Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygghet/Säkerhet Chefsintroduktion 2012. Marcus Qvennerstedt S ä kerhetschef Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygghet/Säkerhet Chefsintroduktion 2012. Marcus Qvennerstedt S ä kerhetschef Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar."— Presentationens avskrift:

1 Trygghet/Säkerhet Chefsintroduktion 2012

2 Marcus Qvennerstedt S ä kerhetschef Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar

3 Marcus Qvennerstedt S ä kerhetschef Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar SÄKERHETSCHEF KLF SÄKERHETS- SAMORDNARE SF TRYGGHETS- SAMORDNARE SF INFORMATIONS- SÄKERHETS- SAMORDNARE SF FÖRSÄKRINGS- SAMORDNARE SF

4 Lena Maria Fritzberg S ä kerhetssamordnare Krisberedskap / Krishantering Risk- och s å rbarhetsanalyser SBA – systematiskt brandskyddsarbete Skalskydd – larm, l å s, kamera Marsh plus incidentrapporteringssystem Trygg p å kartan Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar

5 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare BR Å – Brottsf ö rebyggande r å det Samh ä llsplanering F ö reningsliv Helg- och lovverksamhet Nattvandrare Grannst ö d / Grannsamverkan Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar

6 Carine Sp å ng Informationss ä kerhetssamordnare Kravställare vid nyanskaffning och utveckling inom ramen för informations säkerhet. Upprätta användaranvisningar. Utbilda om informationsklassning. Ta fram underlag och mallar för inför analyser. Ge förvaltningarna stöd i det dagliga informationssäkerhetsarbetet. Genomföra kontroller vad avser informationssäkerhet. Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar

7 Claes Holmstr ö m F ö rs ä kringssamordnare Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar Kommunförsäkring Egendom Olycksfall Ansvar Tjänsteresa Internt försäkringssystem Öka säkerheten Minska skadekostnaderna


Ladda ner ppt "Trygghet/Säkerhet Chefsintroduktion 2012. Marcus Qvennerstedt S ä kerhetschef Säkerhet Trygghet Informationssäkerhet Försäkringar."

Liknande presentationer


Google-annonser