Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn- och utbildningsberedningen 1 november 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn- och utbildningsberedningen 1 november 2012."— Presentationens avskrift:

1 Barn- och utbildningsberedningen 1 november 2012

2 Beredningsuppdrag till kansliet; Plattform för skolforskning – att kansliet får i uppdrag att utreda möjligheter att skapa en gemensam plattform för skolforskning/ doktorander, med uppdrag att bidra till skolutveckling som gynnar hela länet. I utredningen ska samverkan ske med Regionalt utvecklingscentrum vid Luleå tekniska universitet. Rapport: Ett seminarium är genomfört där skolchefer, skolpolitiker, utvecklingsledare samt representanter från LTU deltog. Arbetsgrupp är bildad och består av 1 skolpolitiker, 1 skolchef, 1 utvecklingsledare samt 2 representanter från LTU (RUC och lärarutbildningen). Arbetsgruppen har träffats 4 gånger och påbörjat arbetet. Presenteras vid gemensamma resan för skolchefer/ordf och vice ordf den 3-5 oktober Tidsplan; Arbetsgruppsmöte den 17 jan 2013 FoU skola – seminarium den 11 april eller 15 maj 2013 Förslag presenteras BoUberedningen den 16 maj och till Kommunförbundets styrelse den 11 juni. Intressant länk: http://www.kfsk.se/sidor/verksamheter/barnochutbildning/fouskola.5005.htmlhttp://www.kfsk.se/sidor/verksamheter/barnochutbildning/fouskola.5005.html

3 VIKTIGA DATUM 2013 BoU-beredningar 14 februari, 16 maj, 28 augusti och 14 november Aktuell skolpolitik 29-30 augusti i Piteå Ordförande/vice ordförande nätverksträffar 20-21 mars i Kiruna och 2-4 oktober Studieresa till Oslo/Norge.

4 Regeringens hemsida Klart med skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd http://www.regeringen.se/sb/d/15614/a/202285 Thomas Persson ska utreda hur lärarnas administration kan minska http://www.regeringen.se/sb/d/15614/a/202220 Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/200035 Budget 2013, Utbildningsdepartementet http://www.regeringen.se/sb/d/5041 Bättre utbildning för utrikes födda elever http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/198846 Dialogturnén har startat http://www.regeringen.se/sb/d/11258/a/198762 108 miljoner kronor till barnomsorg på kvällar, nätter och helger http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/198653

5 Skolinspektionens hemsida Stora skillnader i läsundervisningen inom flera skolor http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Stora-skillnader-i-lasundervisningen-inom-flera- skolor--/ Framgång i undervisningen http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Nyheter-Rad-och-vagledning1/Framgang-i-undervisningen-/ Kommuner har dålig kunskap om resultaten i grundläggande vuxenutbildning http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Kommuner-har-dalig-kunskap-om-resultaten-i- grundlaggande-vuxenutbildning/ Nu kan du kolla din skola! http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Nyheter-Rad-och-vagledning1/Kolla-din-skola/ Debattartikel: "Mer makt till eleverna" http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Debattartiklar/Debattartikel-Mer-makt-till-eleverna/ Splittrat demokrati- och värdegrundsarbete på granskade skolor http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Splittrat-demokrati--och-vardegrundsarbete-pa- granskade-skolor/ IT i undervisningen http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/IT-i- undervisningen/

6 SKLs hemsida Lärare får pris för matte med digitala verktyg http://www.skl.se/press/nyheter_2/larare-far-pris-for-matte-med-digitala-verktyg Bra att alla barn får gå i skola http://www.skl.se/press/nyheter_2/bra-att-alla-barn-far-ga-i-skola Lokala strategier mot gymnasieavhopp lönar sig http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/lokala-strategier-mot-gymnasieavhopp-lonar-sig En tydlig satsning på lärarna och skolan http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/en-tydlig-satsning-pa-lararna-och-skolan Konferensdokumentation - Forskning ger bättre resultat i skolan http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/nyheter/forskning-ger-battre-resultat-i-skolan- konferensdokumentation Nyhetsbrev SKOLA http://www.anpdm.com/newsletter/372114/494A5D437944455943

7 Skolverkets hemsida Behov av mer pengar till lärarlegitimationer http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/lararlegitimation/artikelarkiv/behov-av-mer-pengar- till-lararlegitimationer-1.184428 Politisk information i skolan http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/politisk-information-i-skolan-1.96578 Färre elever började lärlingsutbildning http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2012/farre-elever- borjade-larlingsutbildning-1.183094 Omstart på gymnasiet – ny chans men stor kostnad http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/2.3364/2.6263/omstart-pa-gymnasiet-ny-chans- men-stor-kostnad-1.181343 Förskolans kostnader ökar mest http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.4549/forskolans-kostnader-okar-mest-1.181460 Bidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/statsbidrag/larere-i-yrkesamnen-1.178759

8 AKTUELLA SKOLKONFERENSER i NORRBOTTEN: Nätverksmöte/studieresa till Finland 3-5 oktober samtliga skolchefer, ordförande/vice ordförande i BUN/Skolutskott Samverkanskonferens med NLL ” SIGNALER” 10 oktober Konferens Vuxnas lärande och kompetensförsörjning 23 oktober


Ladda ner ppt "Barn- och utbildningsberedningen 1 november 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser