Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Essensen i hans produktion är historien om de olika sätt varpå människor blir subjekt i vår kultur  Analyserar ex. historiska processer som är avgörande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Essensen i hans produktion är historien om de olika sätt varpå människor blir subjekt i vår kultur  Analyserar ex. historiska processer som är avgörande."— Presentationens avskrift:

1

2  Essensen i hans produktion är historien om de olika sätt varpå människor blir subjekt i vår kultur  Analyserar ex. historiska processer som är avgörande för bl.a. nuvarande sätt att tänka Några av hans kända verk:  Vansinnets historia  Orden och tingen  Sexualitetens Historia  Övervakning och straff  Klinikens födelse

3 Makt Subjekt Vetande

4 3 innebörder:  Handlande subjekt  Någon som underordnas/underkastas en given ordning och makt  Subjektet som jag/själv – göras till föremål för empirisk observation och introspektion

5  Grundkomponent i varje social relation  Inte en förmåga som någon besitter  Har ingen speciell form  Utan: bör studeras i konkreta relationer

6  Är knutet till makt-komponenten i triangeln  Används i samband med olika typer av disciplinering

7  Handlade om det moderna fängelseväsendets uppkomst  Redogör för straffets utveckling  Vid 1700-talets slut:  Från kroppslig bestraffning till själslig bestraffning  Den nya disciplineringen kan tillämpas i andra sociala sammanhang


Ladda ner ppt " Essensen i hans produktion är historien om de olika sätt varpå människor blir subjekt i vår kultur  Analyserar ex. historiska processer som är avgörande."

Liknande presentationer


Google-annonser