Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemskapets värde Ett förbundsgemensamt initiativ av medlemsförbunden och TCO Bakgrundsinformation använd vid TCO-rådsmöten hösten 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemskapets värde Ett förbundsgemensamt initiativ av medlemsförbunden och TCO Bakgrundsinformation använd vid TCO-rådsmöten hösten 2007."— Presentationens avskrift:

1 Medlemskapets värde Ett förbundsgemensamt initiativ av medlemsförbunden och TCO Bakgrundsinformation använd vid TCO-rådsmöten hösten 2007

2 Nuläget Okunskap och imageproblem Allt fler blir akademiker Åldrande medlemmar i våra förbund Opinionsvinden blåser snålt Låg kännedom om kollektivavtalen A-kassebeslutet har lett till fler avhopp från a- kassan och/eller facket Förtroendevalda vill se aktivare förbund

3

4

5

6

7 Kommissionen Förbundsgemensamm arbetsgrupp som tillsattes vid förra TCO-kongressen Arbetat fram ett förslag som antogs av TCO- kongressen i maj Pekar mot mer av förbundsgemensamma initiativ

8 Kommissionens utgångspunkt Inget enskilt förbund kan klara utmaningen själv Krävs en stark vilja och en öppenhet för utökat samarbete – möjligen under nya former Former för samverkan med större utrymme för profilering för förbunden Ett långsiktigt engagemang TCOs och förbundens profiler påverkar varandra

9 Behov av ompositionering TCO: upplevs som trovärdig och kompetent – men stillastående Individens krav på en facklig organisation: handlingskraft och kompetens Vi måste ligga i framkant av utvecklingen Vi måste driva en förnyande politik som präglas av en förståelse för våra (potentiella) medlemmars verklighet

10 En förnyande politik och verksamhet Vi måste tänka och göra nytt Verksamheten måste ha ett innehåll som rimmar med våra fackliga grundvärderingar samtidigt som den återspeglar krav och förväntningar från (morgon)dagens medlemmar Unga personer på arbetsmarknaden tycker den fackliga verksamheten är intressant – men vet de att vi erbjuder den? Fackligt medlemskap mindre vanligt bland personer med kortare anställningar Utveckla nya verksamheter och driva en politik som är anpassad efter målgruppens verklighet Spegla andra mervärden - livspusseldiskussionen

11 Förbunden och TCO ska bli bäst på att driva utbildnings- och kompetensutvecklings- frågor att stödja dem som vill studera, eller jobba, internationellt att driva jämställdhets- och livsspusselfrågorna att förbättra den enskildes karriär- och utvecklingsmöjligheter att förbättra villkoren för personer med kortare anställning att driva integrationsfrågorna

12

13 En gemensam kommunikationsplattform TCO har en otydlig profil Förbättra kommunikationen av våra grundläggande värderingar, politik och vår verksamhet Lyfta nyttan vi kan göra för individen – medlemskapets värde Gemensam kommunikationsplattform så att förbunden kan bli hävstänger åt varandra

14 Ett ökat fokus på rekrytering och ett utvecklat samarbete (1) Problemen större än de enskilda förbunden kan hantera på egen hand Stärka nyttan av det fackliga medlemskapet Nya former av samverkan & rationaliseringar Vad ska förbunden sköta och vad bör ske inom ramarna för TCO? TCO-styrelsen: initiera förändringar som leder till bättre samverkan och en tydligare akademikerprofil

15 Ett ökat fokus på rekrytering och ett utvecklat samarbete (2) Underlätta övergångar mellan förbund och a- kassor Andra typer av samarbeten som anpassar facken efter individens rörlighet Övergångar mellan studier och arbetsliv Krävs stark vilja, långsiktigt engagemang och praktiska åtgärder

16 Kommissionens slutsatser Ett långsiktigt, aktivt & gemensamt åtagande En öppenhet för nya former av samarbete – ett utökat samarbete Anpassa oss till individens rörlighet – både vad gäller medlemskap och politik/verksamhet Förbättrade övergångar mellan förbund och a- kassor Beskriva målgruppen som akademiker Åtagande som kräver reella åtgärder


Ladda ner ppt "Medlemskapets värde Ett förbundsgemensamt initiativ av medlemsförbunden och TCO Bakgrundsinformation använd vid TCO-rådsmöten hösten 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser