Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning Luftfartsstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning Luftfartsstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Utredning Luftfartsstyrelsen

2 Utredning Luftfartsstyrelsen
Syfte Luftfartsinspektionen (säkerhet) och Luftfart och Samhälle (sektoruppgifter) bildar renodlad myndighet Utredningsuppdrag Förbereda inrättande av myndighet 1 januari 2005 Lämna förslag till instruktion och budget Bemanning Finansiering och avgift Verksamhetsplan Budget , redovisningssystem Organisation och arbetsformer Ingå avtal leverantörer

3 Utredning Luftfartsstyrelsen
Utredare och utredningssekreterare Christina Rogestam, utredare Carina Larsson, utredningssekreterare Utredning genomförs i första hand med hjälp av befintlig organisation Finansiering Avgiftsuttag från marknaden bör täcka alla kostnader Utredare har lämnat förslag till regeringen Placering Norrköping och Sollentuna (som idag) Generaldirektör Nils Gunnar Billinger Tillträder 1 januari 2005 (rådgivare under hösten)

4 Tidplan utredning I april 2004 lämnades till regeringen
förslag till budget för 2005 och för , förslag till författningsändringar som behövs. I augusti 2004 lämnades till regeringen förslag till finansieringsform och avgiftskonstruktion samt regleringsbrev för 2005. I oktober 2004 lämnades till regeringen Förslag till förordning med instruktion för Luftfartsstyrelsen Slutrapport lämnas senast den 30 december 2004

5 Luftfartsstyrelsens uppgifter
Främja utvecklingen av den civila luftfarten Tillsyn över flygsäkerheten inom civila luftfart Prövning av frågor om tillstånd inom civil luftfart Tillsyn över den civila luftfarten, följa upp luftfartsmarknaden Följa luftfartens utveckling och i samråd med Konkurrensverket övervaka att verksamheten fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv samt anmäla missförhållanden Övergripande ansvar för flygtransportsystemets miljöanpassning Myndighetsuppgifter flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart Samordningsansvar för krisberedskapsarbetet inom civil luftfart Verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom civil luftfart Samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom luftfarten

6 Organisation Fem avdelningar Stödfunktioner
Utredning och omvärldsanalys Samhällsåtaganden Norm Tillstånd Tillsyn Stödfunktioner Administration Personal Information Juridik

7 Utredningar omvärldsanalys
Generaldirektör Nils Gunnar Billinger Information Vakant Juridik Lena Byström Möller Personal Carina Larsson Administration Carina Larsson Samhälls-åtaganden Per Wickenberg Utredningar omvärldsanalys Jacob Gramenius Norm Kerstin Hansdotter Sköld Tillstånd Bo Eckerbert Tillsyn Egil Cederborg

8 Nya kontaktuppgifter 1 januari 2005
Telefonnummer: Postadress: Norrköping Webbadress: E-post:


Ladda ner ppt "Utredning Luftfartsstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser