Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering ledning, organisation, samverkan, ekonomi mm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering ledning, organisation, samverkan, ekonomi mm"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering ledning, organisation, samverkan, ekonomi mm

2 Händelseförlopp Första influensafallen i Mexico rapporterades i april 2009 WHO uppgraderade influensaläget till nivå 5 (av 6) den 29 april. Landstinget höjde sin beredskap enligt pandemiplanen mot bakgrund av WHO´s beslut. Regional sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig (smittskyddsläkaren) inledde samverkan. Under maj fick Sverige sina första (importerade) fall av influensan. Den 11 juni uppgraderade WHO influensaläget till nivå 6 vilket per definition innebär pandemi. Landstinget höjde med anledning av detta sin beredskap ytterligare genom att utlysa stabsläge i katastroforganisationen Genom WHO´s beslut utlöstes Sveriges avtal avseende vaccintillgång.

3 Händelseförlopp Den 17 juni rekommenderade Socialstyrelsen att 18 miljoner doser vaccin skulle anskaffas för att hela svenska befolkningen skulle erbjudas att vaccineras med två doser mot den nya influensan. Kort därefter hade alla landsting/regioner beslutat att beställa två vaccindoser till hela sin befolkning. Under juli månad följde katastrofledningen utvecklingen nationellt och internationellt. I början av augusti etablerades landstingets interna organisation för att hantera pandemin och vaccinationskampanjen. Kontakter etablerades internt och externt (kommuner och länsstyrelse m fl) Planeringsarbetet inleddes därmed i berörda verksamheter SKL utfärdade den 21 augusti rekommendation om kostnadsfri vaccinering mm

4 Händelseförlopp Vaccin utlovades v 38, kom v 42
Vaccinationer påbörjades torsdag v 42 (riskgrupper och vårdpersonal) Ny strategi för genomförande v 46 (barn/unga) och 49 (alla) Merparten av vaccinationer utförda före jul. Fortsatt ”nyvaccination” + andra dos i januari Slut på den officiella kampanjen 5 februari Fortsatta vaccinationer till 31 mars av barn som uppnår 6 månaders ålder (och vuxna som efterfrågar vaccin) Utvärdering inleddes i början av februari

5 Övergripande slutsatser – positiva erfarenheter
Väl fungerande organisation regionalt (RKL), lokalt (LKL) och i verksamheten. Väl fungerande samarbete mellan olika aktörer Värdefull erfarenhet att arbeta under lång tid i katastroforganisationen Veckovisa avstämningsmöten med alla berörda Frihet att utforma lokala lösningar Dokumentation i Svevac Smittskydds- och hygienfrågorna i ökat fokus Webb-bokningen Proaktivt och öppet förhållningssätt till media.

6 Övergripande slutsatser – förbättringsområden
Önskvärt med bättre samordning mellan myndigheter på nationell nivå. Entydiga budskap till allmänhet och verksamhet Förbättra regionala nivåns kunskap om lokala förutsättningar Förbättra lokala nivåns helhetsförståelse och acceptans för regionala direktiv Tydligare samordning landstinget – länsstyrelsen – kommunerna Tidigare och tydligare kontakter med kommunerna Alla berörda funktioner/verksamheter med från början Utveckla samarbetet mellan platschefer och regionchefer ”Putsning” på RKL´s organisation samt pandemiplanen

7 Kostnader för vaccination mot nya influensan A(H1N1), per 2010-02-25
Belopp (mkr) Vaccin* 31,2 Annonsering, trycksaker m m 2,3 Lönekostnader m m 3,7 Övriga kostnader (transporter, lokalhyra, material, avfallshantering, lokalvård) 1,1 Summa 38,3 * I kostnaden för vaccin ingår 16 mkr som avser vaccin som beställts men som ej ska levereras. Enligt försiktighetsprincipen så har denna kostnad bokförts 2009. Vad som ska ske med det överblivna vaccinet är i nuläget ej klart. Statsbidrag Statsbidrag för pandemi 27


Ladda ner ppt "Utvärdering ledning, organisation, samverkan, ekonomi mm"

Liknande presentationer


Google-annonser