Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumenthantering Stångåstaden Agenda Tillvägagångssätt för framtagande av dokumenthanteringsplan Dokument kopplade till dokumenthanteringsplanen Implementering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumenthantering Stångåstaden Agenda Tillvägagångssätt för framtagande av dokumenthanteringsplan Dokument kopplade till dokumenthanteringsplanen Implementering."— Presentationens avskrift:

1 Dokumenthantering Stångåstaden Agenda Tillvägagångssätt för framtagande av dokumenthanteringsplan Dokument kopplade till dokumenthanteringsplanen Implementering hos medarbetarna Nytt systemstöd för diarieföring Arkiv Efter implementeringen

2 Tillvägagångssätt för framtagande av dokumenthanteringsplan Projekt som startade våren 2013 Benchmarking med bl aTekniska Verken för att få input på tillvägagångssätt Intervjuer av 40 medarbetare Sammanställning med många avstämningar av de intervjuade för ansvarskänslan av innehållet Samarbete och mycket god hjälp från Maria på Stadsarkivet från ett embryo till en färdig dokumenthanteringsplan Godkännande av ledning och styrelse

3 Dokument kopplade till dokumenthanteringsplanen Riktlinjer med beskrivning av arbetssätt Beskrivning av dokumenthanteringsplanen inklusive arkivorganisationen Sida på vårt intranät med information samt ”frågor och svar”

4 Implementering hos medarbetarna Kontinuerlig information på vårt intranät under arbetets gång Presentation av beskrivning och dokumenthanteringsplanen för varje enhet Utbildning av alla medarbetare i offentlighetsprincipen Utbildning av alla medarbetare i vårt nya diarieföringssystem

5 Nytt systemstöd för diarieföring Kravspecifikation Inventering av marknaden Benchmarking Superusergrupp Alla medarbetare ska diarieföra sina inkommande och upprättade handlingar själva (några undantag)

6 Arkiv Inventering av befintliga lokaler och arkivskåp Kompetensöverföring till organisationen om hur förvaring ska ske Överflyttning av handlingar till Stadsarkivet Nytt godkänt arkiv tillskapas i våra nya lokaler på Repslagaregatan

7 Efter implementeringen Processledare för dokumenthantering Arkivsamordare Mål för uppföljning i affärsplanen Justering och ändringar i dokumenthanteringsplanen


Ladda ner ppt "Dokumenthantering Stångåstaden Agenda Tillvägagångssätt för framtagande av dokumenthanteringsplan Dokument kopplade till dokumenthanteringsplanen Implementering."

Liknande presentationer


Google-annonser