Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer 2010? Fiskvägar vid dammar Juridiska processer och lobby kring genomförandet Restaureringsåtgärder i kalkade vattendrag Jerån Skälsjöbäcken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer 2010? Fiskvägar vid dammar Juridiska processer och lobby kring genomförandet Restaureringsåtgärder i kalkade vattendrag Jerån Skälsjöbäcken."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer 2010? Fiskvägar vid dammar Juridiska processer och lobby kring genomförandet Restaureringsåtgärder i kalkade vattendrag Jerån Skälsjöbäcken Sandån/Haraldsjöån Valsjöbäcken Fiskväg vid Forsdammen i Forsån? Fortsatt dialog kring naturvårdsanpassad reglering vid vissa kritiska dammar Uppdatering av planen Nytt möte?

2 1. Fiskvägar vid dammar Marknadsföra projekten: t.ex. Guidade visningar av asplek, provsänkningar Politiska beslut angående genomförande, utse huvudman Se över olika finansieringsmöjligheter Reda ut de juridiska förutsättningarna för ett genomförande Möten krävs för att diskutera genomförandet av fiskvägar utifrån utredningarna = Befintliga lekplatser för asp

3 Jerån Finansiering: 85 % statsbidrag Ansökta bidrag: 62 220 kr
Huvudman: Skogsstyrelsen Juridisk prövning: Anmälan om vattenverksamhet Restaureringsåtgärder: - Avgränsa skyddszon Lägga ut lekgrus Tillföra död ved Återställa rensad sträcka Lägga igen diken

4 Skälsjöbäcken Finansiering: 100 % statsbidrag Ansökta bidrag: kr Huvudman: Skogsstyrelsen Juridisk prövning: Anmälan om vattenverksamhet + ? Restaureringsåtgärder: - Åtgärda sex vandringshinder Avgränsa skyddszon Lägga ut lekgrus Tillföra död ved Lägga igen diken 2 dammar i sjöutlopp 1 vägtrumma 3 övriga hinder (rasad damm, hyttlämningar?)

5 Sandån/Haraldsjöån Finansiering: 100 % statsbidrag Ansökta bidrag: kr Huvudman: Skogsstyrelsen Juridisk prövning: Anmälan om vattenverksamhet +? Restaureringsåtgärder: - Åtgärda tre vandringshinder Avgränsa skyddszon Lägga ut lekgrus Tillföra död ved Återställa rensad sträcka 1 vägtrumma 1 damm 1 övrigt (flottningsränna)

6 Valsjöbäcken Finansiering: 85 % statsbidrag Erhållna bidrag: 50 000 kr
Huvudman: Skogsstyrelsen Juridisk prövning: Anmälan om vattenverksamhet Restaureringsåtgärder: - Åtgärda tre vandringshinder Avgränsa skyddszon Lägga ut lekgrus Tillföra död ved Återställa rensad sträcka 1 vägtrumma 1 rasad mindre damm 1 övrigt (block)

7 3. Fiskväg vid Forsdammen i Forsån?
Inlöp à cirka 2 miljoner är inlämnat för omprövning till miljödomstolen via Kammarkollegiet Naturvårdsverket har lovat att finansiera hela kostnaden eftersom Forsån är på väg att bli naturreservat

8 4. Fortsatt dialog kring naturvårdsanpassad reglering vid vissa kritiska dammar
Det här ser inte bra ut! Vad är problemet? Det blir dyrt det här!

9 6. Nytt möte? En himla massa möten! Gäller inte bara vandringshinder!
Fiskvägar vid dammar Hur går vi vidare utifrån utredningarna? Klargöra huvudman, som driver frågan Jerån/Skälsjöbäcken/Sandån/Haraldsjöån/Valsjöbäcken Skogsstyrelsen är huvudman Sveaskog äger mycket mark, medfinansiering av Jerån och Valsjöbäcken? Naturvårdsanpassad reglering Länsstyrelsen driver frågan Uppdatering av plan Länsstyrelsen driver frågan Förslag Fortsatt höstmöte i samband med ansökan av pengar hos Naturvårdsverket, dvs i november


Ladda ner ppt "Vad händer 2010? Fiskvägar vid dammar Juridiska processer och lobby kring genomförandet Restaureringsåtgärder i kalkade vattendrag Jerån Skälsjöbäcken."

Liknande presentationer


Google-annonser