Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn- och utbildningsberedningen 1 november 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn- och utbildningsberedningen 1 november 2012."— Presentationens avskrift:

1 Barn- och utbildningsberedningen 1 november 2012

2 Beredningsuppdrag till kansliet; Plattform för skolforskning – att kansliet får i uppdrag att utreda möjligheter att skapa en gemensam plattform för skolforskning/ doktorander, med uppdrag att bidra till skolutveckling som gynnar hela länet. I utredningen ska samverkan ske med Regionalt utvecklingscentrum vid Luleå tekniska universitet. Rapport: Ett seminarium är genomfört där skolchefer, skolpolitiker, utvecklingsledare samt representanter från LTU deltog. Arbetsgrupp är bildad och består av 1 skolpolitiker, 1 skolchef, 1 utvecklingsledare samt 2 representanter från LTU (RUC och lärarutbildningen). Arbetsgruppen har träffats 4 gånger och påbörjat arbetet. Presenteras vid gemensamma resan för skolchefer/ordf och vice ordf den 3-5 oktober Tidsplan; Arbetsgruppsmöte den 17 jan 2013 FoU skola – seminarium den 11 april eller 15 maj 2013 Förslag presenteras BoUberedningen den 16 maj och till Kommunförbundets styrelse den 11 juni. Intressant länk:

3 VIKTIGA DATUM 2013 BoU-beredningar 14 februari, 16 maj, 28 augusti och 14 november Aktuell skolpolitik augusti i Piteå Ordförande/vice ordförande nätverksträffar mars i Kiruna och 2-4 oktober Studieresa till Oslo/Norge.

4 Regeringens hemsida Klart med skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd Thomas Persson ska utreda hur lärarnas administration kan minska Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner Budget 2013, Utbildningsdepartementet Bättre utbildning för utrikes födda elever Dialogturnén har startat 108 miljoner kronor till barnomsorg på kvällar, nätter och helger

5 Skolinspektionens hemsida Stora skillnader i läsundervisningen inom flera skolor skolor--/ Framgång i undervisningen Kommuner har dålig kunskap om resultaten i grundläggande vuxenutbildning grundlaggande-vuxenutbildning/ Nu kan du kolla din skola! Debattartikel: "Mer makt till eleverna" Splittrat demokrati- och värdegrundsarbete på granskade skolor granskade-skolor/ IT i undervisningen undervisningen/

6 SKLs hemsida Lärare får pris för matte med digitala verktyg Bra att alla barn får gå i skola Lokala strategier mot gymnasieavhopp lönar sig En tydlig satsning på lärarna och skolan Konferensdokumentation - Forskning ger bättre resultat i skolan konferensdokumentation Nyhetsbrev SKOLA

7 Skolverkets hemsida Behov av mer pengar till lärarlegitimationer till-lararlegitimationer Politisk information i skolan Färre elever började lärlingsutbildning borjade-larlingsutbildning Omstart på gymnasiet – ny chans men stor kostnad men-stor-kostnad Förskolans kostnader ökar mest Bidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

8 AKTUELLA SKOLKONFERENSER i NORRBOTTEN: Nätverksmöte/studieresa till Finland 3-5 oktober samtliga skolchefer, ordförande/vice ordförande i BUN/Skolutskott Samverkanskonferens med NLL ” SIGNALER” 10 oktober Konferens Vuxnas lärande och kompetensförsörjning 23 oktober


Ladda ner ppt "Barn- och utbildningsberedningen 1 november 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser