Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Framtidsverkstad Alternativa framtidsbilder G18, Helsingfors 10.3.2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Framtidsverkstad Alternativa framtidsbilder G18, Helsingfors 10.3.2011."— Presentationens avskrift:

1 1 Framtidsverkstad Alternativa framtidsbilder G18, Helsingfors 10.3.2011

2 “Som fisken i vattnen”, återkoppling till verkstaden 15.2 Drivers - förändringskrafter Magma: det svenska i Finland 2030, Björn Sundell Globala trender Klimatförändring Kinas intåg Global rörlighet - Invandring Förändringskrafter i Svenskfinland Majoritetens intresse för minoriteten har minskat Enspråkig kultur löper risk att marginaliseras Kommunsammanslagning Tänk på - helheter - samarbete - utbildning - att inte fokusera på hur det har varit

3 3 Speciellt aktuella drivkrafter för förändring som påverkar kulturfältets arbete och utveckling på svenska i Nyland 1/2 Samhälleliga drivkrafter teknologisk drivkraft - oviss framtid mångkulturella strömmningar - nynationalism maktkoncentration i manliga maktnätverk - öppna nätverksstrukturer 24/7 alltid tillgänglig - slow life stora årsklasser går i pension osäkerhet gällande framtidens samhällsstrukturer stora enheter, sammanslagningar skapa ordning i kaos, en stark konstnärlig drivkraft ekonomi, var finns pengarna, vem delar vi dem med?

4 Individuella drivkrafter språklig drivkraft - att kunna arbeta på sitt modersmål givande arbete, valmöjlighet snabba förändringar, möjlighet att ändra beslut Bromsande tendenser regionalpolitik och protektionism som håller tillbaka utvecklingen isolering okunskap små enheter för FoU på svenskt håll Speciellt aktuella drivkrafter för förändring som påverkar kulturfältets arbete och utveckling på svenska i Nyland 2/2

5 5 sektoröverskridande samarbete är lättare på svenskt håll Lösningar använda sina nätverk dela på information tillräckligt bra, hög kvalitet att öppna oss mot det finska, det nordiska och globalt hämta in nya idéer

6 Program 1/2 14.00 Välkommen Leena Björkqvist, projektforskare 14.10 “Som fisken i vattnen”, återkoppling till verkstaden 15.2 Anki Hellberg-Sågfors, projektchef för Produforums riksomfattande projekt 14.20 Framtidsstrategi för Helsingfors kulturcentral Marianna Kajantie, chef för den kulturpolitiska avdelningen 14.40 Diskussion 14.50 Min arbetsmiljö 2020

7 7 Program 2/2 15.00 Vår verksamhet 2020 Arbete i grupper med alternativa framtidsscenarier. Året är 2020 och allting gick så som ni hade planerat, hur ser er verksamhet ut nu? 15.15-15.25 För 10 år sedan när ni planerade det här var ni oroliga över några saker, vilka vad de? 15.25-15.40 Fint att allting ordnade sig! Vad gjorde ni för att uppnå den här nuvarande situationen? Vilken var den viktigaste drivkraften? Vad var Produforums roll i detta? 15.40-16.10 Presentationer 5 min per grupp 16.10-16.20 Diskussion 16.20-16.30 Sammanfattning och framtid

8 8 Anki Hellberg-Sågfors projektchef, Produforum anki.hellberg@produforum.fi tfn +358 (0)40 725 2495 Tack! Fortsättning 14.4 kl. 14.00-16.30 Visioner utgående från det möjliga framtidsscenariet - Arbetet konkretiseras i åtgärdsförslag. Tack!


Ladda ner ppt "1 Framtidsverkstad Alternativa framtidsbilder G18, Helsingfors 10.3.2011."

Liknande presentationer


Google-annonser