Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15. Ökad handel och rikedomar 3. Delandet av månen ”Bland domedagens tecken är att rikedomar och handel kommer vara i överflöd, okunnighet kommer råda.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15. Ökad handel och rikedomar 3. Delandet av månen ”Bland domedagens tecken är att rikedomar och handel kommer vara i överflöd, okunnighet kommer råda.”"— Presentationens avskrift:

1

2 15. Ökad handel och rikedomar

3 3. Delandet av månen ”Bland domedagens tecken är att rikedomar och handel kommer vara i överflöd, okunnighet kommer råda.” (an-Nasai?) Kunskap (ilm) är kunskap om religionen. Global världsekonomi Det ekonomiska kretsloppet Multinationella bolag (No logo, Chockdoktrinen, Naomi Klein) Slit och släng samhället /konsumtionssamhället

4 3. Delandet av månen

5 16. Falsk vittnesbörd

6 3. Delandet av månen ”Innan Timmen… falsk vittnesbörd.” (Ahmed) Profeten sa: ”Skall jag informera er om den grövsta synden?” De svarade: ”Ja, Allahs sändebud.” Profeten svarade: ”Att sätta andra vid Allahs sida, olydnad mot föräldrarna och” sedan satte han sig upp efter att ha lutat sig och sade: ”ge falsk vittnesbörd.” (Bukhari och Muslim)

7 17. Okunskap kommer råda

8 3. Delandet av månen ”Innan Timmen kommer det finnas dagar då kunskap kommer tas från människor och okunskap kommer att råda.” (Ahmad) ”Allah avskyr den som är ohövlig och den som inte kan få nog, som skriker i marknadsplatsen, som är ett ruttet lik under natten och arbetar som en åsna under dagen, kunnig i världsliga frågor och okunnig om det Efterkommande livet.” (Ibn Hibban) Hur kommer kunskapen att tas från människorna?

9 18. Snålhet

10 3. Delandet av månen ”Saker och ting kommer endast bli värre och folk kommer bli snålare.” (Ibn Majah – Da’if) ”En av Timmens tecken är att snålhet kommer råda.” (at-Tabarani)

11 19. Ärliga och oärliga människor

12 3. Delandet av månen ”Vid Han som har Muhammeds själ i Sin hand, Timmen kommer inte att börja förrän… den ärliga kommer att anklagas för förräderi och den förrädiske betrodd. Al-Wa’uul förgås och Al- Tahuut kommer råda.” De frågade: ”Allahs sändebud, vad är al-Wa’uul och al-Tahuut?” Profeten svarade: ”Al-Wa’uul är de prominenta och ädla människor och al-Tahuut är de som var under människors fötter och ingen kände till.” (al- Hakim)

13 20. Inte bry sig om källan till egendomen är halal eller haram

14 3. Delandet av månen ”Det kommer att komma en tid då en person inte kommer bry sig hur han förtjänar sitt levebröd, om det kommer från halal eller haram källor.” (Bukhari)

15 21. Lydnad till hustrur och olydnad till mödrar

16 3. Delandet av månen ”…när en man lyder sin hustru och är olydig mot sin mor. När han håller sina vänner nära och håller sin far borta… ” (Tirmidhi, tvivel finns i isnad)

17 22. Kunskap söks inte för Allahs skull

18 3. Delandet av månen ”och när kunskap sökes för annat än religiösa syften…” (Tirmidhi, tvivel finns i isnad) Se s. 112

19 23. Vin, musik, otukt etc.

20 3. Delandet av månen ”Från min Ummah kommer det finnas ett folk som kommer tillåta otukt (zina), siden, vin och musikaliska instrument.” (Bukhari) ”Människor i min ummah kommer dricka vin och kalla det vid andra namn och instrumentell musik kommer att spelas för dem. Allah kommer låta jorden svälja upp dem och förvandla dem till apor och grisar.” (Ibn Maajah)

21 24. Önska döden

22 3. Delandet av månen ”Timmen kommer inte att börja förrän en person passerar en annans grav och säger: ’Jag önskar att jag var i hans ställe.’” (Bukhari och Muslim)

23 3. Delandet av månen Dua SMS-listan


Ladda ner ppt "15. Ökad handel och rikedomar 3. Delandet av månen ”Bland domedagens tecken är att rikedomar och handel kommer vara i överflöd, okunnighet kommer råda.”"

Liknande presentationer


Google-annonser