Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning Luftfartsstyrelsen. 2 Syfte –Luftfartsinspektionen (säkerhet) och Luftfart och Samhälle (sektoruppgifter) bildar renodlad myndighet Utredningsuppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning Luftfartsstyrelsen. 2 Syfte –Luftfartsinspektionen (säkerhet) och Luftfart och Samhälle (sektoruppgifter) bildar renodlad myndighet Utredningsuppdrag."— Presentationens avskrift:

1 Utredning Luftfartsstyrelsen

2 2 Syfte –Luftfartsinspektionen (säkerhet) och Luftfart och Samhälle (sektoruppgifter) bildar renodlad myndighet Utredningsuppdrag –Förbereda inrättande av myndighet 1 januari 2005 –Lämna förslag till instruktion och budget –Bemanning –Finansiering och avgift –Verksamhetsplan –Budget 2005-2008, redovisningssystem –Organisation och arbetsformer –Ingå avtal leverantörer

3 3 Utredning Luftfartsstyrelsen Utredare och utredningssekreterare –Christina Rogestam, utredare –Carina Larsson, utredningssekreterare –Utredning genomförs i första hand med hjälp av befintlig organisation Finansiering –Avgiftsuttag från marknaden bör täcka alla kostnader –Utredare har lämnat förslag till regeringen Placering –Norrköping och Sollentuna (som idag) Generaldirektör –Nils Gunnar Billinger –Tillträder 1 januari 2005 (rådgivare under hösten)

4 4 Tidplan utredning I april 2004 lämnades till regeringen –förslag till budget för 2005 och för 2006-2008, –förslag till författningsändringar som behövs. I augusti 2004 lämnades till regeringen –förslag till finansieringsform och avgiftskonstruktion samt regleringsbrev för 2005. I oktober 2004 lämnades till regeringen –Förslag till förordning med instruktion för Luftfartsstyrelsen Slutrapport lämnas senast den 30 december 2004

5 5 Luftfartsstyrelsens uppgifter Främja utvecklingen av den civila luftfarten Tillsyn över flygsäkerheten inom civila luftfart Prövning av frågor om tillstånd inom civil luftfart Tillsyn över den civila luftfarten, följa upp luftfartsmarknaden Följa luftfartens utveckling och i samråd med Konkurrensverket övervaka att verksamheten fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv samt anmäla missförhållanden Övergripande ansvar för flygtransportsystemets miljöanpassning Myndighetsuppgifter flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart Samordningsansvar för krisberedskapsarbetet inom civil luftfart Verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom civil luftfart Samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom luftfarten

6 6 Organisation Fem avdelningar –Utredning och omvärldsanalys –Samhällsåtaganden –Norm –Tillstånd –Tillsyn Stödfunktioner –Administration –Personal –Information –Juridik

7 7 Tillsyn Egil Cederborg Samhälls- åtaganden Per Wickenberg Norm Kerstin Hansdotter Sköld Tillstånd Bo Eckerbert Utredningar omvärldsanalys Jacob Gramenius Administration Carina Larsson Personal Carina Larsson Generaldirektör Nils Gunnar Billinger Information Vakant Juridik Lena Byström Möller

8 8 Nya kontaktuppgifter 1 januari 2005 Telefonnummer: 011-415 21 00 Postadress: 601 73 Norrköping Webbadress: www.luftfartsstyrelsen.sewww.luftfartsstyrelsen.se E-post: förnamn.efternamn@luftfartsstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Utredning Luftfartsstyrelsen. 2 Syfte –Luftfartsinspektionen (säkerhet) och Luftfart och Samhälle (sektoruppgifter) bildar renodlad myndighet Utredningsuppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser