjliggjorts av ett välfungerande resursteam som sammanhålles av en effektiv koordinator. Styrelsen under ledning av sin ordförande är engagerad och idérik. Alltsammans är möjligt tack vare insiktsfulla finansiärer.

10 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 10 KREATIV

11 ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 11 RC:s FINANSIÄRER Walter Ahlströms Stiftelse TES / STF Magnus Ehrnrooths stiftelse


Ladda ner ppt "ETTÅRSFEST 14.1.2008 Sida 1 RC ETTÅRSFEST Välkomna till RC:s ettårsfest Program: 14.00 Välkomsthälsning projektledare Paula Lindroos ”Utvärdering – men."

Liknande presentationer


Google-annonser